Książki i newsy

 0    449 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
granica
inizia ad imparare
border
najeżdżać
inizia ad imparare
invade
niepełnosprawny
inizia ad imparare
disable
popiół
inizia ad imparare
ash
cesarz
inizia ad imparare
emperor
śmieci
inizia ad imparare
rubbish
cierpieć z powodu
inizia ad imparare
suffer from
brak weny
inizia ad imparare
writer's block
Początkowo
inizia ad imparare
Initially
zdobyć
inizia ad imparare
gain
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
recepta
inizia ad imparare
prescription
taksówkarz
inizia ad imparare
cabbie
oszukany
inizia ad imparare
fooled
najmniej przeciążony
inizia ad imparare
least-congested
wahanie
inizia ad imparare
hesitation
może przechytrzyć
inizia ad imparare
can outwit
uprzejmy
inizia ad imparare
affable
w odniesieniu
inizia ad imparare
in regard
mieć chęć do
inizia ad imparare
be willing to
ulepszać
inizia ad imparare
improve
obrus
inizia ad imparare
tablecloth
dzieci pozostawione same sobie
inizia ad imparare
children left on their own
podjąć więcej
inizia ad imparare
take up more
niski przychód
inizia ad imparare
low income
wychowywać
inizia ad imparare
bring up
Zarobić
inizia ad imparare
To earn
natknąć się
inizia ad imparare
come across
ogłoszenie
inizia ad imparare
advert
na obrzeżach
inizia ad imparare
on the outskirts of
we własnym tempie
inizia ad imparare
at one's own pace
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
Przeprowadzać się
inizia ad imparare
To move house
zadowolić się na dobre
inizia ad imparare
settle for good
podatek
inizia ad imparare
taxe
możliwość pracy
inizia ad imparare
job opportunity
rzadko kiedy
inizia ad imparare
seldom
poradzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with sth
Szeroki wybór
inizia ad imparare
wide selection
jednakże
inizia ad imparare
however
cały rok
inizia ad imparare
all year round
cel (miejsce) podróży
inizia ad imparare
destination
liczyć na
inizia ad imparare
count on
zamiast
inizia ad imparare
instead
ponadto
inizia ad imparare
moreover
sprawdzać
inizia ad imparare
look up
zadanie
inizia ad imparare
task
pozbyć się
inizia ad imparare
get rid
kataklizm
inizia ad imparare
disaster
szczególnie
inizia ad imparare
particularly
wziąć się w garść
inizia ad imparare
put yourself together
kluczowy, istotny
inizia ad imparare
essential
broń
inizia ad imparare
weapon
przeszkadzać
inizia ad imparare
interfer
skupić się na
inizia ad imparare
focus on
stwierdzenie
inizia ad imparare
statement
zabawiać
inizia ad imparare
entertain
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
pewien
inizia ad imparare
certain
główny
inizia ad imparare
major
Wpływać
inizia ad imparare
To influence
niewola
inizia ad imparare
captivity
skarżyć się, narzekać
inizia ad imparare
complain
środki ostrożności
inizia ad imparare
precautions
współpracować
inizia ad imparare
cooperate
niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
wyzdrowieć
inizia ad imparare
recover
podatny
inizia ad imparare
vulnerable
tęczówka
inizia ad imparare
iris
zamieniać, wymieniać się
inizia ad imparare
swap
zwyczajny
inizia ad imparare
ordinary
chodnik
inizia ad imparare
pavement
zbliżać się / przybliżać się
inizia ad imparare
to approach
chwytać, łapać
inizia ad imparare
grab
susza
inizia ad imparare
drought
skończyć się
inizia ad imparare
run out
gardło
inizia ad imparare
throat
ofiara wypadku
inizia ad imparare
casualty
Lekarz ogólny
inizia ad imparare
General practitioner
sanitariusz
inizia ad imparare
paramedic
położna
inizia ad imparare
midwife
chirurg
inizia ad imparare
surgeon
nieuleczalny
inizia ad imparare
incurable
katar sienny
inizia ad imparare
hay fever
spuchnięty
inizia ad imparare
swollen
mieć podbite oko
inizia ad imparare
have a black eye
wózek inwalidzki
inizia ad imparare
wheelchair
zapalenie oskrzeli
inizia ad imparare
bronchitis
podupaść
inizia ad imparare
decline
Jaka ona jest?
inizia ad imparare
What is she like?
