Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, dział I, pytania 1 – 80

4.8  5    80 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo,
B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
C. nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,
C. nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po
przejechaniu:
A. 50-70 m,
B. 70-100 m,
C. co najmniej 150 m.
inizia ad imparare
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
B. może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,
C. może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.
inizia ad imparare
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
B. może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,
C. może skręcić na skrzyżowaniu w prawo.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zachować szczególną ostrożność,
B. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
C. może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zbliżaniu się do kilku wzniesień,
B. poprzecznej nierówności jezdni,
C. możliwości zmniejszenia przyczepności kół do jezdni.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,
B. podłużnej nierówności jezdni,
C. poprzecznej nierówności jezdni.
inizia ad imparare
C
Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 60 km/h, oznacza, że należy
spodziewać się nierówności jezdni po przejechaniu:
A. nie więcej niż 100 m,
B. 101-150 m,
C. co najmniej 150 m.
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku,
B. zwężeniu jezdni po lewej stronie,
C. zwężeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zamknięciu drogi dla ruchu,
B. zwężeniu jezdni po prawej stronie,
C. zwężeniu jezdni po obu stronach.
inizia ad imparare
C
Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy
spodziewać się zwężenia drogi:
A. na odcinku 100 m,
B. po przejechaniu 100 m,
C. po przejechaniu co najmniej 150 m.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zachować szczególną ostrożność,
B. jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu,
C. jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu
spowodowanego w szczególności:
A. zmianą nawierzchni jezdni,
B. okresowym zawilgoceniem jezdni,
C. stałym zawilgoceniem jezdni.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:
A. od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego,
B. na odcinku 3,5 km,
C. po przejechaniu 3,5 km.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
B. przejściu dla pieszych,
C. miejscu częstych wypadków z pieszymi.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. uważnie obserwować całe otoczenie drogi,
B. dostosować prędkość jazdy do możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla
pieszych,
C. być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli na przejściu pojawią się piesi.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po
przejechaniu:
A. 25-50 m,
B. 51-100 m,
C. co najmniej 150 m.
inizia ad imparare
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:
A. przejściu dla pieszych,
B. miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
C. bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. uważnie obserwować całe otoczenie drogi,
C. być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli zobaczy dzieci w pobliżu jezdni.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji można spodziewać się miejsca szczególnie uczęszczanego przez dzieci po
przejechaniu:
A. nie więcej niż 100 m,
B. 101-150 m,
C. co najmniej 150 m.
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. przejściu dla pieszych,
B. miejscu częstych potrąceń pieszych,
C. miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. uważnie obserwować całe otoczenie drogi,
C. być przygotowanym do nagłego pojawienia się pieszego na jezdni.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zwężeniu jezdni,
B. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku,
C. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
inizia ad imparare
C
Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:
A. dozwolony w jednym kierunku,
B. zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o
obniżonej sprawności ruchowej,
C. zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej
sprawności ruchowej.
inizia ad imparare
B C
Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest:
A. zabroniony od strony umieszczenia tego znaku,
B. dozwolony od strony umieszczenia tego znaku,
C. zabroniony z obu stron tej drogi.
inizia ad imparare
A
tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem:
A. powinien zachować szczególną ostrożność,
B. może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym
pojazdom,
C. ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.
inizia ad imparare
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
A. przed znakiem pionowym,
B. w miejscu wyznaczonym linią na jezdni,
C. w dowolnym miejscu przed skrzyżowaniem.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek:
A. zatrzymania pojazdu,
B. ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z prawej strony,
C. ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z lewej strony.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B. nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
C. może zawrócić na skrzyżowaniu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. skręcić w prawo,
B. skręcić w lewo,
C. zawrócić.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. zawrócić przed skrzyżowaniem,
B. zawrócić na skrzyżowaniu,
C. skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B. skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
C. zawrócić na skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
B. może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
C. nie może skręcić w prawo na skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem może:
A. skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
B. zawrócić na skrzyżowaniu,
C. jechać na wprost przez skrzyżowanie.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. zawrócić na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do skrzyżowania,
B. zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu,
C. jechać na wprost na najbliższym skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem może:
A. skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B. zawrócić na skrzyżowaniu,
C. skręcić w prawo na skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić:
A. na najbliższym skrzyżowaniu,
B. na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze,
C. na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami.
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzony o:
A. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy,
B. zwężonym odcinku jezdni,
C. obowiązku zatrzymania się przed mostem.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:
A. zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów,
B. umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony,
C. wjechać na most.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:
A. może wjechać na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów,
B. powinien zatrzymać się przed mostem,
C. jest uprzedzony o zwężonym odcinku jezdni.
inizia ad imparare
A C
Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut:
A. samochodu osobowego,
B. motocykla,
C. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:
A. powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,
B. mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,
C. mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut.
inizia ad imparare
A C
Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:
A. samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do
24,
B. samochodów osobowych - ponad 5 minut,
C. motocykli, niezależnie od czasu jego trwania.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na:
A. jezdni - przed tym znakiem,
B. poboczu - przed tym znakiem,
C. poboczu - za tym znakiem.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:
A. 3 minut - przed tym znakiem,
B. 1 minuty - przed tym znakiem,
C. dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.
inizia ad imparare
B C
W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:
A. na jezdni,
B. na poboczu,
C. na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji, za tym znakiem, zatrzymanie pojazdu jest:
A. dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego,
C. zabronione.
inizia ad imparare
C
W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:
A. chodniku - za tym znakiem,
B. chodniku - przed tym znakiem,
C. jezdni - przed tym znakiem.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:
A. jezdni - za tym znakiem,
B. chodniku - za tym znakiem,
C. jezdni - przed tym znakiem.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu na chodniku jest:
A. dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego,
C. zabronione.
inizia ad imparare
C
Pojazd zostanie usunięty z drogi, jeżeli stoi za tym znakiem na:
A. jezdni,
B. chodniku,
C. częściowo na jezdni i chodniku.
inizia ad imparare
A B C
Pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem:
A. nie zostanie usunięty z drogi, jeżeli ma włączone światła awaryjne,
B. zostanie unieruchomiony na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia do
blokowania kół,
C. zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
inizia ad imparare
C
Zatrzymanie pojazdu na jezdni za tym znakiem:
A. jest dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. spowoduje jego usunięcie z drogi na koszt właściciela,
C. jest dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego.
inizia ad imparare
B
Za tym znakiem zabrania się, na wszystkich drogach w określonej strefie:
A. zatrzymania pojazdu na jezdni lub chodniku,
B. postoju pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na chodniku.
inizia ad imparare
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo,
B. powinien skręcić w lewo,
C. może zawrócić.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. skręcić w prawo,
B. skręcić w lewo,
C. zawrócić.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien skręcić w prawo,
B. może skręcić w lewo,
C. może zawrócić.
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. nie może skręcić w prawo,
B. powinien skręcić w prawo,
C. może skręcić w lewo.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany
kierunku jazdy, kierujący pojazdem:
A. może zawrócić,
B. może skręcić w prawo lub w lewo,
C. powinien jechać na wprost.
inizia ad imparare
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek jazdy na wprost:
A. przed najbliższym skrzyżowaniem - w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany
kierunku jazdy,
B. na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli wcześniej nie ma możliwości zmiany kierunku
jazdy,
C. na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. nie może skręcić w prawo lub w lewo,
B. powinien zawrócić,
C. powinien skręcić w prawo lub w lewo.
inizia ad imparare
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. włączyć kierunkowskaz,
C. skręcić w prawo lub w lewo.
inizia ad imparare
A B C
Znak umieszczony pod sygnalizatorem:
A. zobowiązuje do skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
B. zabrania skrętu w lewo na skrzyżowaniu,
C. zobowiązuje do jazdy z prawej strony tego znaku.
inizia ad imparare
C
Znak umieszczony pod sygnalizatorem zobowiązuje kierującego pojazdem do:
A. jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
B. jazdy z prawej strony tego znaku,
C. skrętu w prawo na skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
B
Znak umieszczony pod sygnalizatorem zobowiązuje kierującego pojazdem do:
A. zawrócenia na skrzyżowaniu,
B. skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
C. jazdy z prawej strony tego znaku.
inizia ad imparare
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. ma obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
B. jadąc na wprost przez skrzyżowanie - wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku,
C. ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest informowany o zwężonym odcinku jezdni,
B. przejeżdża przez most przed kierującym, zbliżającym się z kierunku przeciwnego,
C. jest informowany o początku drogi jednokierunkowej.
inizia ad imparare
A B
tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. rozpocząć hamowanie pojazdu,
C. umożliwić pieszym przejście przez jezdnię.
inizia ad imparare
A B C
tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. rozpocząć hamowanie pojazdu,
C. umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.
inizia ad imparare
A B C
Widząc ten znak, kierujący pojazdem:
A. skręcając w lewo, wjedzie na autostradę,
B. skręcając w prawo, wjedzie na autostradę,
C. jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest uprzedzony o dozwolonych kierunkach jazdy z poszczególnych pasów ruchu,
B. może zawrócić na skrzyżowaniu,
C. nie może jechać na wprost przez skrzyżowanie z prawego pasa ruchu.
inizia ad imparare
A B C
Droga oznaczona tym znakiem, to:
A. droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,
B. autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,
C. droga, na której pobierana jest opłata za postój w miejscu wyznaczonym.
inizia ad imparare
A
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. cofania,
B. ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,
C. zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.
inizia ad imparare
A B C
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,
B. postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,
C. holowania pojazdu.
inizia ad imparare
A B
Droga oznaczona tym znakiem to:
A. droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,
B. autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,
C. droga, na której pobierana jest opłata za postój w mejscu oznaczonym.
inizia ad imparare
B
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zawracania,
B. cofania,
C. ruchu pieszych.
inizia ad imparare
A B C
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
B. postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
C. ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace.
inizia ad imparare
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest informowany o:
A. zamknięciu drogi,
B. wyznaczonym objeździe,
C. wyznaczonym dla samochodów ciężarowych przejeździe tranzytowym.
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:
A. końcu wewnętrznego pasa ruchu,
B. konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,
C. konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.
inizia ad imparare
A C

Devi essere accedere per pubblicare un commento.