les indefinis

 0    123 schede    mbrodziak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pare/ kilku/ kilka
inizia ad imparare
quelques
kilka/ wielu /wiele
inizia ad imparare
plusieurs
niektorzy/pewni
inizia ad imparare
certains
niektore/ pewne
inizia ad imparare
certaines
kazdy/ Kazda
inizia ad imparare
chaque
zaden
inizia ad imparare
aucun
zadna
inizia ad imparare
aucune
inny
Rosalie jest inna od wszystkich pozostałych dziewczyn.
inizia ad imparare
un autre
Rosalie est différente de toutes les autres filles.
inna
inizia ad imparare
une autre
inna/ inni
inizia ad imparare
d'autres
ten sam
inizia ad imparare
le meme
ta sama
inizia ad imparare
la meme
ci sami/ te same
inizia ad imparare
les memes
caly
inizia ad imparare
tout le
cala
inizia ad imparare
toute la
wszyscy
Wszyscy są zaproszeni.
inizia ad imparare
tous les
Tout le monde est invité.
wszystkie
inizia ad imparare
toutes les
inne osoby
inizia ad imparare
d'autres personnes
wszystkie osoby
inizia ad imparare
toutes les personnes
kazda osoba
inizia ad imparare
chaque personne
pare osob
inizia ad imparare
quelques personnes
kila, wiele osob
inizia ad imparare
plusieurs personnes
duzo osob
inizia ad imparare
beaucoup de personnes
malo osob
inizia ad imparare
peu de personnes
niektore osoby
inizia ad imparare
certaines personnes
w poblizu
inizia ad imparare
par ici
cale miasto
inizia ad imparare
toute la ville
caly kraj
inizia ad imparare
tout le pays
wszystkie miasta
inizia ad imparare
toutes les villes
wszystkie kraje
inizia ad imparare
tous les pays
Wszystko bedzie dobrze.
inizia ad imparare
Tout ira bien.
Wszystko to.
inizia ad imparare
Tout ca / tout cela
Wszystko to co...
inizia ad imparare
Tout ce que...
Wszystko zrozumialem.
inizia ad imparare
J'ai tout compris.
Wiekszosc jest nieobecna.
inizia ad imparare
La plupart dont absents.
wiekszosc naszych przyjaciol
inizia ad imparare
la plupart de nos amis
wiekszosc uczniow
inizia ad imparare
la plupart des élèves
wiekszosc z nas
inizia ad imparare
la plupart d'entre nous
wiekszosc z was
inizia ad imparare
la plupart d'entre vous
wiekszosc z nich (mezczyzni)
inizia ad imparare
la plupart d'entre eux
wiekszosc z nich (kobiety)
inizia ad imparare
la plupart d'entre elles
wiekszosc osob
inizia ad imparare
la plupart des personnes
duzo osob
inizia ad imparare
beaucoup de personnes
Cos sie dzieje.
inizia ad imparare
Quelque chose se passe.
Nic sie nie dzieje.
inizia ad imparare
Rien ne se passe.
Widze cos.
inizia ad imparare
Je vois quelque chose.
Nic nie widze.
inizia ad imparare
Je ne vois rien.
cos interesujacego
inizia ad imparare
Quelque chose d'intéressant
nic interesujacego
inizia ad imparare
Rien d'intéressant
Mam ksiazke do przeczytania.
inizia ad imparare
J'ai un livre à lire.
Nie mam nic do czytania.
inizia ad imparare
Je n'ai rien à lire.
Znam kilka piosenek Jacquesa Brela.
inizia ad imparare
Je connais quelques chansons de Jacques Brel.
Jest wiele interpretacji jego piosenek.
inizia ad imparare
Il y a plusieurs interprétations de ses chansons.
Mam kilka propozycji dla was.
inizia ad imparare
J’ai quelques propositions pour vous.
Pociag mial kilka minut opoznienia.
inizia ad imparare
Le train a eu quelques minutes de retard.
Nasze dziecko chcialo zostac kilka dni u swoich dziadkow.
inizia ad imparare
Notre enfant a voulu rester quelques jours chez ses grands-parents.
Trzeba poczekac, jest kilku klientow przed okienkiem.
inizia ad imparare
Il faut attendre, il y a plusieurs clients devant le guichet.
Jestes super! Mowisz kilkoma jezykami.
inizia ad imparare
Tu es super! Tu parles plusieurs langues étrangères.