powszechnie
inizia ad imparare
commonly
rówieśnik
inizia ad imparare
peer
niechętny
inizia ad imparare
reluctant
Czuję gorączkę
inizia ad imparare
I feel feverish
zbadać
inizia ad imparare
examine
zapalenie
inizia ad imparare
inflammatation
oddział w szpitalu
inizia ad imparare
ward
krzesło-sanki
inizia ad imparare
snow chair
oni nie zdają sobie sprawy
inizia ad imparare
they do not realise
przynależność do grupy
inizia ad imparare
belonging to a group
z nudów
inizia ad imparare
out of boredom
z ciekawości
inizia ad imparare
out of curiosity
środowisko
inizia ad imparare
environment
zboża
inizia ad imparare
crops
uważa się że
inizia ad imparare
it is thought
nieodwracalnie
inizia ad imparare
irreversibly
etykietowanie
inizia ad imparare
labelling
danie główne
inizia ad imparare
main course
Głodować
inizia ad imparare
To starve
nie pożałujesz
inizia ad imparare
you won't regret it
Parapet
inizia ad imparare
Window sill
Żaluzje
inizia ad imparare
blinds
rośliny doniczkowe
inizia ad imparare
pot plants
zasłony
inizia ad imparare
curtains
Słoik
inizia ad imparare
A jar
Posiekać
inizia ad imparare
To chop
Przepis
inizia ad imparare
recipé
muzyka ludowa
inizia ad imparare
folk music
szał
inizia ad imparare
craze
leczenie, traktowanie
inizia ad imparare
treatment
źródło
inizia ad imparare
source
ulotki
inizia ad imparare
leaflets
może się zepsuć
inizia ad imparare
can decay
Szpiegować
inizia ad imparare
To spy on
cmentarz
inizia ad imparare
cemetry
towar
inizia ad imparare
merchandise
przenośnik taśmowy
inizia ad imparare
conveyor belt
Grabarz
inizia ad imparare
gravedigger
dorobic klucz
inizia ad imparare
copy a key
zlecić dorobienie klucza
inizia ad imparare
to have a key copied
odbitki
inizia ad imparare
prints
wykres
inizia ad imparare
graph
odsetki, procent
inizia ad imparare
interest
obniżone ceny
inizia ad imparare
reduced prices
obniżka
inizia ad imparare
discount
nazwa marki
inizia ad imparare
brand name
dostarczać informacje o
inizia ad imparare
provide information aobut
zwiększyć popyt
inizia ad imparare
increase demand
zwiększyć wielkość sprzedaży
inizia ad imparare
increase the volume of sales
pralnia
inizia ad imparare
laundry
pokwitowanie
inizia ad imparare
receipt
zrobić komuś przysługę
inizia ad imparare
do somebody a favour
przepraszam, że przeszkadzam
inizia ad imparare
sorry to bother you
kurczyć się
inizia ad imparare
shrink
znacząco
inizia ad imparare
significantly
nalegać na
inizia ad imparare
insist on
pod warunkiem
inizia ad imparare
provided
załączyć
inizia ad imparare
enclose
porównać
inizia ad imparare
compare
kasa w sklepie
inizia ad imparare
the register
pod jednym dachem
inizia ad imparare
under one roof
zabytki
inizia ad imparare
the sights
Prom
inizia ad imparare
A ferry
ciężarówka
inizia ad imparare
lorry
wakacje zorganizowane
inizia ad imparare
package holiday
pracownik biura podróży
inizia ad imparare
travel agent
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
parking / parking
inizia ad imparare
parking lot/car park
rozmówki
inizia ad imparare
phrase book
starożytny zamek
inizia ad imparare
ancient castle
przewodnik turystyczny
inizia ad imparare
tourist guide
rejs
inizia ad imparare
cruise
start (samolotu)
inizia ad imparare
take-off
autokarem
inizia ad imparare
by coach
Rozłożyć namiot
inizia ad imparare
put up a tent
nadmiar
inizia ad imparare
excess
bagażnik
inizia ad imparare
boot
dostać przebicie / przebitą oponę
inizia ad imparare
get a puncture/ a flat tyre
wczasowicze
inizia ad imparare
holidaymakers
malownicza
inizia ad imparare
pictersque
otoczony przez
inizia ad imparare
surrounded by
mieszanina
inizia ad imparare
jumble
uderzająca sceneria
inizia ad imparare
striking scenery
objęty
inizia ad imparare
encompassed
tak daleko jak
inizia ad imparare
as far as
przeniesiony
inizia ad imparare
relocated
rozszerzenie / rozbudowa
inizia ad imparare
extension
metro
inizia ad imparare
subway
wiza turystyczna
inizia ad imparare
tourist visa
