Historia Polski XVIII / XIX w.

5  1    81 schede    MagdalenaB
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wybór Poniatowskiego na króla
inizia ad imparare
1764
otwarcie Szkoły Rycerskiej i Teatru Narodowego w W-wie
inizia ad imparare
1765
Sprawa dysydencka
inizia ad imparare
1766-1768
konfederacja barska
inizia ad imparare
1768-1772
zajęcie Spiszu, Podhala, Sądecczyzny przez Austrię
inizia ad imparare
1769-1770
obiady czwartkowe
inizia ad imparare
1770-1788
I rozbiór PL
inizia ad imparare
1772
powstanie obserwatorium królewskiego
inizia ad imparare
1771
powołanie KEN
inizia ad imparare
1773
powstanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarych
inizia ad imparare
1775
budowa Łazienek
inizia ad imparare
1775-1795
Sejm Czteroletni
inizia ad imparare
1788-1792
uchwalenie konstytucji
inizia ad imparare
3 V 1791
powstanie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej
inizia ad imparare
1791
konfederacja targowicka
inizia ad imparare
1792
II rozbiór PL
inizia ad imparare
1793
przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie/ początek powstania kościuszkowskiego
inizia ad imparare
24 III 1794
bitwa pod Racławicami
inizia ad imparare
4 IV 1794
bitwa pod Maciejowicami
inizia ad imparare
10 X 1794
III rozbiór PL
inizia ad imparare
24 X 1975
abdykacja Poniatowskiego
inizia ad imparare
25 XI 1795
podpisanie umowy o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech
inizia ad imparare
9 I 1797
zagłada znacznej części Legionów w San Domingo
inizia ad imparare
1802-1803
wkroczenie wojsk napoleońskich na ziemie polskie
inizia ad imparare
XI 1806
pokój w Tylży
inizia ad imparare
7-9 VII 1807
nadanie przez Napoleona Konstytucji Księstwa Warszawskiego
inizia ad imparare
22 VII 1807
wojna z Austrią, bitwa pod Raszynem
inizia ad imparare
1809
inwazja napoleońska na Rosję
inizia ad imparare
1812
wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski- upadek Księstwa Warszawskiego
inizia ad imparare
I-II 1813
śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem
inizia ad imparare
19 X 1813
utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
3 V 1815
podpisanie przez Aleksandra I Konstytucji Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
27 XI 1815
założenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w W-wie
inizia ad imparare
1800
odnowienie Uniwersytetu Wileńskiego
inizia ad imparare
1803
zniesienie poddaństwa w Księstwie Warszawskim i w Prusach
inizia ad imparare
1807
początek reform uwłaszczeniowych w zaborze pruskim
inizia ad imparare
1811
powstanie Uniwersytetu Warszawskiego
inizia ad imparare
1816
działalność księcia Druckiego-Lubeckiego jako ministra skarbu Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1821-1830
początek reform uwłaszczeniowych w Wielkim Księstwie Poznańskim
inizia ad imparare
1823
założenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
inizia ad imparare
1827
powstanie Banku Polskiego
inizia ad imparare
1828
otwarcie Kasyna w Gostyniu(towarzystwa rolniczego)
inizia ad imparare
1835
otwarcie poznańskiego Bazaru, założenie Towarzystwa Pomocy Naukowej w zaborze pruskim
inizia ad imparare
1841
rabacja galicyjska
inizia ad imparare
1846
reforma uwłaszczeniowa w Galicji
inizia ad imparare
1848
działalność Ligi Polskiej w Wielkopolsce i na Pomorzu
inizia ad imparare
1848-1850
działalność Towarzystwa Rolniczego w Warszawie
inizia ad imparare
1858-1861
reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim
inizia ad imparare
1864
sprzysiężenie Wysockiego w Szkole Podchorążych w W-wie
inizia ad imparare
1828
"noc listopadowa"
inizia ad imparare
29/30 XI 1830
detronizacja Mikołaja I przez sejm, wybuch wojny polsko-rosyjskiej
inizia ad imparare
25 I 1831
zdobycie Warszawy przez Paskiewicza
inizia ad imparare
6-8 IX 1831
początek Wielkiej Emigracji
inizia ad imparare
1831
zniesienie autonomii Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1832
układ w Münchengrätz
inizia ad imparare
1833
stan wojenny w Królestwie Polskim
inizia ad imparare
1833-1858
rozbicie konspiracyjnej siatki demokratów w 3 zaborach
inizia ad imparare
1838-1841
stracenie Szymona Konarskiego
inizia ad imparare
1839
działalność Związku Chłopskiego
inizia ad imparare
1840-1844
powstanie chochołowskie, krakowskie, początek rabacji galicyjskiej
inizia ad imparare
II -III 1846
wcielenie Rzeczpospolitej Krakowskiej do Austrii
inizia ad imparare
XI 1846
Wiosna Ludów w Europie
inizia ad imparare
1848-1849
Wiosna Ludów w Wielkopolsce i Galicji
inizia ad imparare
1848
zjazd słowiański w Pradze
inizia ad imparare
VI 1848
wojna krymska
inizia ad imparare
1853-1856
koniec wojny krymskiej, początek odwilży po-sewastopolskiej w Cesarstwie Rosyjskim
inizia ad imparare
1856
powstanie pierwszych organizacji konspiracyjnych
inizia ad imparare
1857
rewolucja moralna
inizia ad imparare
1860-1861
powstanie Dyrekcji Wiejskiej
inizia ad imparare
XII 1861
powstanie Centrum Komitetu Narodowego
inizia ad imparare
VI-VII 1862
przeprowadzenie branki przez margrabiego Wielopolskiego
inizia ad imparare
14/15 I 1863
wybuch powstania styczniowego
inizia ad imparare
22/23 I 1863
konwencja Alvenslebena
inizia ad imparare
8 II 1863
tygodniowa dyktatura gen. Mierosławskiego
inizia ad imparare
II 1863
przystąpienie do powstania "białych"
inizia ad imparare
III 1863
noty dyplomatyczne rządów zachodnich do rządu carskiego w sprawie polskiej
inizia ad imparare
IV, VI 1863
przejęcie władzy nad powstaniem przez Traugutta
inizia ad imparare
17 X 1863
porozumienie 3 zaborców w sprawie zwalczania polskiego powstania
inizia ad imparare
II 1864
ogłoszenie uwłaszczenia przez władze carskie
inizia ad imparare
2 III 1864
stracenia gen. Traugutta na stokach Cytadeli
inizia ad imparare
5 VIII 1864
rozbicie ostatniego oddziału powstańczego
inizia ad imparare
X 1864

Devi essere accedere per pubblicare un commento.