Kupiłem wiele prezentów dla całej rodziny.
inizia ad imparare
J'ai acheté plusieurs cadeaux pour Noël pour toute la famille.
Eulalie ma kilka książek tego amerykańskiego pisarza.
inizia ad imparare
Eulalie a plusieurs livres de cet écrivain américain.
Kilka osób przyszło na zebranie.
inizia ad imparare
Plusieurs personnes sont venues à la réunion.
Poznaliśmy kilka sympatycznych osób na imprezie.
inizia ad imparare
Nous avons connu plusieurs personnes très sympas à cette fête.
Każdego dnia on kończy swoją pracę o szóstej wieczorem.
inizia ad imparare
Chaque jour, elle finit son travail à six heures du soir.
Każde dziecko przyszło z rodzicami.
inizia ad imparare
Chaque enfant est venu avec ses parents.
Nie mogę wam pomóc, każde stanowisko pracy jest już zajęte.
inizia ad imparare
je ne peux pas vous aider, chaque poste de travail est déjà occupé.
Czy każde mieszkanie w tym budynku ma domofon?
inizia ad imparare
Est-ce que chaque appartement de cet immeuble a un interphone?
Niektóre dzieci nie wyjeżdżają często ze swoimi rodzicami.
inizia ad imparare
Certains enfants ne partent pas souvent avec leur parents.
Niektóre osoby przyszly bardzo chętnie na nasze zebranie.
inizia ad imparare
Certaines personnes sont venues très volontiers à notre réunion.
Inne osoby nie chciały przyjść.
inizia ad imparare
D’autres personnes n’ont pas voulu venir.
W niektórych sklepach są obecnie wyprzedaże
inizia ad imparare
Dans certains magasins, il y a actuellement des soldes.
Niektóre wioski we Francji sa naprawdę malownicze.
inizia ad imparare
Certains villages de France sont vraiment très pittoresques.
Myślę o innej podróży, do innych miast.
inizia ad imparare
Je pense à un autre voyage, dans d'autres villes.
Oni mieszkają teraz w innym domu.
inizia ad imparare
Ils habitent maintenant dans une autre maison.
Wiesz, że są jeszcze inne możliwości?
inizia ad imparare
Tu sais /Sais-tu qu'il y a encore d'autres possibilités?
Brawo, nie zrobiłeś żadnego zdjęcia w teście.
inizia ad imparare
Bravo, tu n'as fait aucune faute dans le test.
Niestety nie mam żadnego zdjęcia z wakacji.
inizia ad imparare
Helas, je n'ai aucune photo de vacances.
Nie ma żadnej restauracji ani żadnej restauracji w pobliżu.
inizia ad imparare
Il n'y a aucun restaurant ni aucun café par ici.
Yvonne i Patrick mieszkają w tym samym mieście i na tej samej ulicy.
inizia ad imparare
Yvonne et Patrick habitent la même ville et la même rue.
To irytujące =, że przez cały dzień słuchasz tej samej piosenki.
inizia ad imparare
C'est embêtant que toute la journée tu écoutes la même chanson.
Ty i ja pomyśleliśmy o tym samym rozwiązaniu.
inizia ad imparare
Toi et moi, nous avons pensé à la même solution.
Ty i ja urodziliśmy się tego samego dnia i tego samego roku.
inizia ad imparare
Toi et moi, nous sommes nés le même jour et la même année.
W całym mieście są teraz korki.
inizia ad imparare
Dans toute la ville, il y a des embouteillages maintenant.
Wszyscy przyszli, oprócz Marie.
inizia ad imparare
Tout le monde est venu, excepté Marie.
Spędziliśmy cały weekend na wsi.
inizia ad imparare
Nous avons passé tout le week-end à la campagne.
Wszyscy goście już odjechali.
inizia ad imparare
Tous les invités sont déjà partis.
Wszystkie osoby są naprawdę zadowolone.
inizia ad imparare
Toutes les personnes sont vraiment contentes.
Odpowiemy na wszystkie wasze pytania.
inizia ad imparare
Nous allons répondre à toutes vos questions.
Ona wie wszystko.
inizia ad imparare
Elle sait tout.
Ty wiesz wszystko, a ja nic nie wiem.
inizia ad imparare
Tu sais tout, et moi je ne sais rien.
Oni mi mówią, że wszystko jest możliwe.
inizia ad imparare
Ils me disent que tout est possible.
Podoba mi się wszystko w tym filmie: aktorzy, zdjęcia, muzyka.
inizia ad imparare
J’aime tout dans ce film: les acteurs, les photos et la musique.
