Dolly und die Angst von den Klonkriegern

 0    68 schede    pocztamajchrzak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dolly i strach przed wojną klonów
inizia ad imparare
Dolly und die Angst von den Klonkriegern
przed 10 latami zmarł klon owcy dolly
inizia ad imparare
vor zehn Jahren starb das Klonschaf Dolly
pierwsza genetyczna kopia ssaka
inizia ad imparare
die erste genetische Kopie eines Säugertiers
przerażający koszmar
inizia ad imparare
ein grauerhafter Alptraum
kopiować
inizia ad imparare
kopieren
stać się teraz realne
inizia ad imparare
es scheint nun machbar
początek epoka klonowania
inizia ad imparare
der Beginn des Klonzeitalters
w pewnej stajni w szkocji została urodzona pewna owca
inizia ad imparare
in einem Stall in Schottland wurde ein Schaf geboren
pierwszy klon
inizia ad imparare
der erste Klon
symbol początku stworzenia ludzką ręką
inizia ad imparare
Symbol für den Beginn der Schöpfung von Menschenhand
niedomagać, podupadać na zdrowiu
inizia ad imparare
kränkeln
miała relatywnie krótkie życie jak na owce
inizia ad imparare
sie hatte ein für Schaf relativ kurzes Leben
prezentować publiczności
inizia ad imparare
der Öffentlichkeit präsentieren
wywołać niezwykłe echo w mediach
inizia ad imparare
ein enormes Medienecho hervorrufen
porównywalny z wiadomością o lądowaniu na księżycu
inizia ad imparare
vergleichbar mit dem Bericht über die Mondlandung
dolly trafiła na strony tytułowe wielu gazet i magazynów
inizia ad imparare
Dolly kam auf die Titelseiten vieler Zeitungen und Magazine.
wywołać dyskusję o etyce
inizia ad imparare
eine Disskusion über Ethik auslösen
zwolennicy i krytycy, nadzieje i obawy
inizia ad imparare
Beforwörter und Kritiker, Hoffnungen und Ängste
Dolly była wyjątkowa
inizia ad imparare
Dolly war einzigartig
do stworzenia Dolly, pierwszego ssaka bez bilogicznego ojca, naukowcy pobrali komórce jajowej jądro komórki
inizia ad imparare
Zur Schaffung von Dolly, dem ersten Säugetier ohne biologischen Vater, entnommen die Forscher einer Eizelle den Zellkern
tam tkwi informacja genetyczna
inizia ad imparare
Dort steckt die Erbinformation.
umiejscowić
inizia ad imparare
platzieren
komórka wymiona
inizia ad imparare
Euterzelle
wszczepić w matkę zastępczą
inizia ad imparare
in die Ersatzmutter einpflanzen
matka imiona była Dolly Parton
inizia ad imparare
Namenspatin war Dolly Parton
z komórki wymiona sklonowana owca
inizia ad imparare
aus einer Euterzelle geklonte Schaff
technicznie patrząć klonowanie brzmi całkiem prosto
inizia ad imparare
Technisch gesehen klingt das Klonen recht einfach
szanse na sukces na jakiś zdrowy klon jest jednak do dzisiaj raczej ograniczona
inizia ad imparare
die Erfolgsaussichten auf einen gesunden Klon sind bis heute eher gering
jedyny cielaczek: Dolly
inizia ad imparare
ein einziges Lamm: Dolly
próba klonowania
inizia ad imparare
Klonversuch
metoda nie była dla naukowców nowa
inizia ad imparare
Die Methode war für die Wissenschaftler nicht neu.
urodzenie dolly obaliło aż do tego czasu utarte zdanie, że wytworzenie sklonowanego ssaka jest niemożliwe
inizia ad imparare
Dollys Geburt wiederlegte die bis dahin gängige Meinung, dass die Erzeugung von einem geklonten Säugetier unmöglich ist
histeria związana z klonowaniem przyjeła dziwną formę
inizia ad imparare
Klonhysterie nimmt bizarre Form an
urodzenie sklonowanego dziecka
inizia ad imparare
die Geburt eines Klonbabys
tłuc się przez
inizia ad imparare
gesteitern durch
dopomóc przy zmartwychwstaniu
inizia ad imparare
zur Auferstehung verhelfen
będą także sklonowany człowiek
inizia ad imparare
Auch der geklonte Mensch wird kommen
to tylko kwestia czasu
inizia ad imparare
es ist nur eine Frage der Zeit
do dzisiaj jednak nic z tego nie było wdrożone do rzeczywistości
inizia ad imparare
Bis heute wurde jedoch noch nichts davon in die Realität umgesetzt.
