Kapitel 2, słówka i wyrażenia

 0    287 schede    gapula
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dane, informacja, podanie
inizia ad imparare
die Angabe
przydzielać, przyporządkować
inizia ad imparare
zuordnen
osobny, każdy z osobna
inizia ad imparare
einzeln
panna
inizia ad imparare
Jungfrau
uzupełniać, dopełniać
inizia ad imparare
ergänzen
brakujący
inizia ad imparare
fehlend
dobrze, zupełnie, całkiem, chyba
inizia ad imparare
wohl
zachowywać się, mieć się jakoś do czegoś
inizia ad imparare
sich verhalten
odpowiedzialny
inizia ad imparare
zuständig
znak zodiaku
inizia ad imparare
Sternzeichen
wodnik
inizia ad imparare
Wassermann
koziorożec
inizia ad imparare
Steinbock
całkiem ciemny
inizia ad imparare
stockdunkel
wspinać się
inizia ad imparare
hochklettern
piętro
inizia ad imparare
das Stockwerk
jest najwyższy czas, by...
inizia ad imparare
es ist höchste Zeit, um...
łóżko piętrowe (podaj dwa słowa)
inizia ad imparare
das Stockwerkbett, das Etagenbett
podział obowiązków
inizia ad imparare
die Aufgabeverteilung
przebieg dnia (czyjś)
inizia ad imparare
der Tagesablauf (bei)
droga do szkoły
inizia ad imparare
der Schulweg
związek
inizia ad imparare
die Beziehung
kieszonkowe
inizia ad imparare
das Taschengeld
zmartwienia, problemy szkolne
inizia ad imparare
die Schulsorgen
brać na siebie zadania
inizia ad imparare
die Aufgabe übernehmen
polegać na kimś
inizia ad imparare
sich verlassen auf + A
właśnie, dopiero co, ledwie (z trudem), prosty
inizia ad imparare
gerade
gospodarstwo domowe (l. mnoga)
inizia ad imparare
der Haushalt (-e)
prowadzić (np. sklep), pielęgnować (dziecko), opiekować się
inizia ad imparare
betreuen
załatwiać, wykonywać coś
inizia ad imparare
etwas erledigen
należeć do + przypadek
inizia ad imparare
gehören zu + D
nienawidzić
inizia ad imparare
hassen
zdecydować się na + przyp.
inizia ad imparare
sich entscheiden für + A
koncentrować się na + przyp.
inizia ad imparare
sich konzentrieren auf + A
troszczyć się o + przyp.
inizia ad imparare
sich kümmern um + A
umówić się z, ustalić z + przyp.
inizia ad imparare
sich vereinbaren mit + D
być w małżeństwie z + przyp.
inizia ad imparare
verheiratet sein mit + D
słownictwo
inizia ad imparare
der Wortschatz
zależność od + przyp.
inizia ad imparare
die Abhängigkeit von + D
adopcja (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Adoption (-en)
autorytet
inizia ad imparare
die Autorität
stosunek do + przypadek
inizia ad imparare
die Beziehung zu + D
budżet(-l.mn.)
inizia ad imparare
das Budget (-s)
podwójne nazwisko lub dwa imiona(-l.mn.)
inizia ad imparare
der Doppelname (-n)
małżonek (-l.mn.)
inizia ad imparare
der Ehegatte (-n)
nazwisko małżeńskie(-l.mn.)
inizia ad imparare
der Ehename (-n)
para małżeńska(-l.mn.)
inizia ad imparare
das Ehepaar (-e)
zazdrość na "E"
inizia ad imparare
die Eifersucht
dochód (-l.mn.)
inizia ad imparare
das Einkommen (-)
dom rodzinny
inizia ad imparare
das Elternhaus
rodzic(-l.mn.)
inizia ad imparare
der Elternteil (-e)
dorosły(-l.mn.)
inizia ad imparare
der Erwachsene (-n)
wychowanie
inizia ad imparare
die Erziehung
narodziny
inizia ad imparare
die Geburt
nazwisko panieńskie
inizia ad imparare
der Geburtsname (-n)
rodzeństwo
inizia ad imparare
die Geschwister
przyrodni brat na "H"(-l.mn.)
inizia ad imparare
der Halbbruder (Halbbrüder)
świetlica, ostoja (-l.mn.)
