Chemia - kartkówka - słówka + definicje

 0    22 schede    ubuntu90
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
parowanie
inizia ad imparare
evaporating
wrzenie
inizia ad imparare
boiling
ogrzewanie
inizia ad imparare
heating
chłodzenie
inizia ad imparare
cooling
skraplanie
inizia ad imparare
condensation
temperatura wrzenia
inizia ad imparare
boiling point
mieszanina jednorodna
inizia ad imparare
homogenous mixture
rozpuszczalnik
inizia ad imparare
solvent
mieszanina rozpuszczona
inizia ad imparare
solute
roztwór
inizia ad imparare
solution
rozpuszczalny
inizia ad imparare
soluble
nierozpuszczalny
inizia ad imparare
insoluble
parowniczka
inizia ad imparare
evaporation dish
kolba destylacyjna
inizia ad imparare
distillation flask
termometr
inizia ad imparare
thermometer
chłodnica
inizia ad imparare
condenser
odbieralnik
inizia ad imparare
distillation receiver
Szybkość rozpuszczania ciał stałych w cieczy przyspieszamy przez:
inizia ad imparare
podwyższenie temperatury, mieszanie i rozdrobnienie substancji stałej
Wymień po angielsku kolejne czynności
inizia ad imparare
heating-evaporating-cooling-condensation
Roztwór (właściwy) jest to...
inizia ad imparare
mieszanina jednorodna
Rozpuszczanie jest to...
inizia ad imparare
proces mieszania dwóch lub kilku substancji, w wyniku którego otrzymujemy roztwór
Destylacja jest to...
inizia ad imparare
technika służąca do rozdzielania mieszanin jednorodnych. Wykorzystujemy w niej różnice temperatur wrzenia składników.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.