drugie kolokwium lekarski

 0    310 schede    lukaszgmys
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
brzuch
inizia ad imparare
abdomen, inis
lęk przed wysokością
inizia ad imparare
acrophobia, ae
gruczoł
inizia ad imparare
aden, enis
lęk przestrzeni
inizia ad imparare
agorapfobia, ae
obcy
inizia ad imparare
alienus, a, um
zwierzę
inizia ad imparare
animal, alis
wierzchołek, szczyt
inizia ad imparare
apex, icis
drzewo
inizia ad imparare
arbor, oris
arteriografia
inizia ad imparare
arteriographia, ae
choroba tętnic
inizia ad imparare
arteriopathia, ae
staw
inizia ad imparare
arthrosis, is articulatio, onis
astma, dychawica
inizia ad imparare
asthma, atis
pomiar słuchu
inizia ad imparare
audiometria, ae
ucho
inizia ad imparare
auris, is
inizia ad imparare
axis, is
obecność bakterii we krwi
inizia ad imparare
bacteriaemia, ae
obecnośc bakterii w moczu
inizia ad imparare
bacteriuria, ae
postawa
inizia ad imparare
bais, is
ból ramion
inizia ad imparare
brachialgia, ae
wziernikowanie oskrzeli
inizia ad imparare
bronchoscopia, ae
pomiar pojemności oddechowej
inizia ad imparare
bronchospirometria, ae
kanał
inizia ad imparare
canalis, is
rakotwórczy, rakopochodny
inizia ad imparare
cancerogenicus, a, um carcinogenicus, a, um
glowa
inizia ad imparare
caput, itis
rak nabłonkowy
inizia ad imparare
carcinoma, atis
nacięcie zastawki serca
inizia ad imparare
cardiovalvulotomia, ae
chrząstka
inizia ad imparare
cartilago, inis
jama
inizia ad imparare
cavitas, atis
wycięcie pęcherzyka żółciowego
inizia ad imparare
cholecystectomia, ae
zszycie pęcherzyka żółciowego
inizia ad imparare
cholecystorrhapia, ae
ból chrząstki
inizia ad imparare
chondrodynia, ae
rozmiękanie chrząstki
inizia ad imparare
chondromalacia, ae
nacięcie chrząstki
inizia ad imparare
chondrotomia, ae
blizna
inizia ad imparare
cicatrix, icis
marskość
inizia ad imparare
cirrhosis, is
nacięcie obojczyka
inizia ad imparare
claviculotomia, ae
wycięcie kości guzicznej
inizia ad imparare
coccygectomia, ae
łyżka
inizia ad imparare
cochlear, aris
wycięcie okrężnicy
inizia ad imparare
colectomia, ae
umocowanie okrężnicy
inizia ad imparare
colopexia, ae
zszycie jelita grubego
inizia ad imparare
colorraphia, ae
wstrząśnięcie
inizia ad imparare
commotio, onis
złożony
inizia ad imparare
compositus, a, um
stłuczenie
inizia ad imparare
contusio, onis
serce
inizia ad imparare
cor, cordis
ciało, trzon
inizia ad imparare
corpus, oris
kora
inizia ad imparare
cortex, icis
wycięcie czaszki (?!?)