odmówić wizy
inizia ad imparare
deny the visa
aplikować z dużym wyprzedzeniem
inizia ad imparare
to apply a long time in advance
nigdy nie wiadomo
inizia ad imparare
you never know
wspólna waluta
inizia ad imparare
common currency
iść pozwiedzać/zwiedzać
inizia ad imparare
go sightseeing
malownicze miejsca
inizia ad imparare
pictursque places
wędrować z plecakiem
inizia ad imparare
go backpacking
jechać autostopem
inizia ad imparare
go hitchhiking
niestały
inizia ad imparare
changeable
karimata
inizia ad imparare
foam mattress
spodnie do kolan; rybaczki
inizia ad imparare
carpi pants
kubek
inizia ad imparare
mug
kuchenka obozowa
inizia ad imparare
Camp stove
mniej wygodne niż
inizia ad imparare
less comfortable than
Ognisko
inizia ad imparare
A campfire
nudzić się
inizia ad imparare
get bored
odebrać kogoś
inizia ad imparare
pick sb up
Nad morze
inizia ad imparare
To the seaside
nasz namiot się rozdarł
inizia ad imparare
our tent got torn
lało
inizia ad imparare
it was pouring
być przemoczonym
inizia ad imparare
be soaked
kontrola rodzicielska
inizia ad imparare
parental control
męczący
inizia ad imparare
tiring
odkurzac
inizia ad imparare
hoover
por
inizia ad imparare
leek
ścierać na tarce
inizia ad imparare
To grate
obierać
inizia ad imparare
to peel
sklep papierniczy
inizia ad imparare
stationer's
rzeźnik (sklep mięsny)
inizia ad imparare
butcher's
apteka
inizia ad imparare
chemist's
sklep rybny
inizia ad imparare
fishmonger's
warzywniak
inizia ad imparare
greengrocer's
sklep spożywczy
inizia ad imparare
grocer's
monopolowy
inizia ad imparare
off-licence
przyciągać
inizia ad imparare
to atrract
plakat
inizia ad imparare
poster
bankomat
inizia ad imparare
cashpoint
pytać o drogę
inizia ad imparare
to ask the way
cło
inizia ad imparare
customs
w centrum
inizia ad imparare
downtown
autostrada
inizia ad imparare
motorway
zabrakło benzyny
inizia ad imparare
run out of petrol
ratusz
inizia ad imparare
town hall
wystawa, eksponat
inizia ad imparare
exhibit
wystawa
inizia ad imparare
exhibition
Rzeźbić
inizia ad imparare
To sculpt
rzeźbiarz
inizia ad imparare
sculptor
w roli głównej
inizia ad imparare
starring
karzeł
inizia ad imparare
dwarfs
wróżki
inizia ad imparare
fairies
dramatopisarz
inizia ad imparare
playwright
bileterka
inizia ad imparare
usherette
co jest w kinie?
inizia ad imparare
what is on at the cinema?
film dubbingowany
inizia ad imparare
dubbed film
publiczność
inizia ad imparare
the audience
podgląd/wernisaż
inizia ad imparare
preview
kaskader
inizia ad imparare
stuntman
stwierdzać, twierdzic
inizia ad imparare
To claim
w szczególności
inizia ad imparare
in particular
W związku z tym
inizia ad imparare
hence
w żaden sposób
inizia ad imparare
by no means
największe hity
inizia ad imparare
the gratest hits
prowadzący
inizia ad imparare
leading
wstrząśnięty
inizia ad imparare
thrilled
dla chcącego nic trudnego
inizia ad imparare
if there is a will, there is a way
bursztyn
inizia ad imparare
amber
średniowieczny
inizia ad imparare
medieval
świadomość
inizia ad imparare
awarness
targi książki
inizia ad imparare
bookfairs
kicz
inizia ad imparare
kitsch
znaczący
inizia ad imparare
significant
dostępne
inizia ad imparare
provided
zamykać/likwidować
inizia ad imparare
close down
według, zgodnie z
inizia ad imparare
according to
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
grać rolę
inizia ad imparare
to play the part of
w roli głównej
inizia ad imparare
starring
fabuła
inizia ad imparare
plot
rozgrywać się w
inizia ad imparare
be set in
być opartym na
inizia ad imparare
be based on
sędzia
inizia ad imparare
referee
kibic, widz
inizia ad imparare
spectator
kajakarstwo
inizia ad imparare
canoeing
łucznictwo
inizia ad imparare
archery
lodowisko / lodowisko
inizia ad imparare
skating rink/ice rink
boisko do piłki nożnej
inizia ad imparare
footballpitch
przeciwnik
inizia ad imparare
the opponent
Strzelić bramkę
inizia ad imparare
To score a goal
zdobyć punkt
inizia ad imparare
