łacińskie sentencje

 0    49 schede    madspike
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Ab ovo usque ad mala
inizia ad imparare
od początku do końca (dosł. od jajka do jabłek [Horacy])
Absens carens
inizia ad imparare
nieobecny traci
Actum ne agas
inizia ad imparare
nie rób tego, co jest już zrobione [Terencjusz]
Amantium irae amoris integratio
inizia ad imparare
kłótnie kochanków wzmacniają ich miłość [Terencjusz]
Amicus certus in re incerta cernitur
inizia ad imparare
pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji [Cyceron]
Animus aeger semper errat
inizia ad imparare
chory umysł zawsze błądzi
Beatus, qui prodest, quibus potest
inizia ad imparare
szczęśliwy, kto pomaga, komu może
Caeca invidia est
inizia ad imparare
zazdrość jest ślepa
Charta non erubescit
inizia ad imparare
papier się nie rumieni
Cognosce te ipsum
inizia ad imparare
poznaj samego siebie
Concordia civium murus urbium
inizia ad imparare
zgoda obywateli jest murem obronnym miast
Consuetudo est altera natura
inizia ad imparare
przyzwyczajenie jest drugą naturą [Cyceron]
Cras, cras et semper cras! Et sic dilabitur aetas
inizia ad imparare
jutro, jutro i zawsze jutro. Tak trwoni się życie.
Cum ames, non sapias, cum sapias non ames
inizia ad imparare
gdy kochasz, nie bądź rozsądny, gdy jesteś rozsądny, nie kochaj [Publiusz Syrus]
Dimidium facti, qui coepit, habet
inizia ad imparare
kto zaczął, już zrobił połowę [Horacy]
Divide et impera
inizia ad imparare
dziel i rządź [Filip, król Macedonii]
Dulce et decorum est pro patria mori
inizia ad imparare
słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę [Horacy]
Facile dictu, difficile factu
inizia ad imparare
łatwo powiedzieć, trudno zrobić
In silvam ligna ne feras!
inizia ad imparare
nie zanoś drewna do lasu!
Aequam memento rebus in arduis servare mentem
inizia ad imparare
i w nieszczęści zachowuj spokój umysłu [Horacy]
Dictum sapienti sat (est)
inizia ad imparare
mądrej głowie dość dwie słowie
Faber est quisque suae fortunae
inizia ad imparare
każdy jest kowalem własnego losu [Appiusz Klaudiusz]
Fortes fortuna adiuvat
inizia ad imparare
śmiałym szczęści sprzyja
In perpetuam rei memoriam
inizia ad imparare
na wieczną rzeczy pamiątkę
Medicus curat, natura sanat
inizia ad imparare
lekarz leczy, natura uzdrawia
Mens sana in corpore sano
inizia ad imparare
w zdrowym ciele zdrowy duch [Juwenalis]
Noli turbare circulos meos
inizia ad imparare
nie zamazuj moich kół [Archimedes]
Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt
inizia ad imparare
kiedy chcesz odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną [Terencjusz]
Non omne, quod nitet, aurum est
inizia ad imparare
nie wszystko co się świeci, jest złotem
O tempora! O mores!
inizia ad imparare
o czasy! o obyczaje! [Cyceron]
Periculum in mora
inizia ad imparare
niebezpieczeństwo w zwłoce
Qualis rex, talis grex
inizia ad imparare
jaki pan, taki kram (dosł. jaki król, taka trzoda)
Roma locuta, causa finita
inizia ad imparare
Rzym przemówił, sprawa skończona
Spiritus flat ubi vult
inizia ad imparare
duch tchnie, kędy chce [św. Jan]
Varuim et mutabile semper femina
inizia ad imparare
chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta [Wergiliusz]
Una hirundo non facit ver
inizia ad imparare
jedna jaskółka wiosny nie czyni
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
inizia ad imparare
rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupca jest trwać w błędzie
Donec eris felix multos numerabis amicos
inizia ad imparare
dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
inizia ad imparare
czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi
Verba docent, exempla trahunt
inizia ad imparare
słowa uczą, przykłady pociągają
Historia est magistra vitae
inizia ad imparare
historia jest nauczycielką życia
Null dies sine linea
inizia ad imparare
ciągle naprzód (ani dnia bez kreski)
In vino veritas
inizia ad imparare
w winie prawda, wino rozwiązuje język
Ars longa, vita brevis
inizia ad imparare
sztuka wieczna, życie krótkie
Quid est enim novi hominem mori, cuius tota vita nihil aliud, quam ad mortem iter est
inizia ad imparare
cóż jest dziwnego w tym, że umiera człowiek, którego całe życie nie jest niczym innym jak drogą ku śmierci
Rationale animal est homo
inizia ad imparare
człowiek jest istotą rozumną
Errare humanum est
inizia ad imparare
błądzenie jest rzeczą ludzką
Omnis ars naturae imitatio est
inizia ad imparare
wszelka sztuka jest naśladownictwem natury [Seneka]
Barba crescit, caput nescit
inizia ad imparare
broda rośnie, rozumu nie przybywa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.