inizia ad imparare
craniectomia, ae
pomiar czaszki
inizia ad imparare
craniometria, ae
otwarcie czaszki
inizia ad imparare
craniotomia, ae
odnoga, goleń
inizia ad imparare
crus, cruris
leczenie
inizia ad imparare
curatio, onis
skóra
inizia ad imparare
cutis, is derma, dermatis
wycięcie pęcherzyka
inizia ad imparare
cystectomia, ae
zniekształcenie
inizia ad imparare
deformatio, onis
zwyrodnienie
inizia ad imparare
degeneratio, onis
ząb
inizia ad imparare
dens, dentis
skórny
inizia ad imparare
dermaticus, a, um
choroba skóry
inizia ad imparare
dermatopathia, ae
operacja plastyczna skory
inizia ad imparare
dermatoplastica, ae
diagnoza, rozpoznanie
inizia ad imparare
diagnosis, is
przepona
inizia ad imparare
diaphragma, atis
ból
inizia ad imparare
dolor, oris
ból grzbietu
inizia ad imparare
dorsodynia, ae
dawka
inizia ad imparare
dosis, is
zaburzenie czynności
inizia ad imparare
dysfunctio, onis
radiologiczne badanie mózgu
inizia ad imparare
encephalographia, ae
wycięcie
inizia ad imparare
excisio, onis
wyciągnięcie, usunięcie
inizia ad imparare
extractio, onis
kończyna
inizia ad imparare
extremitas, atis
gorączka
inizia ad imparare
febris, is
żółć
inizia ad imparare
fel, fellis
udo
inizia ad imparare
femus, oris
koniec
inizia ad imparare
finis, is
kwiat
inizia ad imparare
flor, floris
otwór
inizia ad imparare
foramen, foraminis
sklepienie
inizia ad imparare
fornix, fornicis
żołądek
inizia ad imparare
gaster, tris
ból żołądka
inizia ad imparare
gastralgia, ae
wycięcie żołądka
inizia ad imparare
gastrectomia, ae
umocowanie żołądka
inizia ad imparare
gastropexia, ae
wziernikowanie żołądka
inizia ad imparare
gastroscopia, ae
utworzenie przetoki żołądka
inizia ad imparare
gastrostomia, ae
rodzaj
inizia ad imparare
genus, generis
jaskra
inizia ad imparare
glaucoma, atis
ból języka
inizia ad imparare
glossalgia, ae
zszycie języka
inizia ad imparare
glossorrhaphia, ae
cukromocz
inizia ad imparare
glycosuria, ae
choroba kobieca
inizia ad imparare
gynaecopathia, ae
krwiak
inizia ad imparare
haematoma, atis
obecność krwi w moczu
inizia ad imparare
haematuria, ae
krwotok
inizia ad imparare
haemorrhagia, ae
watroba
inizia ad imparare
hepar, atis
wątrobiak
inizia ad imparare
hepatoma, atis
nacięcie skrawków tkanki do badania
inizia ad imparare
histotomia, ae
człowiek
inizia ad imparare
homo, inis
wodowstręt
inizia ad imparare
hydrophobia, ae
wycięcie macicy
inizia ad imparare
hysterectomia, ae
kłuty
inizia ad imparare
ictus, a, um
odporność
inizia ad imparare
immunitas, atis
brak odporności
inizia ad imparare
immunodeficientia, ae
wszczepienie
inizia ad imparare
imlantatio, onis
sieczny cięty
inizia ad imparare
incisivus, a, um
zakażenie
inizia ad imparare
infectio, onis
stan zapalny
inizia ad imparare
inflammatio, onis
zastrzyk
inizia ad imparare
iniectio, onis
międzykostny
inizia ad imparare
interosseus, a, um
dożylny
inizia ad imparare
intravenosus, a, um
mleko
inizia ad imparare
lac, lactis
uszkodzenie, zmiana
inizia ad imparare
laesio, onis
operacyjne usunięcie krtani
inizia ad imparare
laryngectomia, ae
wycięcie krtai i gardła
inizia ad imparare
laryngopharyngectomia, ae
nacięcie krtani
inizia ad imparare
laryngotomia, ae
krtań
inizia ad imparare
larynx, laryngis
bok
inizia ad imparare
latus, eris
zmniejszenie liczby krwinek białych
inizia ad imparare
leucocytopenia, ae leucopenia, ae
śledziona
inizia ad imparare
lien, lienis
tłuszczak
inizia ad imparare
lipoma, atis
kamica
inizia ad imparare
lithiasis, is
