English business email

 0    22 schede    Kalifa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Szanowni Panie lub Pani - jeśli nie znamy osoby
inizia ad imparare
Dear Sir, or Madam,
Szanowni Państwo - mężczyźni jeśli nie znamy
inizia ad imparare
Dear Sirs,
Drodzy / Szanowni Państwo - nieznani odbiorcy
inizia ad imparare
To Whom it May Concern,
Szanowny Panie Kowalski,
inizia ad imparare
Dear Mr. Kowalski,
Szanowna Pani Kowalska,- mężatka
inizia ad imparare
Dear Mrs. Kowalska,
Szanowna Pani Kowalska,-nieznany stan cywilny
inizia ad imparare
Dear Ms. Kowalska,
Piszę do ciebie w sprawie
inizia ad imparare
I'm writing to you regarding
Piszę do ciebie w związku z
inizia ad imparare
I'm writing to you in connection with
W odniesieniu / nawiązaniu do twojego e-maila...
inizia ad imparare
With reference to your e-mail...
Piszę, aby cię powiadomić że
inizia ad imparare
I'm writing to let you know that
Chciałbym cię poinformować o...
inizia ad imparare
I would like to inform you about
Piszę, aby zapytać o...
inizia ad imparare
I'm writing to inquire about...
Piszę do ciebie w imieniu pana Kowalskiego
inizia ad imparare
I'm writing to you on behalf of Mr. Kowalski
Państwa firma została mi gorąco polecona przez
inizia ad imparare
Your company was highly recommended by
Byłbym wdzięczny za przesłanie mi bardziej szczegółowych informacji na temat
inizia ad imparare
I would appreciate if you could send me more detailed information regarding
Prosiłbym o przesłanie mi swoją odpowiedź tak szybko, jak to możliwe
inizia ad imparare
Would you please send me your response as soon as possible
Załączam plik, o który prosiłeś
inizia ad imparare
Please find attached file you requested
Nie mogłem otworzyć twojego załącznika. Proszę o ponowne wysłanie
inizia ad imparare
I could not open yor attachment. Please send it again
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę skontaktuj się ze mną
inizia ad imparare
If you could be of any further assistancem please contact me
Byłbym wdzięczny, za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe
inizia ad imparare
I would be grateful if you could look into this matter as soon as possible
Proszę odpowiedzieć jak najszybciej, ponieważ ten problem utrudnia mi pracę
inizia ad imparare
Please reply as soon as possible, because this issue hinders me work
Dziękuję za Twoją pomoc w tej sprawie
inizia ad imparare
Thank you for your help in this matter

Devi essere accedere per pubblicare un commento.