Lesson 1 17/03/2020

 0    12 schede    jagodamaj93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
get advice from sb
inizia ad imparare
uzyskać poradę od kogoś
have second thoughts
After she agreed to lend him the money, she had second thoughts.
inizia ad imparare
mieć wątpliwości
Po tym jak zgodziła się pożyczyć mu pieniądze, zaczęła mieć wątpliwości
get on with sb
Do you get on with your colleagues?
inizia ad imparare
dobrze się z kimś dogadywać; lubić kogoś
Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?
avoid
He tried to avoid me, but then changed his mind.
inizia ad imparare
unikać
On próbował mnie unikać, ale potem zmienił zdanie.
it's worth (doing something)
It was worth going there.
inizia ad imparare
warto (coś zrobić)
Warto było tam jechać.
keep in touch (with somebody)
So you and Catherine have decided to keep in touch?
inizia ad imparare
pozostawać w kontakcie (z kimś)
Więc ty i Catherine zdecydowałyście się pozostać w kontakcie?
change your mind
He's changed his mind and doesn't want to go anymore.
inizia ad imparare
zmienić zdanie
On zmienił zdanie i nie chce już jechać.
go for it
You can't give up now. Go for it, Kate!
inizia ad imparare
Idź po to; dawaj! próbuj!
Nie możesz się teraz poddać. Dawaj, Kasia!
impulse
I've got this impulse to eat chocolate.
inizia ad imparare
bodziec; impuls
Dostałem nagłej chęci, żeby zjeść czekoladę.
attend
I don't attend parent-teacher meetings.
inizia ad imparare
brac udział; uczęszczać
Nie biorę udziału w wywiadówkach
honest
I need an honest opinion - how do I look in this shirt?
inizia ad imparare
uczciwy; szczery
Potrzebuję szczerej opinii - jak wyglądam w tej koszuli?
celebrate
Do you celebrate Valentine's Day?
inizia ad imparare
świętować; obchodzić
Obchodzisz Walentynki?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.