ból okolicy lędźwiowej
inizia ad imparare
lumbalgia, ae
sutek
inizia ad imparare
mamma, ae
radiologiczne badanie gruczołu sutkowego
inizia ad imparare
mammographia, ae
brzeg
inizia ad imparare
margo, inis
wycięcie sutka
inizia ad imparare
mastectomia, ae
matka, opona
inizia ad imparare
mater, matris
lek
inizia ad imparare
medicamen, inis
czerniak
inizia ad imparare
melanoma, atis
błoniasty
inizia ad imparare
membranaceus, a, um
przerzut
inizia ad imparare
metastasis, is
uciążliwy
inizia ad imparare
molestus, a, um
ból mięśni
inizia ad imparare
myalgia, ae
osłabienie mięśni
inizia ad imparare
myasthenia, ae
grzybica
inizia ad imparare
mycosis, is
ból rdzeniowy
inizia ad imparare
myelalgia, ae
zanik mięśnia
inizia ad imparare
myoatrophia, ae
wycięcie mięśniaka
inizia ad imparare
myomectomia, ae
choroba mięśni
inizia ad imparare
myopathia, ae
martwica
inizia ad imparare
necrosis, is
nowotwór
inizia ad imparare
neoplasma, atis
wycięcie nerki
inizia ad imparare
nephrectomia, ae
choroba nerek
inizia ad imparare
nephropathia, ae
umocowanie nerki
inizia ad imparare
nephropexia, ae
choroba nerek
inizia ad imparare
nephrosis, is
nerwoból
inizia ad imparare
neuralgia, ae
pochodzenia nerwowego
inizia ad imparare
neurogenicus, a, um
choroba układu nerwowego
inizia ad imparare
neuropathia, ae
lęk przed chorobą
inizia ad imparare
nosophobia, ae
potylica
inizia ad imparare
occiput, itis
ból zębów
inizia ad imparare
odontodynia, ae
choroba zębów
inizia ad imparare
odontopathia, ae
obrzęk
inizia ad imparare
oedema, atis
leczenie nowotworów
inizia ad imparare
oncotherapia, ae
operacja, zabieg
inizia ad imparare
operatio, onis
wziernikowanie oka
inizia ad imparare
ophtalmoscopia, ae
nacięcie galki ocznej
inizia ad imparare
ophtalmotomia, ae
początek
inizia ad imparare
origo, inis
usta
inizia ad imparare
os, oris
kość
inizia ad imparare
os, ossis
ból kości
inizia ad imparare
osteodynia, ae
kostnotwórczy
inizia ad imparare
osteogenicus, a, um
kostniak
inizia ad imparare
osteoma, atis
rozmiękanie kości
inizia ad imparare
osteomalacia, ae
choroba kości
inizia ad imparare
osteopathia, ae
operacja plastyczna uszu
inizia ad imparare
otoplastica, ae
trzustka
inizia ad imparare
pancreas, atis
mur,ściana
inizia ad imparare
paries, etis
część
inizia ad imparare
pars, tis
pierś
inizia ad imparare
pectus, oris
miednica
inizia ad imparare
pelvis, is
stopa
inizia ad imparare
pes, pedis
leczenie środkami farmaceutycznymi
inizia ad imparare
pharmacotherapia, ae
gardło
inizia ad imparare
pharynx, yngis
nacięcie żyły?
inizia ad imparare
phlebotomia, ae
gruźlica
inizia ad imparare
phthisis, is
leczenie met. fizycznymi
inizia ad imparare
physicotherapia, ae physiotherapia, ae
nieprawidłowa osobowość
inizia ad imparare
psychopatia, ae
leczenie oddziaływaniem psychicznym
inizia ad imparare
psychotherapia, ae
płuco
inizia ad imparare
pulmo, onis
proszek
inizia ad imparare
pulvis, eris
ropa
inizia ad imparare
pus, puris
nadmierny pociąg do ognia
inizia ad imparare
pyromania, ae
odpoczynek
inizia ad imparare
quies, quietis
leczenie promieniowaniem
inizia ad imparare
radiotherapia, ae
korzeń
inizia ad imparare
radix, icis
okolica
inizia ad imparare
regio, onis
nerka
inizia ad imparare
ren, renis
wycięcie
inizia ad imparare
resectio, onis
sieć
inizia ad imparare
rete, retis
choroba siatkówki
inizia ad imparare
retinopathia, ae
połączenie odwarstwionej siatkówki z naczyniówką
inizia ad imparare
retinopexia, ae
grzbiet, kręgosłup (?)
