Historia, rozdział 4: Kościół w średniowieczu, dział II, klasa II gim.

 0    25 schede    AgatheO
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Duchowieństwo-
inizia ad imparare
warstwa społeczna, posiadało własne sądownictwo, nie podlegało władzy księcia lub króla. Znali łacinę, potrafili pisać.
Kto wchodził w skład duchowny?
inizia ad imparare
Stan duchowny nie był jednolity pod względem społecznym i majątkowym. W jego skład wchodzili: rycerstwo, plebeljusze, zakonnicy, księdza parafialni, biskupi.
Kim byli biskupi i zakonnicy?
inizia ad imparare
Stanowili elitę intelektualną państwa. Byli wyładowcami na uniwersytetach, autorami i kopistami rękopiśmiennych ksiąg, byli doradcami i sekretarzami władców.
Jakie szkoły zakładali biskupi i zakonnicy?
inizia ad imparare
przykatedralne i przyklasztorne
Co robili proboszczowie?
inizia ad imparare
udzielali sakramentów, prowadzili ceremonie ślubne i pogrzebowe, organizowali zebrania i ogłaszali rozporządzenia władzy. Kierowali też miejskimi szkołami parafialnymi.
Dlaczego średniowieczny kościół posiadał olbrzymie bogactwa.?
inizia ad imparare
Bo władcy i rycerze, aby odkupić własne winy, wyrazić wdzięczność Bogu, lub zapewnić sobie przychylność stanu duchownego, oddawali Kosiołowi część swoich dóbr.
Elita-
inizia ad imparare
grupa osób, znajdująca się w najwyższej hierarchii społecznej.
Zakony-
inizia ad imparare
prowadziły gospodarstwa, zajmowały się handlem, czasami działalnością polityczną.
reguła zakonna -
inizia ad imparare
zasady określone przez założyciela zgromadzenia i zatwierdzona przez papieża. Musieli przestrzegać ją duchowni przebywający w klasztorach.
Benedyktyni-
inizia ad imparare
najstarszy zakon. Założył go w VI w. we Włoszech Benedykt z Nursji. Najważniejsze opactwa były w Tyńcy i Mogilnie. Byli znakomitymi gospodarzami, odrodnikami, rolnikami, sędziami.
Jak brzmiała zasada benedyktynów?
inizia ad imparare
"Módl się i pracuj "
Cystersi -
inizia ad imparare
Ich zakony rozwijały się od połowy XII w. Mnisi z tego zakonu musieli żyć w ubóstwie i przestrzegać ascezy. Musieli milczeć w czasie pracy.
Z czego zasłynęli benedyktyni?
inizia ad imparare
Z bogato zdobionych rękopisów-kodeksów.
Kościół-
inizia ad imparare
jedno z najważniejszych miejsc na terenie klasztoru. Odprawiano tam msze i zbierano się na wspólną modlitwę.
Dormitorium -
inizia ad imparare
wspólna sypialnia klasztorna. Mieściła się na piętrze
Wirydarz-
inizia ad imparare
prostokątny lub kwadratowy ogród, który miał symbolizować biblijny raj.
Mury -
inizia ad imparare
otaczające teren klasztorny pełniły funkcję obronną.
Albigensi we Francji -
inizia ad imparare
ruch heretycki, zwani też katarami. Odrzucali świat materialny jao zły i zwracali się całkowicie ku sferze duchowej. Uważali, że Chrystus nie był człowiekiem a duchem. Papiestwo zorganizowało przeciw nim krucjatę.
Waldensi we Francji -
inizia ad imparare
ich założycielem był Piotr Waldo. Przedstawiciele tego nurtu odrzucali autorytet papieża, uznawali jedynie Biblię. Papież nałożył na nich ekskomunikę.
Jak nazywały się 2 zakony żebracze założone na początku XIII w?
inizia ad imparare
Franciszkanie i dominikanie.
Franciszkanie -
inizia ad imparare
zgromadzenie to utworzył św. Franciszek z Asyżu. Prowadziło działalność misyjną i kaznodziejską, namawiało do ubóstwa oraz do radości i umiłowania natury. Potępiało bogactwo.
Dominikanie -
inizia ad imparare
założył je św. Dominik Guzman. Byli skuteczni w zwalczaniu ruchów heretyckich, pełnili też funkcje inkwizytorów.
Kiedy przypadł szczyt potęgi kościoła?
inizia ad imparare
Na początek XIII w, kiedy biskupem Rzymu został Innocenty III.
Niewola awiniońska-
inizia ad imparare
trwała 70 lat, doprowadziła do osłabienia władzy papieskiej. Król Francji Filip Piękny uzależnił od siebie papieży i zmusił do przeniesienia się z Rzymu do rezydencji w Awinionie.
Sobór w Konstancji
inizia ad imparare
w 1414-1418. Zwołano go, aby zażegnać pogłębiający się w kościele kryzys. Wyłoniono wówczas papieża Marcina V, ale wiele problemów zostało nierozwiązanych.

Commenti:

anulka Ha scritto: 2011-11-10 20:27:17
bardzo dobrze opisane

Devi essere accedere per pubblicare un commento.