inizia ad imparare
der Hort (-e)
urząd ds. młodzieży (-l.mn.)
inizia ad imparare
das Jugendamt (Jugendämter)
przedszkole (-l.mn.)
inizia ad imparare
der Kindergarten (Kindergärten)
konkurencja
inizia ad imparare
die Konkurrenz
żłobek (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Krippe (-n)
forma życia, styl życia (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Lebensform (-en)
nieufność, niedowierzanie
inizia ad imparare
das Misstrauen
ochrona socjalna pracującej kobiety w ciąży i po połogu
inizia ad imparare
der Mutterschutz
zazdrość na "N"
inizia ad imparare
der Neid
perspektywa(-l.mn.)
inizia ad imparare
die Perspektive (-n)
kwalifikacja (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Qualifikation (-en)
respekt, poważanie
inizia ad imparare
der Respekt
wzgląd (np. mieć wzgląd na coś, zważać na coś)
inizia ad imparare
die Rücksicht
singiel (-l.mn.)
inizia ad imparare
der Single (-s)
solidarność
inizia ad imparare
die Solidarität
zmartwienie, troska, opieka (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Sorge (-n)
macocha na "S"(-l.mn.)
inizia ad imparare
die Stiefmutter (Stiefmütter)
ojczym na "S"(-l.mn.)
inizia ad imparare
die Stiefschwester (-n)
codzienna opieka
inizia ad imparare
die Tagesbetreuung
opiekunka do dziecka (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Tagesmutter (Tagesmütter)
praca w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
die Teilzeitarbeit
odpowiedzialność
inizia ad imparare
die Verantwortung
zaufanie
inizia ad imparare
das Vertrauen
wspólnota mieszkaniowa
inizia ad imparare
die Wohngemeinschaft (-en)
przestygły
inizia ad imparare
abgekühlt
miły, przyjemny (nieprzyjemny)
inizia ad imparare
angenehm (un-)
sympatyczny, piękny, uroczy, ujmujący
inizia ad imparare
ansprechend
czynny zawodowo, pracujący zawodowo
inizia ad imparare
berufstätig
zdystansowany
inizia ad imparare
distanziert
małżeński (pozamałżeński, nieślubny)
inizia ad imparare
ehelich (nicht-)
ambitny
inizia ad imparare
ehrgeizig
lodowaty, zimny, blady
inizia ad imparare
eisig
odnoszący sukcesy, skuteczny
inizia ad imparare
erfolgreich
mroźny, chłodny
inizia ad imparare
frostig
gorący, żarliwy, płomienny, serdeczny
inizia ad imparare
innig
cielesny, rodzony
inizia ad imparare
leiblich
namiętny, zapalony, zagorzały
inizia ad imparare
leidenschaftlich
konsekwentny w dążeniu, uparcie zmierzający do celu
inizia ad imparare
zielstrebig
zrezygnować z zawodu
inizia ad imparare
aus dem Beruf aussteigen
wykorzystać szansę
inizia ad imparare
eine Chance wahrnehmen
skoczyć za kimś w ogień
inizia ad imparare
für jemanden durchs Feuer gehen
dużo do kogoś czuć/ nie czuć nic do kogoś
inizia ad imparare
für jemenden viel/nichts empfinden
ktoś działa mi na nerwy
inizia ad imparare
jemand geht mir auf die Nerven
ktoś jest mi obojętny
inizia ad imparare
jemand ist mir gleichgültig
lubić kogoś
inizia ad imparare
jemanden gern haben
lubić kogoś/ nie cierpieć kogoś
inizia ad imparare
jemanden gut/nicht leiden können
nie znosić kogoś
inizia ad imparare
jemanden nicht ausstehen können
nic sobie nie robić z kogoś/czegoś
inizia ad imparare
sich nichts aus jemandem/etwas machen
czuć do kogoś sympatię, poczuć do kogoś miętę
inizia ad imparare
sich zu jemandem hingezogen fühlen
przejąć odpowiedzialność za coś
inizia ad imparare
für etwas Verantwortung übernehmen
ambicja
inizia ad imparare
der Ehrgeiz
zazdrosny (niem.)
inizia ad imparare
eifersüchtig
serdeczność
inizia ad imparare
die Herzlichkeit
zaufany
inizia ad imparare
vertraut
godny zaufania
inizia ad imparare
vertrauenswürdig
mróz
inizia ad imparare
der Frost
zazdrosny (austr.)