To score a point
krążek do hokeja
inizia ad imparare
puck
lotka do badmintona
inizia ad imparare
shuttlecock
lotniarstwo
inizia ad imparare
hang-gliding
spływ gorski
inizia ad imparare
white water rafting
spadochroniarstwo
inizia ad imparare
skydiving
zaciekle
inizia ad imparare
fiercely
paralotnia
inizia ad imparare
paragliding
zawroty głowy
inizia ad imparare
vertigo
Wystąpić
inizia ad imparare
To occur
Centrum rekreacyjne
inizia ad imparare
leisure centre
centrum sportowe
inizia ad imparare
sports centre
Karta członkowska
inizia ad imparare
membership card
bilet miesięczny
inizia ad imparare
monthly entry pass
Zaangażować więcej osób
inizia ad imparare
To involve more people
kulturystyka
inizia ad imparare
bodybuilding
nie przesadzaj
inizia ad imparare
don't overdo
z umiarem
inizia ad imparare
in moderation
Wola wygranej
inizia ad imparare
will to win
endomorfiny
inizia ad imparare
endomorphines
móc przegrać
inizia ad imparare
To be able to lose
dla zabawy
inizia ad imparare
for fun
należeć do ludzkiej natury
inizia ad imparare
be part of human nature
zapisywać się
inizia ad imparare
sign up
zarejestrować
inizia ad imparare
register
buty sportowe
inizia ad imparare
trainers
loteria
inizia ad imparare
raffle
udzielać komuś wsparcia
inizia ad imparare
be supportive
samoobrona
inizia ad imparare
self-defence
popularyzować
inizia ad imparare
popularise
być w modzie
inizia ad imparare
be in fashion
po zmroku
inizia ad imparare
after dark
wzór
inizia ad imparare
pattern
nagłówek
inizia ad imparare
headline
wspierać kogoś
inizia ad imparare
support someone
scenariusz filmowy
inizia ad imparare
screenplay
pilot od telewizora
inizia ad imparare
remote control
lekkoatletyka
inizia ad imparare
athletics
turniej
inizia ad imparare
tournament
ćwiczyć mięśnie
inizia ad imparare
to work out
siedzący tryb życia
inizia ad imparare
sedentary lifestyle
kaszel
inizia ad imparare
cough
grypa
inizia ad imparare
flu
zapalenie płuc
inizia ad imparare
pneumonia
ból gardła
inizia ad imparare
sore throat
ukąszenie
inizia ad imparare
sting
wylew
inizia ad imparare
stroke
wyleczyć
inizia ad imparare
to cure
zastrzyk
inizia ad imparare
injection
maść
inizia ad imparare
ointment
środek uspokajający
inizia ad imparare
tranquilizer
przepisać
inizia ad imparare
prescribe
plik
inizia ad imparare
file
śródziemnomorski
inizia ad imparare
Mediterranean
umiarkowany
inizia ad imparare
moderate
powódź
inizia ad imparare
flood
mgła / mgliście
inizia ad imparare
fog / foggy
prognoza pogody
inizia ad imparare
weather forecast
grzmot
inizia ad imparare
thunder
burza
inizia ad imparare
storm
liść liście
inizia ad imparare
leaf, leaves
dzika przyroda
inizia ad imparare
wildlife
koza
inizia ad imparare
goat
kura
inizia ad imparare
hen
ofiara
inizia ad imparare
prey
gad
inizia ad imparare
reptile
dolina
inizia ad imparare
valley
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
contamination
wymierać
inizia ad imparare
die out
trzęsienie ziemi
inizia ad imparare
earthquake
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
huragan
inizia ad imparare
hurricane
zanieczyszczać
inizia ad imparare
to pollute
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
pollution
zanieczyszczone
inizia ad imparare
polluted
ścieki
inizia ad imparare
sewage
Rada Miejska
inizia ad imparare
city council
ambasada
inizia ad imparare
embassy
burmistrz
inizia ad imparare
mayor
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
wojna domowa
inizia ad imparare
civil war
głód
inizia ad imparare
famine
mniejszości
inizia ad imparare
minorities
pożyczyć
inizia ad imparare
to loan
błyskawica
inizia ad imparare
lightning
strumień
inizia ad imparare
stream
kałuże
inizia ad imparare
puddles
stawy
inizia ad imparare
ponds
uchodźcy
inizia ad imparare
refugees
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
warstwa ozonowa
inizia ad imparare
ozone layer
ogromny
inizia ad imparare
the vast
paliwa kopalne
inizia ad imparare
fossil fuels