inizia ad imparare
rhachis, is
operacja odtwórcza nosa
inizia ad imparare
rhinoplastica, ae
wziernikowanie nosa
inizia ad imparare
rhinoscopia, ae
zaczerwienienie
inizia ad imparare
rubor, oris
krew
inizia ad imparare
sanguis, inis
mięsak
inizia ad imparare
sarcoma, atis
wycięcie łopatki
inizia ad imparare
scapulectomia, ae
umocowanie łopatki
inizia ad imparare
scapulopexia, ae
cięcie
inizia ad imparare
sectio, onis
nasienie
inizia ad imparare
semen, inis
śledziona
inizia ad imparare
splen, nis
wycięcie śledziony
inizia ad imparare
splenectomia, ae
ból kręgów
inizia ad imparare
spondylalgia, ae
zwężenie
inizia ad imparare
stenosis, is
jama ustna
inizia ad imparare
stoma, atis
pocenie się
inizia ad imparare
sudor, oris
objaw
inizia ad imparare
symptoma, atis
układ
inizia ad imparare
systema, atis
wycięcie stępu
inizia ad imparare
tarsectomia, ae
ból ścięgna
inizia ad imparare
tenalgia, ae
ścięgno
inizia ad imparare
tendo, tendinis
zszycie ścięgna
inizia ad imparare
tendorrhaphia, ae
leczenie ciepłem
inizia ad imparare
thermotherapia, ae
ból w klatce piersiowej
inizia ad imparare
thoracodynia, ae
klatka piersiowa
inizia ad imparare
thorax, thoracis
wycięcie migdałków
inizia ad imparare
tonsillectomia, ae
obecność trucizn we krwi
inizia ad imparare
toxaemia, ae
rozmiękanie tchawicy
inizia ad imparare
tracheomalacia, ae
operacja plastyczna tchawicy
inizia ad imparare
tracheoplastica, ae
wytworzenie przetoki tchawicy
inizia ad imparare
tracheostomia, ae
nacięcie tchawicy
inizia ad imparare
tracheotomia, ae
przetoczenie
inizia ad imparare
transfusio, onis
przeszczepienie
inizia ad imparare
transplantatio, onis
uraz
inizia ad imparare
trauma, atis
guz (anat.)
inizia ad imparare
tuber, eris
gruźlica
inizia ad imparare
tuberculosis, is
guz (onkol.)
