February 24 2023 🔥🥰89%

 0    19 schede    shennashambira
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Kontynuować
inizia ad imparare
I pursue my career
debiut
inizia ad imparare
I debated on the topic
błyskotliwy
inizia ad imparare
she performed brilliant work
przywileje
inizia ad imparare
it was a real privilege to meet her
pilny
inizia ad imparare
this was an agent situation
kunktatorstwo
inizia ad imparare
I procrastinated in performing my exercises
Niedobór projektów
inizia ad imparare
Shortage of projects
opp
inizia ad imparare
opportunity
Dostałeś awans
inizia ad imparare
You got promoted
zwycięzca
inizia ad imparare
I am victorious
Dbam o swoje ciało.
inizia ad imparare
I care about my body.
poszukuje kierownika księgowości.
inizia ad imparare
searching for an accountant manager.
Błędy w umowach.
inizia ad imparare
Mistakes in the contracts.
Popełniał tylko mniej błędów.
inizia ad imparare
Only made less mistakes.
Survival przeciw szansom
inizia ad imparare
Survival aganist the odds
moje dzieci mają specjalne potrzeby, które muszą być natychmiast zaspokojone
inizia ad imparare
my children have special needs which must be provided immediately
Musiałem poprawić kilka błędów
inizia ad imparare
I had to correct a few mistakes
Poprawa była wskazana, gdy rozwinąłem się w mojej praktyce języka angielskiego
inizia ad imparare
Improvement was indicated when I developed in my English practice
kiedy słowa stają się czynami.
inizia ad imparare
when words become actions.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.