koza kyóra poszła w góry.

 0    16 schede    janinakinas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
LA CHÈVRE DE M. SEGUIN
inizia ad imparare
Koza MR SEGUIN
ah! qu'elle etait joli la petite chevre de M Seguin.
inizia ad imparare
ah! to dość mała koza M Seguin.
Qu'elle était joli avec ses yeux doux,
inizia ad imparare
To było dość z jej delikatnych oczach
sa barbiche de sousofficier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande!
inizia ad imparare
sousofficier jego kozia bródka, jego błyszczące czarne buty, paski jego rogów i jego długie białe włosy, które uczyniły z niego płaszcz!
Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle.
inizia ad imparare
A potem, posłuszny, czuły, pozwalając sobie być dojone bez ruchu, bez narażania jego stopę w misce.
Un amour de petite chevre!
inizia ad imparare
Miłość małej kozy!
Un matin, comme il achevait de la traire, la chevre se retourna et lui dit en son patois:
inizia ad imparare
Pewnego ranka, kiedy skończyłem dojenie kozy odwrócił się i powiedział w swoim dialekcie:
Ecoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la montagne.
inizia ad imparare
Słuchaj, Pan Seguin i patrzę na ciebie, pozwól mi iść do góry.
Comment, Blanquette, tu veux me quitter?
inizia ad imparare
Jak, Blanquette, będziesz mnie zostawić?
Et Blanquette répondit: Oui monsieur Seguin
inizia ad imparare
Blanquette i odpowiedział: Tak sir Seguin
Quand la petite chevre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général.
inizia ad imparare
Gdy mały biały kozioł wszedł na wzgórze, nastąpił ogólny zachwyt.
Jameis les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli.
inizia ad imparare
Jameis stare sosny widział czegoś tak ładna.
On la reçut comme une petite reine.
inizia ad imparare
Została przyjęta jak mały królowa.
Les châtaigniers se baisaient jusqu'à terre pour la caresser de leurs branches. Toute la montagne lui fit fête.e
inizia ad imparare
Kasztanowce opuściły gałęzie do ziemi i pieszczą swe czubki... cała góra uczyniła jej święto.
Toute la montagne lui fit féte
inizia ad imparare
Cała góra mu Fete
.
inizia ad imparare
,

Devi essere accedere per pubblicare un commento.