cameras: Recording light

 0    33 schede    guest2617204
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
chemiczny
inizia ad imparare
chemical
ziarno
inizia ad imparare
grain
kłaść
inizia ad imparare
lay
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
inizia ad imparare
dark
Why is it so dark here?
wrażliwy
Jego matka uważa, że jest zbyt wrażliwy, by dołączyć do sił zbrojnych.
inizia ad imparare
exposed
His mother thinks he is too exposed to join the military.
narzuta
inizia ad imparare
overlay
zaciemniać
inizia ad imparare
darken
rozwinięty
inizia ad imparare
developed
pójście
Nigdzie nie idę.
inizia ad imparare
going
I'm not going anywhere.
barwnik
inizia ad imparare
dye
negatywny
inizia ad imparare
negative
składnik
inizia ad imparare
component
zapalniczka
inizia ad imparare
lighter
konwertować
inizia ad imparare
convert
wzór
Twój sweter ma uroczy wzór.
inizia ad imparare
pattern
Your sweatshirt has a lovely pattern.
aparat
Wziąłeś swój aparat?
inizia ad imparare
camera
Did you take your camera?
plastik
inizia ad imparare
plastic
reakcja
inizia ad imparare
reaction
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
inizia ad imparare
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
tradycja
Dawanie sobie prezentów w Boże Narodzenie to tradycja w niektórych krajach.
inizia ad imparare
tradition
It’s a tradition in some countries to exchange presents on Christmas Day.
wydrukować
inizia ad imparare
print
powierzchnia
inizia ad imparare
area
materiał
Mam dużo materiału do powtórzenia.
inizia ad imparare
material
I have a lot of material to revise.
światło
inizia ad imparare
light
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
inizia ad imparare
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
drobny
inizia ad imparare
tiny
produkty rolne
inizia ad imparare
produce
płyta
inizia ad imparare
record
obraz / wizerunek
Firma zmieniła swój wizerunek.
inizia ad imparare
image
The company has changed its image.
rozprowadzić
Rozprowadź trochę masła po swojej kanapce.
inizia ad imparare
spread
Spread some butter on your sandwich.
zebrać
inizia ad imparare
collect
bułka
inizia ad imparare
roll
part 2
inizia ad imparare
part 2

Devi essere accedere per pubblicare un commento.