po dolly nastąpiły szybko istne klonowanie zwierząt z zoo
inizia ad imparare
Auf Dolly folgte rasch ein regelrechter Klontier-Zoo
pierwsze ciele sklonowane w europie: die Uschi
inizia ad imparare
das erste Kalb in Europa geklont: die USchi
używanie komórek wymion
inizia ad imparare
Euterzelle verwenden
wszczepić tylko 4 embriony i otrzymać ciele
inizia ad imparare
nur 4 Embryonen übertragen und ein Kalb bekommen
w międzyczasie uschi jest już prababcią
inizia ad imparare
Mittlerweile ist die Uschi schon eine Urgroßmutter
klony są interesujące dla rolników, szczególnie żeby kopiować wartościowe zwierzęta
inizia ad imparare
Klone sind für die Züchter interessant, um besonders wertvolle Tiere zu kopieren
w przypadku wołowiny funkcjonują klony najlepiej
inizia ad imparare
bei Rindern funktionieren Klonen am besten
powielać najlepsze byki
inizia ad imparare
die besten Zuchtbullen vermehren
gatunek
inizia ad imparare
die Spezies
genetycznie substancję genetyczną zmienić by dopasować klonowi nowe cechy
inizia ad imparare
die Erbsubstanz genetisch verändern, um dem Klon neue Eigenschaften zu verpassen
przyspieszony wzrost, odpornośc na zarazki chorobowe, mleko bez laktozy
inizia ad imparare
beschleunigtes Wachstum, Resistenz gegen Krankheitserreger, Milch ohne Laktoze
zwierzęta, które produkują w swoim mleku lekarstwa
inizia ad imparare
Tiere, die in ihrer Milch Medikamente produzieren
lista jest długa, a pierwsze sukcesy zostały już osiągnięte
inizia ad imparare
die Liste ist lang und erste Erfolge wurden bereits erzielt.
świnie powinny dostarczać ludzion organów
inizia ad imparare
Schweine sollen Organe für Menschen liefern
dwa kierunki docelowe
inizia ad imparare
zwei Zielrichtungen
generwoać świnie, których organy pasowałyby do transplantacji w ludzkich pacjentów
inizia ad imparare
die Schweine generieren, deren Organe für die Transplantation in menschlichen Patienten geeignet sein könnten.
drugi cel jest taki, żeby wyprodukować duże modele zwierząt na zachorowania ludzi
inizia ad imparare
Zweites Ziel ist es, Großtiermodelle für Erkrankungen des Menschen zu erzuegen
w międzyczasie wyprodukowaliśmy modele świń na cukrzycę i mukowiscydozę
inizia ad imparare
Mittlerweile erzeugten wir Schweinemodelle für Diabetes und Mukoviszidose
terapeutyczne klony- nadzieja dla chorych
inizia ad imparare
therapeutische Klonen-Hoffnung für Kranke
szczególnie kontrowersyjne są te terapeutyczne klony
inizia ad imparare
besonders umstritten sind diese therapeutische KLonen
żeby przykładowo w przyszłości raz tkankę zastępczą dla pacjenta zdobyć
inizia ad imparare
um beispielweise künftig einmal Ersatzgewebe für Patienten zu gewinnen
technika jest jednak w stadium badań
inizia ad imparare
Die Technik ist jedoch im Forschungsstadium
pewnego dnia powinny w ten sposób tkanki zastępcze albo całe organy powstawać
inizia ad imparare
Eines Tages sollen Ersatzgewebe oder sogar ganze Organe entstehen
wytworzenie identycznej kopii jakiegoś indywiduum
inizia ad imparare
das Erstellen der identischen Kopie eines Individuums
wiele problemów jest jeszcze nierozwiązanych
inizia ad imparare
viele Probleme sind noch ungelöst
mieć deformacje
inizia ad imparare
Missbildungen haben
cierpieć na choroby wieku podeszłego
inizia ad imparare
an Alterskrankheiten leiden
w dalszym ciągu
inizia ad imparare
nach wie vor
sklonowane zwierzęta, które przeżyły te pierwsze przeszkody
inizia ad imparare
Klontiere, die diese erste Hürde überleben

Devi essere accedere per pubblicare un commento.