CZĘŚCI MOWY i części zdania

 0    16 schede    karolinsy
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
025
inizia ad imparare
Metody zbierania inf geo: 1 Badania terenowe: geodezja, hydrogeografia, ankiety, badania astronomiczne, badania meteorologiczne, obserwacje; 2 Internet; 3 Publikacje- podręczniki, czasopisma-, National Geographic", Wiedza i życie", Focus", mapy, roczniki, książki; 4 Teledetekcja- zdjęcia satelitarne, fotografia (cyfrowa, lotnicza). Globus- wiarygodny model kuli ziemskiej, przedstawia właściwe nachylenie osi ziemskiej do repliki, jest przedstawiony na bardzo małej skali.
044
inizia ad imparare
Południk- jest to linia ciągła łącząca bieguny, są półokręgami, jego dł to ok 20 000km (S,N), wyznaczają współrzędne W i E.
4444
inizia ad imparare
Równoleżnik- jest okręgiem; są to współśrodkowe okręgi; ich długośc zmienia się malejąco (w, E), wyznaczają N i S.
0000
inizia ad imparare
Biegun- miejsce, gdzie zbiegają się wszystkie południki, są to miejsca gdzie oś Ziemi przecina się z pow Ziemi.
786
inizia ad imparare
Azymut- kąt pomiędzy kierunkiem północnym a kierunkiem wędrówki.
4564
inizia ad imparare
Długość geograficzna- (L- lambda) 0st-180st- W, E; to odległość jakiegoś punktu od południka 0st mierzona po łuku równoleżnika.
45637
inizia ad imparare
Szerokość geo.- (fi)- 0st- 90st- N i S.
7863453
inizia ad imparare
Rozciągłość południkowa- mierzona wzdłuż południka, różnica między najdalej wysuniętymi punktami na północ i południe, np. jakiegoś kontynentu.
2378578
inizia ad imparare
Rozciągł. równoleżnikowa.- mierzona wzdłuż równoleżnika, zakończona południkami; różnica między najdalej wysuniętymi punktami na wschód i zachód.
7483 7
inizia ad imparare
Mapa- jest obrazem Ziemi, jej fragmentu lub innego ciała niebieskiego, np. Księżyca; sporządzona jest na płaszczyźnie w odpowiedniej skali (w pomniejszeniu) przy uż yciu odpowiednich znaków kartograficznych.
4532783
inizia ad imparare
Skala mapy- stosunek odległości; 1. Liczbowa- np 1:1000000- 1/1000000- im mniejszy mianownik tym dokładniejsza mapa; im większy mianownik tym skala mniejsza, im większy mianownik tym skala większa: 1:50000- dużo szczegółów na małym obszarze; 1:50000000- skala bardzo mała, b. mało szczegółów; 2. Mianowana; 3. Podziałka liniowa. 4. Skala polowa.
475387
inizia ad imparare
Kroczek- coś podobnego do cyrkla, można nim zmierzyc np zakole rzeki.
142
inizia ad imparare
Legenda- znaki użyte na mapie, np. kolory, skala mapy; mapę zawsze zaczynamy czytac od legendy.
45345
inizia ad imparare
Elementy geograf- treśc mapy. Mapa topokraficzna- jest bardzo dokładna, dokładniejszy jest tylko plan.
435463
inizia ad imparare
Podział map ze względu na: a) treśc (temat): I) Mapy ogólnogeograficzne- dotyczą przeróżnych obiektów. Są to mapy przedstawiające przeróżną treśc, żaden z tematów nie jest dominujący: fizyczne- ukształtowanie terenu- obiekty geograficzne. Przedstawione za pomocą kolorów, które coś oznaczają; polityczne- przedstawiają one podział administracyjny, polityczny- ze szczególnym naciskiem. Kolory nie mają znaczenia. II) Mapy tematyczne- dotyczą konkretnego tematu: *dotyczące zjawisk przyrodniczych, np.
25252
inizia ad imparare
I Sygnaturowa- rozmieszczenie zjawiska na mapie: a) obrazki b) figury geomet. -głównie mapy surowców miner; c) sygnatury liniowe, np. d) sygnatury literowe II Metoda izolinii (izorytmiczna)- poziomice (izolinia to linia łącząca zjawiska na tej samej wysokości): izobary- miejsca o jednakowym ciśnieniu; izohiety- linie łączące punkty o takich samych opadach; izotermy- temperatura; izohaliny- takie samo zasolenie; izohele- nasłonecznienie; izomalie- odstępstwa od reguł; izoamplitudy- jednakowe ampl

Devi essere accedere per pubblicare un commento.