Kapitel 17

 0    203 schede    madziano
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
posiadać
inizia ad imparare
besitzen
posiadać (odmiana)
inizia ad imparare
besitzt - besaß - besessen
przez Internet
inizia ad imparare
über das Internet
zaproponować (zaoferować) pomoc
inizia ad imparare
die Hilfe anbieten
praktyka
inizia ad imparare
das Praktikum (die Praktika)
doświadczenie
z własnego doświadczenia
inizia ad imparare
die Erfahrung (die Erfahrungen)
aus eigener Erfahrung
zdobywać doświadczenie
inizia ad imparare
die Erfahrung sammeln
zawartość, treść
treść listu
inizia ad imparare
der Inhalt (die Inhalte)
der Inhalt eines Briefes
ogłoszenie, anons, doniesienie, kontrolka, wyświetlacz
inizia ad imparare
die Anzeige (die Anzeigen)
miejsce, posada
stanowisko jest już zajęte
inizia ad imparare
die Stelle (die Stellen)
die Stelle ist schon vergeben
ubiegać się o posadę
inizia ad imparare
sich um eine Stelle bewerben
ubiegać się o coś/ aplikować o coś
inizia ad imparare
sich bewerben um + Akk
ubiegać się gdzieś/ aplikować gdzieś
inizia ad imparare
sich bewerben bei/in
ubiegać się jako - na jakieś konkretne stanowisko
inizia ad imparare
sich bewerben als
dotyczyć, tyczyć się, spotykać, nawiedzać
dotyczyć kogoś, odnosić się do kogoś
inizia ad imparare
betreffen
jemanden betreffen
dokumenty dołączane do podania o przyjęcie
inizia ad imparare
die Bewerbungsunterlagen (nur PL)
ubieganie się, podanie
inizia ad imparare
die Bewerbung (die Bewerbungen)
zdjęcie paszportowe
inizia ad imparare
das Lichtbild (die Lichtbilder)
życiorys (CV)
inizia ad imparare
der Lebenslauf (die Lebensläufe)
świadectwo, certyfikat, zeznanie, dowód
dawać świadectwo czegoś
inizia ad imparare
das Zeugnis (die Zeugnisse)
von etwas Zeugnis geben
język potoczny, mowa potoczna
inizia ad imparare
die Umgangssprache (die Umgangssprache)
przyjęcie, podjęcie, nagranie, ujęcie, zdjęcie
inizia ad imparare
die Aufnahme (die Aufnahmen)
dokumentacja, pisma, akta
inizia ad imparare
die Unterlagen
uczestniczyć
uczestniczyć w czymś
inizia ad imparare
teilnehmen an + Dativ
an etwas teilnehmen
od ... do ... (używane w datach)
inizia ad imparare
von ... bis...
podpis
składać podpis
inizia ad imparare
die Unterschrift (die Unterschriften)
eine Unterschrift leisten
Giełda
inizia ad imparare
die Börse (die Börsen)
na giełdzie
inizia ad imparare
an der Börse
akcja (papier wartościowy)
inizia ad imparare
die Aktie (die Aktien)
wczorajszy
inizia ad imparare
gestrig
dzisiejszy
inizia ad imparare
heutig
praktyka zagraniczna
inizia ad imparare
das Auslandspraktikum (die Auslandspraktika)
poeta
inizia ad imparare
der Dichter (die Dichter)
laboratorium
inizia ad imparare
das Labor (die Labore/Labors)
punkt ciężkości, specjalizacja
inizia ad imparare
der Schwerpunkt (die Schwerpunkte)
założenie, przesłanka, warunek
inizia ad imparare
die Voraussetzung (die Voraussetzungen)
pod warunkiem
inizia ad imparare
unter der Voraussetzung
zwykły, zwyczajowy, zwykle, zwyczajowo
inizia ad imparare
üblich
elektroniczne przetwarzanie danych
inizia ad imparare
EDV (Elektronische Datenverarbeitung)
poufały, zażyły, bliski, dobrze znany, swojski, poufale, zażyle, swojsko
inizia ad imparare
vertraut
ufać, dowierzać
powierzać komuś tajemnicę
inizia ad imparare
vertrauen
jemandem ein Geheimnis anvertrauen
być z czymś zapoznanym
inizia ad imparare
mit ... vertraut sein
relacja, odniesienie
powoływać się na coś
inizia ad imparare
der Bezug (die Bezüge)
auf etwas Bezug nehmen
rozmowa wstępna
inizia ad imparare
das Vorgespräch (die Vorgespräche)
przemowa, przemówienie, forma zwracania się do kogoś
mówienie sobie per Pan/Pani
inizia ad imparare
die Anrede (die Anreden)
die Anrede mit Sie
sprawa
pod tym względem