inizia ad imparare
neidig
uroczy, przyjemny, słodki
inizia ad imparare
lieblich
sukces
inizia ad imparare
der Erfolg
pełen szacunku
inizia ad imparare
respektvoll
namiętność, pasja, zamiłowanie (do)
inizia ad imparare
die Leidenschaft (für)
lód
inizia ad imparare
das Eis
taktowny
inizia ad imparare
rücksichtsvoll
bezwzględny, ostry, bez skrupułów
inizia ad imparare
rücksichtslos
chłodny
inizia ad imparare
kühl
ufny, pełen zaufania
inizia ad imparare
vertrauensvoll
łatwowierny
inizia ad imparare
vertrauensselig
pełen wiary, optymistyczny
inizia ad imparare
zuversichtlich
paskudny
inizia ad imparare
ekelhaft
oziębły
inizia ad imparare
frigid
leniwy
inizia ad imparare
faul
nieufny, podejrzliwy
inizia ad imparare
misstrauisch
bez szacunku
inizia ad imparare
pietätlos
nietaktowny
inizia ad imparare
taktlos
nieskuteczny
inizia ad imparare
erfolglos
większość
inizia ad imparare
die Mehrheit
większość ludzi
inizia ad imparare
die Mehrheit der Menschen
przeważnie, na ogół
inizia ad imparare
meistens
w większości przypadków
inizia ad imparare
in den meisten Fällen
żyć wspólnie w związku niemałżeńskim
inizia ad imparare
in nichtehelicher Lebensgemeinschaft leben
w wieku
inizia ad imparare
im Alter
zdumiewający, zadziwiający, nadzwyczajny
inizia ad imparare
erstaunlich
dowiadywać się o kimś/czymś
inizia ad imparare
über jemanden/etwas erfahren
wspólne życie z innymi
inizia ad imparare
das Zusammenleben mit anderen
większość (np. większość ludzi sądzi...)
inizia ad imparare
die meisten
wyciągać się na łóżku
inizia ad imparare
sich auf dem Bett ausstrecken
wyciągać nogi pod stołem
inizia ad imparare
die Beine unter dem Tisch ausstrecken
dwie trzecie
inizia ad imparare
zwei Drittel
stary (o tacie)
inizia ad imparare
Erzeuger
pod dachem
inizia ad imparare
unter einem Dach
zostawiać, opuszczać (np. dom)
inizia ad imparare
verlassen
niewielki (np. %), mało, znikomo
inizia ad imparare
knapp
być w mniejszości, stanowić mniejszość
inizia ad imparare
in der Minderheit sein
dane liczbowe
inizia ad imparare
Zahlenangabe
dane ilościowe
inizia ad imparare
Mengenangaben
mniej więcej, około
inizia ad imparare
ungefähr
niewielu (ludzi)
inizia ad imparare
die wenigsten
więcej niż połowa
inizia ad imparare
mehr als die Hälfte
trochę mniej niż 2%
inizia ad imparare
etwas weniger als 2%
zaraz po skończeniu szkoły
inizia ad imparare
direkt nach Abschluss der Schule
w czasie studiów
inizia ad imparare
während des Studiums
w pierwszych latach pracy zawodowej
inizia ad imparare
während der ersten Berufsjahre
stosować, używać, wykorzystywać, korzystać
inizia ad imparare
verwenden
przypuszczalnie, prawdopodobnie
inizia ad imparare
vermutlich
dobra połowa
inizia ad imparare
gut die Hälfte
woleć, preferować, faworyzować
inizia ad imparare
bevorzugen
uzasadniać lub zakładać (np. sklep)
inizia ad imparare
begründen
rodzone rodzeństwo
inizia ad imparare
leibliche Geschwister
przyrodnie rodzeństwo (dwa słowa alfabetycznie)
inizia ad imparare
Halbgeschwister, Stiefgeschwister
co się wydarzy?
inizia ad imparare
was wird passieren?
pożyczać coś komuś
inizia ad imparare
jemendem etwas leihen
rozpoczynać, otwierać rozmowę
inizia ad imparare
das Gespräch eröffnen
wyrazić brak zrozumienia
inizia ad imparare
Unverständnis benennen
uruchamiać, aktywować, pobudzać dotychczasową wiedzę
inizia ad imparare
Vorwissen aktivieren
zabiegać o zrozumienie
inizia ad imparare
um Verständnis werben
przyjmować podejmować/robić propozycje rozwiązania
inizia ad imparare
Lösungsvorschläge annehmen/machen
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
ehrlich gesagt
przemyśl proszę raz jeszcze...
inizia ad imparare
denk bitte mal an...
