Jura 9 (FL)

 0    27 schede    kupiecmateusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uchylić kuratelę
inizia ad imparare
die Pflegschaft entziehen
ustanowić kuratora w osobie X
inizia ad imparare
den Pfleger in der Person des X bestellen
ustanowić nad kimś kuratelę
inizia ad imparare
eine Pflegschaft bestellen, anordnen
kurator (art. 42 KC)
inizia ad imparare
der Pfleger
kurator procesowy
inizia ad imparare
der Prozesspfleger
kurator sądowy (art. 599 KPC)
inizia ad imparare
der Gerichtspfleger
kurator z wyboru
inizia ad imparare
der Pfleger nach der Wahl
być pod kuratelą
inizia ad imparare
unter der Pflegschaft stehen
kuratela dla dziecka poczętego (art. 599 KPC)
inizia ad imparare
die Pflegschaft für eine Leibesfrucht
kuratela dla nieznanych uczestników
inizia ad imparare
die Pflegschaft für unbekannte Beteiligte
kuratela dla osoby nieobecnej (art. 601, 928 KPC, art. 184 KRO)
inizia ad imparare
die Abwesenheitspflegschaft
osoba znajdująca się pod kuratelą
inizia ad imparare
der Pflegling,
Pełnoletniość osiąga się w chwili ukończenia osiemnastego roku życia.
inizia ad imparare
Die Volljährigkeit erreicht man zum Zeitpunkt der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres
Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 § 1 KC).
inizia ad imparare
Volljährig ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.
Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości (art. 11 KC).
inizia ad imparare
Die volle Geschäftsfähigkeit tritt im Zeitpunkt der Erreichung der Volljährigkeit ein.
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie
inizia ad imparare
Geschäftsunfähig sind Personen, die das dreizehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, sowie in vollem Umfang entmündigte Personen.
stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
inizia ad imparare
ein Zustand, der bewusste oder freie Willensbildung und Willensausübung ausschließt
sformułować zasadę
inizia ad imparare
einen Grundsatz aufstellen
zwracać [perf zwrócić] na kogoś/coś uwagę
inizia ad imparare
jdm/einer Sache Beachtung schenken
pozbawić kogoś immunitetu odebrac go komus
inizia ad imparare
jdm die Immunität entziehen
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia
inizia ad imparare
Die Obligation ist ein in der Serie emittiertes Wertpapier, in dem der Emittent feststellt, dass er Schuldner des Eigentümers der Obligation ist und sich verpflichtet, ihm gegenüber eine bestimmte Leistung zu erbringen.
Miejscem zamieszkania osoby zycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC).
inizia ad imparare
Der Wohnsitz einer natürlichen Person ist der Ort, an dem sie mit der Absicht des ständigen Aufenthalts verweilt.
opieka (art. 590-598 KPC) f Vormundschaft (§ 1915 BGB)
inizia ad imparare
die Vormundschaft
być czyimś opiekunem m
inizia ad imparare
der Pfleger von jdm. sein
recydywista
inizia ad imparare
der Rückfalltäter
działać przekraczając swoje uprawnienia
inizia ad imparare
außerhalb seiner Befugnisse handeln
niedostatek
inizia ad imparare
die Entbehrung

Devi essere accedere per pubblicare un commento.