inizia ad imparare
der Betreff (die Betreffe)
in dem Betreff
formuła powitania
inizia ad imparare
die Grußformel (die Grußformeln)
wiadomość, wiedza
przyjąć coś do wiadomości
inizia ad imparare
die Kenntnis (die Kenntnisse)
etwas zur Kenntnis nehmen
poszerzać swoją wiedzę
inizia ad imparare
seine Kenntnisse erweitern
zdanie podsumowujące, konkluzja, wniosek
inizia ad imparare
der Schlusssatz (die Schlusssätze)
odnosić się, odwoływać
inizia ad imparare
sich beziehen
załączać, dopisywać, dodawać
inizia ad imparare
beifügen
dysponować czymś
inizia ad imparare
über etwas verfügen
strona domowa (inf.)
inizia ad imparare
die Homepage (die Homepages)
szanowny
szanowne panie, szanowni panowie, szanowni Państwo
inizia ad imparare
geehrt
sehr geehrte Damen und Herren
rozmowa telefoniczna
inizia ad imparare
das Telefongespräch (die Telefongespräche)
zgodnie z umową, jak obiecałam
inizia ad imparare
wie besprochen
w załączeniu
inizia ad imparare
anbei
kilkakrotny, kilkakrotnie
inizia ad imparare
mehrfach
matura
inizia ad imparare
das Abitur (die Abiture)
zdawać maturę
inizia ad imparare
Abitur bestehen
kurs uzupełniający
inizia ad imparare
der Leistungskurs (die Leistungskurse)
obecnie
inizia ad imparare
zurzeit
w tej chwili, tymczasem, teraz, obecnie
skoro tak sądzisz
inizia ad imparare
nun
nun ja, wenn du meinst
obszar, zakres, zakres władzy, kompetencja, dziedzina
inizia ad imparare
der Bereich (die Bereiche)
oprócz tego, poza tym, nadto, ponadto
inizia ad imparare
außerdem
kurs dokształcający
inizia ad imparare
der Fortbildungskurs (die Fortbildungskurse)
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
das Vorstellungsgespräch (die Vorstellungsgespräche)
zakończenie listu motywacyjnego frazą o radości z zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.
Z poważaniem (na zakończenie listu oficjalnego)
inizia ad imparare
mit freundlichen Grüßen
wyżej wymieniony (o.g)
inizia ad imparare
oben genannt
spółka akcyjna, SA (AG)
inizia ad imparare
Aktiengesellschaft
grupa robocza, zespół roboczy, kolektyw, koło zainteresowań
inizia ad imparare
die Arbeitsgemeinschaft (die Arbeitsgemeinschaften)
wiedza fachowa, wiedza zawodowa, wiedza robocza
inizia ad imparare
Fachkenntnisse (nur PL)
dodatkowy, dodatkowo
inizia ad imparare
zusätzlich
dalsze kształcenie, dalsze kształcenie się
inizia ad imparare
die Weiterbildung (nur Singular)
przewidywanie
słusznie przewidując
inizia ad imparare
die Voraussicht (die Voraussichten)
in weiser Voraussicht
prawdopodobny, przypuszczalny
inizia ad imparare
voraussichtlich
studia licencjackie
inizia ad imparare
das Bachelor-Studium (die Bachelor-Studien)
licencjat
inizia ad imparare
Bachelor der (nur Singular)
studia magisterskie
inizia ad imparare
das Master-Studium (die Master-Studien)
studia doktoranckie
inizia ad imparare
das Doktoratsstudium (die Doktoratsstudien)
studium przypadku, studium monograficzne
inizia ad imparare
die Fallstudie (die Fallstudien)
kompetentny do prowadzenia negocjacji
inizia ad imparare
verhandlungssicher
dobry w mowie i piśmie
inizia ad imparare
gut in Wort und Schrift
podstawowe wiadomości, podstawowa wiedza
inizia ad imparare
Grundkenntnisse
zaawansowany
inizia ad imparare
fortgeschritten
wzór, deseń, próbka
inizia ad imparare
das Muster (die Muster)
wiadomość
inizia ad imparare
die Nachricht (die Nachrichten)
kierownik działu kadr
inizia ad imparare
der Personalchef (die Personalchefs)
bezwarunkowy, konieczny, niezbędny, bezwarunkowo, koniecznie, niezbędnie
niekoniecznie
inizia ad imparare
unbedingt
nicht unbedingt
zastanawiać się, rozważać, przemyśliwać;
inizia ad imparare
überlegen
zdenerwowany, podniecony, podekscytowany
inizia ad imparare
aufgeregt über Akk.