świetny, super, doskonały
inizia ad imparare
prima
zastanowię się nad tym
inizia ad imparare
ich werde es mir überlegen
odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś
inizia ad imparare
sich beziehen auf
nie do pogodzenia
inizia ad imparare
nich vereinbar
godzić coś z czymś
inizia ad imparare
etwas mit etwas vereinbaren
realizować, urzeczywistniać, spełniać się
inizia ad imparare
verwirklichen
rezygnować z czegoś
inizia ad imparare
auf etwas verzichten
móc coś przewidzieć
inizia ad imparare
etwas absehen können
wystarczać(pieniędzy, jedzenia)
inizia ad imparare
reichen
postrzegać, doznawać, wyczuwać, korzystać z, dotrzymywać
inizia ad imparare
wahrnehmen
styl życia
inizia ad imparare
der Lebensstil
życiowy cel
inizia ad imparare
das Lebensziel
wybór
inizia ad imparare
die Wahl
korzystać, zyskiwać, zdobywać doświad. zajmując się czymś
inizia ad imparare
von etw profitieren
dorastałam...
inizia ad imparare
ich bin groß geworden...
myśl
inizia ad imparare
der Gedanke
dożywotnio
inizia ad imparare
lebenslänglich
zamierzać
inizia ad imparare
vorhaben
ona ma zamiar...
inizia ad imparare
sie hat vor...
świadomy celu, działający celowo
inizia ad imparare
zielbewusst
w każdym razie, przynajmniej
inizia ad imparare
zumindest
w razie, jeśli
inizia ad imparare
falls
koszty utrzymania
inizia ad imparare
Lebenshaltungskosten
dostawca
inizia ad imparare
Versorger
polegać na kimś/czymś
inizia ad imparare
sich auf jemanden/etwas verlassen
tymczasowo, kadencyjnie, na czas
inizia ad imparare
auf Zeit
być w stanie, coś zrobić...
inizia ad imparare
in der Lage sein, etwas zu tun...
rozsądny, sensowny, rozważny
inizia ad imparare
vernünftig
autentyczny, prawdziwy, w rzeczywistości, faktyczny
inizia ad imparare
tatsächlich
najwcześniej
inizia ad imparare
frühestens
otwierać, zaprowadzić (porządek)
inizia ad imparare
etablieren
jednocześnie, zarazem
inizia ad imparare
zugleich
zaostrzać, narzucać
inizia ad imparare
verschärfen
poważny, ciężki, zmasowany, ostry
inizia ad imparare
massiv
ciągle przekładać
inizia ad imparare
dauernd herschieben
odsuwać od siebie podjęcie decyzji
inizia ad imparare
eine Entscheidung vor sich herschieben
swobodny, nieskrępowany, luźny, nidbały
inizia ad imparare
salopp
w międzyczasie
inizia ad imparare
inzwischen
Nie miałam nic ze swojej młodości.
inizia ad imparare
Ich habe gar nicht genug von meiner Jugend gehabt.
iść naprzód
inizia ad imparare
vorgehen
Kto się sam nie poruszy, będzie poruszony.
inizia ad imparare
Wer sich nicht selbst bewegt, wird bewegt.
nie poruszać się
inizia ad imparare
sich nicht bewegen
polecenie, rekomendacja
inizia ad imparare
die Empfehlung
pozwolenie
inizia ad imparare
die Erlaubnis
oddalony
inizia ad imparare
entfernt
skręcić sobie coś (np. nogę)
inizia ad imparare
sich etwas verstauchen
lekarz nakazał mu leżenie w łóżku
inizia ad imparare
der Arzt hat ihm Bettruhe verordnet
załatwiać, wykonywać
inizia ad imparare
erledigen
gniazdko wtyczkowe
inizia ad imparare
die Steckdose
potwierdzenie lotu
inizia ad imparare
die Flugbestätigung
załatwiać (np. pracę, kasety z wypożyczalni itp.)