Możesz porozmawiać o tym wszystkim ze mna, jeśli chcesz.
inizia ad imparare
Tu peux parler de tout ça avec moi, si tu veux.
Wierzę we wszystko, co mi powiedział.
inizia ad imparare
Je crois à tout ce qu'il m'a dit.
Wszystko zrozumieliście? Bo ja nic nie zrozumiałem.
inizia ad imparare
Vous avez tout compris? Parce que moi, je n’ai rien compris.
Ona wszystko napisała po angielsku, a nic po polsku.
inizia ad imparare
Elle a tout écrit en anglais et rien en polonais.
Za wszystko zapłaciłem kartą bankową.
inizia ad imparare
J’ai tout payé avec ma carte bancaire.
Większość pasażerów wsiadła już do samolotu.
inizia ad imparare
La plupart des passagers sont déjà montés dans l’avion.
Większość usiadła już w fotelach.
inizia ad imparare
La plupart se sont déjà assis dans les fauteuils.
Mam nadzieję, że większość naszych kolegów przyjęła zaproszenie.
inizia ad imparare
J'espère que la plupart de nos collègues ont accepté l’invitation.
Wszyscy przyszli w komplecie.
inizia ad imparare
Tous sont venus au complet.
Anna zaprosiła wszystkie swoje przyjaciółki. Wszystkie przyprowadziły swoje dzieci.
inizia ad imparare
Anna a invité toutes ses amies. Toutes ont amené leur enfants.
Czy znasz wszystkie te książki? Wszystkie są tego samego autora.
inizia ad imparare
Est-ce que tu connais tous ces livres? Tous sont du même auteur.
Wszyscy zgadzają się ze mną.
inizia ad imparare
Tous sont d’accord avec moi. Tout le monde est d’accord avec moi.
Zakończmy naszą pracę, ponieważ wszyscy są zmęczeni.
inizia ad imparare
Finissons notre travail, parce que tous sont fatigués. / Tout le monde est fatigué.
Nie myślisz o niczym, a ja muszę myśleć o wszystkim.
inizia ad imparare
Tu ne penses à rien, et moi, je dois penser à tout.
Kupię wszystko to co wybrałaś wczoraj w tym sklepie.
inizia ad imparare
Je vais acheter tout ce que tu as choisi hier dans ce magasin.
Nie ma już bateri, wszystkie są wyczerpane.
inizia ad imparare
Il n’y a plus de piles, toutes sont usées.
Nie ma już biletów, wszystkie są już sprzedane.
inizia ad imparare
Il n’y a plus de billets, tous sont déjà vendus.
Wszyscy są zadowoleni i nikt się nie spieszy.
inizia ad imparare
Tous sont contents et personne ne se dépêche.
Myślę, że nikt nie czeka na nas na dworcu.
inizia ad imparare
Je pense que personne ne nous attend à la gare.
Chodź szybko, ktoś do Ciebie przyszedł (cię odwiedzić)
inizia ad imparare
Viens vite, quelqu’un est venu te voir.
Ktoś dzwoni, idź otworzyc drzwi.
inizia ad imparare
On sonne, va ouvrir la porte.
Myślę, że nikogo nie ma już w biurze.
inizia ad imparare
Je pense qu’il n’y a plus personne dans le bureau.
Ktoś zabrał mi moje okulary.
inizia ad imparare
Quelqu’un m’a pris mes lunettes.
Chodź zobacz, kupiłem coś dla Ciebie.
inizia ad imparare
Viens voir, j’ai acheté quelque chose pour toi.
Dlaczego się śmiejesz? Powiedziałem coś śmiesznego?
inizia ad imparare
Pourquoi tu ris? / Pourquoi ris-tu? J’ai dit quelque chose de drôle?
To, to nic interesującego.
inizia ad imparare
Ça, ce n’est rien d'intéressant.
Nie masz mi nic do powiedzenia?
inizia ad imparare
Tu n'as rien à me dire?
On nie ma już nic do roboty.
inizia ad imparare
Il n'a plus rien à faire.
Będę robic pranie. Masz coś do prania?
inizia ad imparare
Je vais faire la lessive. Tu as quelque chose à laver?
Coś się stało?
inizia ad imparare
Quelque chose s’est passée?
Nic się nie stało.
inizia ad imparare
Rien ne s'est passé.
Ktoś wyjaśnił ci już gramatykę?
inizia ad imparare
Quelqu’un t’a déjà expliqué la grammaire?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.