denerwować się
inizia ad imparare
sich aufregen
poprawa, polepszenie
szybkiego powrotu do zdrowia!
inizia ad imparare
die Besserung (die Besserungen)
gute Besserung!
gruby, gęsty, grubo;
tyć
inizia ad imparare
dick
dick werden
pocałunek, całus
pocałunek w usta
inizia ad imparare
der Kuss (die Küsse)
Kuss auf den Mund
całować kogoś, dawać komuś całusa
inizia ad imparare
jemandem einen Kuss geben
przeglądać, wyglądać, patrzeć przez
inizia ad imparare
durchsehen
obejmować spojrzeniem, ogarniać wzrokiem, rozeznawać się, przeoczać, pomijać, nie dostrzegać, nie zauważać
inizia ad imparare
übersehen
przeczytać
inizia ad imparare
durchlesen
przemyśliwać, obmyślać, rozważać
inizia ad imparare
durchdenken
którego dzisiaj mamy? (Nominativ)
inizia ad imparare
der Wievielte ist heute?
którego dzisiaj mamy? (Akkusative)
inizia ad imparare
den Wievielten haben wir heute?
rozwijać, projektować, opracowywać
wywoływać film
inizia ad imparare
entwickeln
einen Film entwickeln
rozwijać się
wysoko rozwinięty
inizia ad imparare
sich entwickeln
hoch entwickelt
produkować, odnawiać, nawiązywać, reperować
inizia ad imparare
herstellen
przenosić, przekładać, kłaść, wydawać drukiem
przekładać premierę
inizia ad imparare
verlegen
die Premiere verlegen
połowa gry, pół etatu
inizia ad imparare
die Halbzeit (die Halbzeiten)
pełen wymiar godzin
inizia ad imparare
die Vollzeit (nur Singular)
spółka akcyjna
inizia ad imparare
die Aktiengesellschaft (die Aktiengesellschaften) (AG)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
inizia ad imparare
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
społeczeństwo, towarzystwo, spółka
inizia ad imparare
die Gesellschaft (die Gesellschaften)
znać się z kimś/być z kimś w bliskich(zażyłych) relacjach
inizia ad imparare
vertraut sein mit
zainteresowanie czymś
inizia ad imparare
Interesse an etwas
psaować do czegoś
inizia ad imparare
passen zu
użycie, stosowanie, zastosowanie
nie znajdować zastosowania
inizia ad imparare
die Verwendung (die Verwendungen)
keine Verwendung haben
akcent
inizia ad imparare
die Betonung (die Betonungen)
wynosić (o kwocie, punktacji)
wynosić 50 euro, opiewać na 50 euro
inizia ad imparare
betragen
50 Euro betragen
ślub, zawarcie małżeństwa
inizia ad imparare
die Heirat (die Heiraten)
cukiernik
inizia ad imparare
der Konditor (die Konditoren)
Słodycze
inizia ad imparare
Süßwaren
w tym samym roku
inizia ad imparare
im gleichen Jahr
Małżonkowie
inizia ad imparare
Eheleute
rosnąć, wzrastać, dorastać, zwiększać się (odmiana)
inizia ad imparare
wachsen - wuchs - gewachsen
nabywać, kupować
inizia ad imparare
anschaffen
zwiększenie, spotęgowanie, wzmożenie, wzrost, zwyżka
inizia ad imparare
die Steigerung (die Steigerungen)
rozwijać, projektować, opracowywać
rozwijać się
inizia ad imparare
entwickeln
sich entwickeln
łamać, wyłamywać, przełamywać, składać (list, kartkę) / łamać się, pękać, przebijać się, przedzierać się, załamywać się, włamywać się
złamać sobie rękę/nogę
inizia ad imparare
brechen
sich (DAT) einen Arm/ein Bein brechen
otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować
inizia ad imparare
erhalten
wojna światowa
inizia ad imparare
der Weltkrieg (die Weltkriege)
przyjmować, podejmować, rejestrować, nagrywać, podnosić
podejmować pracę
inizia ad imparare
aufnehmen
Arbeit aufnehmen
reklamować, zabiegać, ubiegać się, starać się, agitować, werbować, kaptować
zabiegać o względy dziewczyny
inizia ad imparare
werben
um ein Mädchen werben
tak zwany (tzw.)