inizia ad imparare
besorgen
korepetycje
inizia ad imparare
die Nachhilfestunde
nagrywać film
inizia ad imparare
das Film aufnehmen
instrukcja, polecenie, przekaz(np. karteczka "przypominajka":)
inizia ad imparare
die Anweisung
pochodzenie
inizia ad imparare
die Herkunft
pojawiać się (np. jakieś imię w historii)
inizia ad imparare
auftauchen
żeński
inizia ad imparare
weiblich
ustalenie, norma, regulacja
inizia ad imparare
die Regelung
robić wyraźne postępy
inizia ad imparare
gute Fortschritte machen
wypowiedź, uwaga
inizia ad imparare
die Äußerung
odrzucać coś, odmawiać, oddalać, dezaprobować
inizia ad imparare
etwas ablehnen
przytaczać kontrargument
inizia ad imparare
das Gegenargument anführen
wstawiać się za kimś
inizia ad imparare
sich für jemanden einsetzen
zachować się (w stosunku do kogoś), odnosić się (do czegoś)
inizia ad imparare
sich verhalten
przyjmować, podejmować
inizia ad imparare
annehmen
pewne, określone
inizia ad imparare
gewiss
warunki wstępne
inizia ad imparare
Voraussetzungen
otrzymać, dostawać
inizia ad imparare
erhalten
dostosować się do
inizia ad imparare
sich richten nach
przyszła matka
inizia ad imparare
werdende Mutter
umieszczać, ulokować
inizia ad imparare
unterbringen
urlop wychowawczy
inizia ad imparare
die Elternzeit
mieć prawo do czegoś
inizia ad imparare
Anspruch auf etwas haben
akceptacja, zgoda
inizia ad imparare
die Zustimmung
rozdzielać na
inizia ad imparare
aufteilen in
rozdział, odcinek, część, okres
inizia ad imparare
der Abschnitt
rozdzielić na dwie części
inizia ad imparare
in bis zu zwei Abschnitte aufteilen
wynikać, następować
inizia ad imparare
erfolgen
stały, niezmienny, stabilny
inizia ad imparare
unverändert
trwanie, okres
inizia ad imparare
die Dauer
redukować, obniżać, zmniejszać
inizia ad imparare
verringern
zasiłek rodzinny
inizia ad imparare
das Kindergeld
z zasady, zasadniczo
inizia ad imparare
grundsätzlich
miejsce zamieszkania
inizia ad imparare
der Wohnsitz
wnuk
inizia ad imparare
das Enkelkind
wnioskodawca (-l.mn.)
inizia ad imparare
der Antragsteller (-s)
ukończenie (np. szkoły)
inizia ad imparare
die Vollendung
każdorazowo
inizia ad imparare
jeweils
wyraźnie, znacznie, poważny
inizia ad imparare
erheblich
ponadto, poza tym
inizia ad imparare
darüber hinaus
duchowy
inizia ad imparare
geistig
znajdować się w kłopotach, trudnościach finansowych
inizia ad imparare
sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden
napierw, na razie
inizia ad imparare
zunächst
wypełniać ankietę
inizia ad imparare
einen Fragebogen ausfüllen
rozmowa konsultacyjna, doradztwo
inizia ad imparare
Beratungsgespräch
włączać do (np. do rodziny, organizacji)
inizia ad imparare
eingliedern
codzienna opieka nad dziećmi
inizia ad imparare
Tagesbetreuung von Kindern
całe dnie
inizia ad imparare
ganztags
zostawiać od opieki poza rodzinnej
inizia ad imparare
außerfamiliär betreuen lassen
instytucja (-l.mn.)
inizia ad imparare
die Einrichtung (-en)
do dyspozycji
inizia ad imparare
zur Verfügung
w szczególności
inizia ad imparare
insbesondere
zwracać się do
inizia ad imparare
sich wenden an
stowarzyszenie, klub
inizia ad imparare
der Verein
sensowny
inizia ad imparare
sinnvoll
zwrotny (czasownik)
inizia ad imparare
reflexiv
wzajemny
inizia ad imparare
reziprok
zaimek
inizia ad imparare
Pronomen
zastępować
inizia ad imparare
ersetzen
spieszyć się
inizia ad imparare
sich beeilen
dziwić się
inizia ad imparare
sich wundern
odzyskiwać siły
inizia ad imparare
sich erholen
odpoczywać, wypoczywać
inizia ad imparare
erholen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.