inizia ad imparare
tumor, oris
kaszel
inizia ad imparare
tussis, is
wrzód
inizia ad imparare
ulcus, eris
stan zdrowia
inizia ad imparare
valetudo, inis
żylak
inizia ad imparare
varix, icis
naczynie
inizia ad imparare
vas, vasis
brzuch
inizia ad imparare
venter, tris
nacięcie komory serca
inizia ad imparare
ventriculotomia, ae
szczyt, wierzchołek
inizia ad imparare
vertex, icis
zawroty głowy
inizia ad imparare
vertigo, inis
siła
inizia ad imparare
vis
lek przed obcymi
inizia ad imparare
xenophobia, ae
lęk przed zwierzętami
inizia ad imparare
zoophobia, ae
jarzmowy
inizia ad imparare
zygomaticus, a, um
nauka o narządach zmysłów
inizia ad imparare
aesthesiologia
czucie
inizia ad imparare
sensus
dziedzina medycyny dot. mężczyzn
inizia ad imparare
andrologia
mężczyzna
inizia ad imparare
vir
nauka o człowieku
inizia ad imparare
anthropologia
człowiek
inizia ad imparare
homo
nauka o bakteriach
inizia ad imparare
bacteriologia
bakteria
inizia ad imparare
bacterium
nauka o życiu
inizia ad imparare
biologia
życie
inizia ad imparare
vita
dziedzina med, zajmująca się sercem
inizia ad imparare
cardiologia
serce
inizia ad imparare
cor
cytologia
inizia ad imparare
nauka o komórce
cellula
inizia ad imparare
komórka
dziedzina med. dot. chorób skóry
inizia ad imparare
dermatologia
skóra
inizia ad imparare
cutis
nauka o rozwoju zarodkowym
inizia ad imparare
embryologia
płód
inizia ad imparare
fetus
dział med. zaj. się jelitami
inizia ad imparare
enterologia
intestinum
inizia ad imparare
jelito cienkie
nauka zajmujaca sie badaniem przyczyn
inizia ad imparare
etiologia
przyczyna
inizia ad imparare
causa
dział medycyny zajmujący sie chorobami żolądka
inizia ad imparare
gastrologia
żołądek
inizia ad imparare
ventriculus/gaster
nauka o starzeniu się
inizia ad imparare
gerontologia
starzec
inizia ad imparare
senex
dziedzina med. zajmująca się chorobami kobiet
inizia ad imparare
gynaecologia
kobieta
inizia ad imparare
femina
dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami ukł. krwiotwórczego
inizia ad imparare
haematologia
krew
inizia ad imparare
sanguis
nauka o tkankach
inizia ad imparare
histologia
tkanka
inizia ad imparare
tela/textus
nauka o mięśniach
inizia ad imparare
myologia
mięsień
inizia ad imparare
musculus
dziedzina med. zajmująca się nerkami
inizia ad imparare
nephrologia
narka
inizia ad imparare
ren/nephros
dziedzina zajmująca się układem nerwowym
inizia ad imparare
neurologia
nerw
inizia ad imparare
nervus
nauka o zębach
inizia ad imparare
odontologia
ząb
inizia ad imparare
dens
dziedzina zajmująca się nowotworami
inizia ad imparare
oncologia
guz
inizia ad imparare
tumor
okulistyka
inizia ad imparare
ophtalmologia
oko
inizia ad imparare
oculus
nauka o kościach
inizia ad imparare
osteologia
viscera, um
inizia ad imparare
trzewia
vulnus, eris
inizia ad imparare
rana
kość
inizia ad imparare
os
dział medycyny zajmujący się uszami
inizia ad imparare
otologia
ucho
inizia ad imparare
auris
nauka o chorobach
inizia ad imparare
pathologia
choroba
inizia ad imparare
morbus
nauka o lekach
inizia ad imparare
pharmacologia
lek
inizia ad imparare
medicamentum
nauka o psychice
inizia ad imparare
psychologia
dusza
inizia ad imparare
anima
dziedzin med. zajmująca sie nosem
inizia ad imparare
rhinologia
nos
inizia ad imparare
nasus
nauka o tętnie
inizia ad imparare
sphymologia
tętno
inizia ad imparare
pulsus
dziedzina med. zajmująca się jamą ustną
inizia ad imparare
stomatologia
os, oris
inizia ad imparare
usta
nauka o śmierci człowieka
inizia ad imparare
thanatologia
śmierć
inizia ad imparare
mors, mortis
dziedzina med. zajmująca się urazami
inizia ad imparare
traumatologia
rana
inizia ad imparare
vulnus
dziedzina med. zajmująca się układem moczowo-płciowym
inizia ad imparare
urologia
mocz/układ moczowy
inizia ad imparare
urina/systema urina
nauka o zwierzętach
inizia ad imparare
zoologia
zwierzę
inizia ad imparare
animal

Devi essere accedere per pubblicare un commento.