inizia ad imparare
sogenannt
zatrudniać, zajmować, zaprzątać
zajmować się kimś/czymś
inizia ad imparare
beschäftigen
sich mit jemandem/etwas beschäftigen
przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
inizia ad imparare
das Unternehmen (die Unternehmen)
współpracownik
inizia ad imparare
der Mitarbeiter (die Mitarbeiter)
obrót, obroty (w handlu)
mieć duże obroty
inizia ad imparare
der Umsatz (die Umsätze)
einen hohen Umsatz machen
prezentować, przedstawiać
inizia ad imparare
präsentieren
Ziemia (planeta), ziemia, padół ziemski, gleba
inizia ad imparare
die Erde (die Erden)
chodzić do szkoły...
inizia ad imparare
in die ... schule gehen
zmienić na coś...
inizia ad imparare
auf ... wechseln
skończyć szkołę / studia z...
inizia ad imparare
die Schule/das Studium mit ... abschließen
uczęszczać/ukończyć kurs...
inizia ad imparare
einen ... kurs besuchen/absolvieren
zrobić staż (praktykę) u/w
inizia ad imparare
ein Praktikum bei/in ... machen
Pogłębić wiedzę
inizia ad imparare
Kenntnisse vertiefen
w tej chwili pracować u...
inizia ad imparare
im Moment bei ... arbeiten
Jaka jest zapłata za praktyki?
inizia ad imparare
Wie ist die Bezahlung vom Praktikum?
założenie, zakładanie, fundacja
inizia ad imparare
die Gründung (die Gründungen)
prezentacja
inizia ad imparare
die Präsentation (die Präsentationen)
Produkcja
inizia ad imparare
die Herstellung (die Herstellungen)
rozwój, ewolucja
rozwój zawodowy
inizia ad imparare
die Entwicklung (die Entwicklungen)
berufliche Entwicklung
chronić
chronić się przed czymś
inizia ad imparare
schützen
sich schützen vor etwas
podawać dalej
inizia ad imparare
weitergeben
lata 60-te
inizia ad imparare
60er-Jahren
wybierać, obierać, głosować
inizia ad imparare
wählen
dział księgowości, księgowość
inizia ad imparare
die Buchhaltung (die Buchhaltungen)
Produkcja
inizia ad imparare
die Produktion (die Produktionen)
odbiór towarów
inizia ad imparare
der Wareneingang (die Wareneingänge)
dział kadr, kadry, dział personalny, dział HR
inizia ad imparare
die Personalabteilung (die Personalabteilungen)
sprzedaż, kolportaż, dystrybucja, zbyt
inizia ad imparare
der Vertrieb (nur Singular)
badanie naukowe, badania naukowe, poszukiwanie
inizia ad imparare
die Forschung (die Forschungen)
surowiec
inizia ad imparare
der Rohstoff (die Rohstoffe)
przyjmować, przypuszczać, zatwierdzać
przyjmować karty kredytowe, honorować karty kredytowe
inizia ad imparare
annehmen
Kreditkarten annehmen
popierać, wspierać, wydobywać, eksploatować, transportować
wydobywać węgiel
inizia ad imparare
fördern
Kohle fördern
dlatego
o to mi wcale nie chodzi
inizia ad imparare
darum
darum geht es mir gar nicht
elastyczny czas pracy, ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
inizia ad imparare
die Gleitzeit (die Gleitzeiten)
prowadzenie, przedsiębiorstwo, zakład, wytwórnia
nieczynny
inizia ad imparare
der Betrieb (die Betriebe)
außer Betrieb
ustalać, określać, lokować pieniądze
związywać się z czymś
inizia ad imparare
festlegen
