Łacina- sentencje II

 0    81 schede    marlenamaruszewska
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Is fecit cui prodest
inizia ad imparare
Uczynił ten, kto odniósł korzyść.
Iustitia civitatis fundamentum.
inizia ad imparare
Sprawiedliwość podwaliną państwa.
Labor(amor) omnia vincit.
inizia ad imparare
Praca przezwycięża wszystko.
Lapsus linguae
inizia ad imparare
Mimowolny błąd języka(przejęzyczenie się)
Lege artis.
inizia ad imparare
Według prawa sztuki.
Lex non scripta
inizia ad imparare
Prawo niepisane - zwyczajowe.
Licentia poetica.
inizia ad imparare
Dowolność poetycka.
Medice sana te ipsum.
inizia ad imparare
Lekarzu, lecz się sam.
Mens sana in corpore sano.
inizia ad imparare
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Modus operandi
inizia ad imparare
sposób postępowania.
Modus vivendi.
inizia ad imparare
Sposób życia.
Nec Hercules contra plures
inizia ad imparare
I herkules nie sprosta wielu.
Nihil novi sub sole.
inizia ad imparare
Nic nowego pod słońcem.
Nolens volens
inizia ad imparare
chcąc, nie chcąc
Nomen omen
inizia ad imparare
Nazwisko stanowi wróżbę.
Non omnis moriar.
inizia ad imparare
Nie wszystek umrę.
Non omne quod nitet aurum est.
inizia ad imparare
Nie wszystko co się świeci złotem jest.
Nosce te ipsum.
inizia ad imparare
Poznaj samego siebie.
Nota bene!
inizia ad imparare
Dobrze zanotuj / zwróć na to uwagę.
Occasio facit furem.
inizia ad imparare
Okazja czyni złodziejem.
Op. cit.= Opus citatum
inizia ad imparare
Dzieło cytowane.
Pacta sunt servanda.
inizia ad imparare
Umów należy dotrzymywać.
Pecunia non olet.
inizia ad imparare
Pieniądz nie śmierdzi.
Per aspera ad astra
inizia ad imparare
Przez trudy do gwiazd.
Per procura.
inizia ad imparare
W zastępstwie.
Persona non grata.
inizia ad imparare
Osoba niemiła, nie pożądana
Post mortem medicina
inizia ad imparare
Medycyna po śmierci; musztarda po obiedzie.
Plenus venter non studet libenter.
inizia ad imparare
Z pełnym żołądkiem nauka nie przychodzi łatwo.
Primo voto
inizia ad imparare
Nazwisko: z pierwszego ślubu
Primum non nocere.
inizia ad imparare
Przede wszystkim nie szkodzić.
Primus inter pares.
inizia ad imparare
Pierwszy wśród równych.
Pro doma sua.
inizia ad imparare
We własnej sprawie.
Pro et contra.
inizia ad imparare
Za i przeciw.
Pro fide, rege et lege.
inizia ad imparare
Za wiarę, króla i prawo.
Pro forma
inizia ad imparare
Dla formy, dla pozoru.
Pro memoria.
inizia ad imparare
Dla pamięci.
Parva domus, parva cura.
inizia ad imparare
Mały dom, mały kłopot.
Post factum.
inizia ad imparare
Po fakcie.
P.S. = Post scriptum.
inizia ad imparare
Po napisanym liście; uzupełnienie.
Pro public bono
inizia ad imparare
Dla dobra publicznego.
Rp. = Recipe!
inizia ad imparare
Weź! (napis na receptach)
R.I. P = Requiescat in pace!
inizia ad imparare
Niech spoczywa w pokoju.
Qualis vita et mors ita.
inizia ad imparare
Jakie życie, taka śmierć.
Qualis avis, talis cantus.
inizia ad imparare
Jaki ptak, taki śpiew.
Q.e.d. = Quod erat demonstrandum.
inizia ad imparare
Co należało udowodnić.
Quot capita, tot sapientiae.
inizia ad imparare
Ile głów, tyle pomysłów.
Repetitio est mater studiorum.
inizia ad imparare
Powtarzanie jest matką uczenia się.
Requiem
inizia ad imparare
Odpoczynek.
Scio me nihil scire.
inizia ad imparare
Wiem, że nic nie wiem.
Sensu stricto.
inizia ad imparare
W ścisłym znaczeniu.
Sic transit gloria mundi.
inizia ad imparare
Tak przemija sława świata.
Signum temporis.
inizia ad imparare
Znak czasu.
Sine labore non erit panis in ore.
inizia ad imparare
Kto nie pracuje, nie ma chleba w ustach.
Sit tibi terra levis.
inizia ad imparare
Niech Ci ziemia lekką będzie.
Si vis pacem, para iustitiam
inizia ad imparare
Jeśli chcesz pokoju, stosuj sprawiedliwość.
Spiritus movens.
inizia ad imparare
Duch poruszający.
Status quo
inizia ad imparare
Stan aktualny.
Status quo ante bellum
inizia ad imparare
Stan sprzed wojny.
Sursum corda!
inizia ad imparare
W górę serca, radujmy się.
Stricte!
inizia ad imparare
Dokładnie.
Summa summarum
inizia ad imparare
Podsumowując.
Tabula rasa
inizia ad imparare
Wyczyszczona tablica, czysta kartka.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
inizia ad imparare
Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi.
Ubi concordia, ibi victoria.
inizia ad imparare
Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
Ultima ratio.
inizia ad imparare
Ostatni/decydujący argument.
Una voce.
inizia ad imparare
Jednym głosem.
Unus pro omnibus, omnes pro uno.
inizia ad imparare
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Urbi et orbi.
inizia ad imparare
Miastu i światu.
Urbs aeterna.
inizia ad imparare
Wieczne miasto (Rzym).
Vacatio legis.
inizia ad imparare
czas, gdy prawo jeszcze nie obowiązuje.
Vade mecum.
inizia ad imparare
Chodź ze mną!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas!
inizia ad imparare
Marność nad marnościami i wszystko marnością.
Veni, vidi, vici.
inizia ad imparare
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
Verba docent, exempla trahunt.
inizia ad imparare
Słowa uczą, przykłady pociągają.
Verbum nobile debet esse stabile.
inizia ad imparare
słowo honoru należy dotrzymywać.
Verte!
inizia ad imparare
Odwróć kartkę!
Vim vi repellere licet.
inizia ad imparare
siłę należy zwalczać siłą.
Vis maior.
inizia ad imparare
Siła wyższa!
Vis medicatrix naturae.
inizia ad imparare
Siła lecznicza natury.
Vox populi, vox Dei.
inizia ad imparare
Głos ludu, głosem boga.
Vultus animi index.
inizia ad imparare
Twarz obrazem duszy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.