Lesson 7 05/05/2020

 0    16 schede    jagodamaj93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
indecisive
inizia ad imparare
niezdecydowany
pick up
inizia ad imparare
zabierać/odbierać
make up your mind
I'm going to give you five minutes to make up your mind.
inizia ad imparare
namyślić się
Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił
fish and chips
You have to eat fish and chips in London!
inizia ad imparare
ryba z frytkami
Musisz zjeść smażoną rybę z frytkami w Londynie!
change one's mind
He's changed his mind and doesn't want to go anymore.
inizia ad imparare
zmienić zdanie
On zmienił zdanie i nie chce już jechać.
election
The politician was very nervous before the election.
inizia ad imparare
wybory
Polityk był bardzo zdenerwowany przed wyborami.
elect
They elected him as their representative.
inizia ad imparare
wybierać
Oni wybrali go jako swojego przedstawiciela.
confusion
The arrival of the police caused a great deal of confusion.
inizia ad imparare
zamieszanie
Przybycie policji spowodowało spore zamieszanie.
force
I didn't want to do it, they forced me.
inizia ad imparare
zmuszać
Nie chciałam tego robić, oni mnie zmusili.
dissatisfied
If you're dissatisfied with the service, why don't you complain to the hotel manager?
inizia ad imparare
niezadowolony
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi czemu nie złożysz skargi to managera hotelu?
opt
If you give me a choice of fruit, I'll opt for a banana.
inizia ad imparare
wybierać, optować
Jeśli dasz mi wybór owoców, optuję za bananem.
curious
"Why do you want to know?" "I'm just curious."
inizia ad imparare
ciekawy, ciekawski, wścibski
"Dlaczego chcesz wiedzieć?" "Po prostu jestem ciekawy."
sight
His sight is very good for someone of his age.
inizia ad imparare
wzrok
Jego wzrok jest bardzo dobry, jak na kogoś w jego wieku.
diphthong
inizia ad imparare
dyftong (dwugłoska)
decisive
inizia ad imparare
zdecydowany
make a decision
inizia ad imparare
podjąć decyzję

Devi essere accedere per pubblicare un commento.