sich auf etwas festlegen
określać, oznaczać, decydować, postanawiać, zarządzać
uściślać
inizia ad imparare
bestimmen
genauer bestimmen
zmiana robocza
inizia ad imparare
die Schicht (die Schichten)
rozdział, fragment, akapit, część
inizia ad imparare
der Abschnitt (die Abschnitte)
pierwsza zmiana, poranna zmiana
inizia ad imparare
die Frühschicht (die Frühschichten)
druga zmiana
inizia ad imparare
die Spätschicht (die Spätchichten)
nocna zmiana, pracownik nocnej zmiany
inizia ad imparare
die Nachtschicht (die Nachtschichten)
godzina nadliczbowa, nadgodzina
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
die Überstunde (die Überstunden)
Überstunden machen
umowny, kontraktowy, traktatowy, umownie, kontraktowo, traktatowo
inizia ad imparare
vertraglich
demontować, rozbierać, eksploatować, wydobywać, redukować, zmniejszać
redukować personel
inizia ad imparare
abbauen
das Personal abbauen
najważniejszy punkt, słowo kluczowe, hasło
inizia ad imparare
der Stichpunkt (die Stichpunkte)
zasiłek, dodatek
inizia ad imparare
der Zuschuss (die Zuschüsse)
dziennik, pamiętnik
inizia ad imparare
das Tagebuch (die Tagebücher)
dowiadywać się, doświadczać
inizia ad imparare
erfahren
wprowadzenie, przedmowa, wstęp, słowo wstępne
inizia ad imparare
die Einführung (die Einführungen)
obchód, patrol, przechadzka
inizia ad imparare
der Rundgang (die Rundgänge)
dzieło, czyn, zakład, mechanizm
inizia ad imparare
das Werk (die Werke)
sprawdzać (ponownie), kontrolować, weryfikować, rewidować, badać
inizia ad imparare
überprüfen
zadawać, nadawać, wysyłać, rezygnować, poddawać się
rezygnować ze swoich planów
inizia ad imparare
aufgeben
seine Pläne aufgeben
być w czymść dobrym/słabym
inizia ad imparare
gut/schlecht sein in
interesować się czymś
inizia ad imparare
sich interessieren für (A) etwas
rabat
inizia ad imparare
der Rabatt (die Rabatte)
rzeżywać, doświadczać, doznawać, zaznawać, dożyć, doczekać się
przeżywać radość
inizia ad imparare
erleben
Freude erleben
właściciel
inizia ad imparare
der Eigentümer (die Eigentümer)
uzupełnienie, skompletowanie
inizia ad imparare
die Ergänzung (die Ergänzungen)
teren, okolica
płaski teren
inizia ad imparare
das Gelände (die Gelände)
ein flaches Gelände
czynność, działanie, działalność, zajęcie, praca zawodowa
działalność zawodowa
inizia ad imparare
die Tätigkeit (die Tätigkeiten)
berufliche Tätigkeit
słuchać się, stosować się
przestrzegać przepisów
inizia ad imparare
befolgen
die Vorschriften befolgen
koncentrować się na czymś
inizia ad imparare
sich auf etwas (AKK) konzentrieren
przygotowanie do
inizia ad imparare
sich vorbereiten auf (Akk)
dobrowolny, ochotniczy, nieobowiązkowy, na ochotnika, z własnej woli
inizia ad imparare
freiwillig
lubiący dzieci
inizia ad imparare
kinderlieb
zwykły, zwyczajowy, zwykle, zwyczajowo
inizia ad imparare
üblich
przejrzysty, przejrzyście
inizia ad imparare
übersichtlich
szybkiego powrotu do zdrowia!
inizia ad imparare
gute Besserung!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.