zamieszkały
inizia ad imparare
inhabited
doradca
inizia ad imparare
counsellor
oprócz
inizia ad imparare
apart
klatka
inizia ad imparare
cage
ochlapać
inizia ad imparare
splash
przyrząd
inizia ad imparare
device
drapać
inizia ad imparare
to scratch
źle dla ich dobrostanu
inizia ad imparare
bad for their welfare
dobrze traktowany
inizia ad imparare
well-treated
na wolności
inizia ad imparare
at large
rozmnażać się
inizia ad imparare
reproduce
1. ołów 2. smycz
inizia ad imparare
lead
w imieniu
inizia ad imparare
on behalf of
niedokładny
inizia ad imparare
innacurate
skutki uboczne
inizia ad imparare
side effects
jest uzasadnione
inizia ad imparare
is justified
nieskuteczny
inizia ad imparare
inefficient
Wynaleźć
inizia ad imparare
To invent
dyskietka
inizia ad imparare
floppy disk
przestarzały
inizia ad imparare
outdated
automatyczna sekretarka
inizia ad imparare
answering machine
rord procesor
inizia ad imparare
word processor
odcięcie zasilania
inizia ad imparare
power cut
elektrownia
inizia ad imparare
power plant
poczta tradycyjna
inizia ad imparare
snail mail
podłużny
inizia ad imparare
oblong
zderzak
inizia ad imparare
bumper
szyba przednia
inizia ad imparare
windscreen
kierownica
inizia ad imparare
steering wheel
kierunkowskaz
inizia ad imparare
indicator
stacyjka w samochodzie
inizia ad imparare
ignition
bieg
inizia ad imparare
gear
wyprzedzać
inizia ad imparare
overtake
pedał gazu
inizia ad imparare
accelerator pedal
strażnicy ruchu
inizia ad imparare
traffic wardens
być nie do naprawienia
inizia ad imparare
be beyond repair
wyciek
inizia ad imparare
leakage
holować
inizia ad imparare
To tow
przychód
inizia ad imparare
revenue
korki uliczne
inizia ad imparare
traffic congestion
chłodziarka
inizia ad imparare
refrigerator
klimatyzator
inizia ad imparare
air conditioner
wentylator
inizia ad imparare
fan
automat z napojami / słodyczami etc.
inizia ad imparare
vending machine
dogodny, wygodny
inizia ad imparare
convenient
otwór, szczelina
inizia ad imparare
slot
nadążać za kimś, dotrzymywać kroku
inizia ad imparare
keep up with sb
przydatny, pod ręką
inizia ad imparare
handy
bateria się rozładowuje
inizia ad imparare
battery gets flat
gwarancja
inizia ad imparare
guarantee
Przełącznik włączone / wyłączone
inizia ad imparare
switch on/off
wynalazek
inizia ad imparare
invention
siedziba firmy
inizia ad imparare
company headquarters
skutek
inizia ad imparare
effect
rozpraszajacy
inizia ad imparare
distracting
odsiadywać karę
inizia ad imparare
serve a sentence
kara dożywotniego więzienia
inizia ad imparare
life sentence
nałożyć karę
inizia ad imparare
impose a fine
zniesiony
inizia ad imparare
abolished
wyrok w zawieszeniu
inizia ad imparare
suspended sentence
uprowadzenie
inizia ad imparare
hijacking
kradzież sklepowa
inizia ad imparare
shoplifting
gwałt
inizia ad imparare
rape
gwałciciel
inizia ad imparare
rapist
rabunek
inizia ad imparare
robbery
napaść
inizia ad imparare
mugging
przemyt / przemytnik
inizia ad imparare
smuggling / smuggler
szantaż
inizia ad imparare
blackmailing
wykroczenie
inizia ad imparare
offence
przestępca
inizia ad imparare
offender
porwanie np. dzieci
inizia ad imparare
kidnapping
godzina policyjna
inizia ad imparare
curfew
okup
inizia ad imparare
ransom
okup
inizia ad imparare
ransom
społeczeństwo konsumentów
inizia ad imparare
consumer society
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
kandydować na
inizia ad imparare
run for
wziąć zakładnika
inizia ad imparare
take hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
inizia ad imparare
manslaughter
błąd
inizia ad imparare
error
Zmienić termin
inizia ad imparare
To reschedule
być wystawionym na
inizia ad imparare
be exposed to
wybitny
inizia ad imparare
prominent
powierzchnia
inizia ad imparare
surface
nacisk
inizia ad imparare
emphasis
prowadził kogoś
inizia ad imparare
led somebody
narażać swoje życie
inizia ad imparare
risk your life

Devi essere accedere per pubblicare un commento.