Jarek gramatyka Futuro semplice zdania

 0    41 schede    GingerX
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jutro pójdziemy na basen
inizia ad imparare
Domani andremo in piscina
Anna wróci jutro
inizia ad imparare
Anna tornerà domani
Kto zostanie z babcią w domu?
inizia ad imparare
Chi rimarrà con la nonna a casa?
Porozmawiamy później
inizia ad imparare
Parleremo più tardi
O której godzinie wrócisz?
inizia ad imparare
A che ora tornerai?
Kiedy mnie odwiedzisz?
inizia ad imparare
Quando verrai a trovarmi?
Wkrótce będziesz nad morzem.
inizia ad imparare
Fra poco sarai al mare.
Mam nadzieję, że zrobimy tę podróż do Irlandii.
inizia ad imparare
Spero che faremo quel viaggio in Irlanda.
Jutro rzucę palenie
inizia ad imparare
Domani smetterò di fumare
Jutro zadzwonię do biura podróży po bilet.
inizia ad imparare
Domani telefonerò all'agenzia di viaggi per il biglietto.
Za rok kupimy nowy dom
inizia ad imparare
Tra un anno compreremo una casa nuova
Zjemy kolację u Marka
inizia ad imparare
Ceneremo da Marco
W poniedziałek rano będzie konieczne wyjść wcześniej.
inizia ad imparare
Lunedì mattina sarà necessario uscire presto.
W tym roku nauczę się nowego języka.
inizia ad imparare
Quest'anno imparerò una lingua nuova.
Będę się więcej uczyć, aby obronić pracę magisterską.
inizia ad imparare
Studierò di più per prendere la laurea.
Od poniedziałku przechodzimy na dietę.
inizia ad imparare
Da lunedì faremo la dieta.
Tego lata pojedziemy nad morze.
inizia ad imparare
Quest'estate andremo al mare.
Na Święta zrobimy dzieciom dużo prezentów.
inizia ad imparare
Per il Natale faremo molti regali ai bambini.
W przyszłym miesiącu odnowimy dom
inizia ad imparare
Il mese prossimo ristruttureremo la casa
Jutro niebo będzie pochmurne
inizia ad imparare
Domani il cielo sarà nuvoloso
Jutro będzie padało na południu Polski
inizia ad imparare
Domani pioverà al sud della Polonia
Za rok podatki będą jeszcze wyższe
inizia ad imparare
Tra un anno le tasse saranno ancora più alte
Według mnie zostaniesz dobrym lekarzem.
inizia ad imparare
Secondo me diventerai un bravo medico.
Lato będzie ciepłe w całej Europie.
inizia ad imparare
L'estate sarà calda in tutta l'Europa.
Jutro temperatura będzie rosła.
inizia ad imparare
Domani le temperature saranno in aumento.
Znak wagi będzie miał bardzo przyjemny tydzień
inizia ad imparare
Il segno della bilancia avrà una settimana molto piacevole.
Według wróżki Anna będzie mieć pięcioro dzieci.
inizia ad imparare
Secondo la maga Anna avrà cinque figli.
No dobrze, jutro wszystko skończymy.
inizia ad imparare
Va bene, domani finiremo tutto.
Jeśli chcesz, to zrobimy zakupy.
inizia ad imparare
Se vuoi, faremo la spesa.
Mówię ci, że więcej tego nie zrobię.
inizia ad imparare
Ti dico che non lo farò più.
Więcej z nim nie wyjdę, obiecuję!
inizia ad imparare
Non uscirò più con lui, prometto!
Natychmiast posprzątasz pokój!
inizia ad imparare
Ordinerai la camera subito!
Wypijesz całe mleko!
inizia ad imparare
Berrai tutto il latte.
Która godzina? Nie wiem, ale będzie około dziesiątej.
inizia ad imparare
Che ore sono? Non so, ma saranno (verso) le dieci.
Która godzina? (Będzie) Około piątej.
inizia ad imparare
Che ore sono? Saranno (verso) le cinque.
Franco będzie miał z pięćdziesiąt lat.
inizia ad imparare
Franco avrà cinquant'anni.
Anna nic nie je, pewnie nie jest głodna.
inizia ad imparare
Anna non mangia niente, non avrà fame.
Marek nie przybył, pewnie jest jeszcze w domu
inizia ad imparare
Marco non è arrivato, sarà ancora a casa
Może i jest jak mówisz, ale nie jestem o tym przekonana.
inizia ad imparare
Sarà come dici tu, ma non ne sono convinta.
Gdzie jest Maria? Nie wiem, chyba jest w domu.
inizia ad imparare
Dove è Maria? Non so, sarà a casa.
W sali jest około 100 osób.
inizia ad imparare
Nell'aula ci saranno 100 persone.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.