500 most important Slovak verbs 351 - 375

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to surround
The police immediately surrounded the building.
inizia ad imparare
obkľúčiť
Polícia okamžite obkľúčila budovu.
to propose
What do you propose?
inizia ad imparare
navrhnúť
Čo navrhuješ?
to borrow
Dad, can I borrow your credit card?
inizia ad imparare
požičať
Tato, môžem si požičať tvoju kreditnú kartu?
to attempt
She attempted to keep the tears back.
inizia ad imparare
pokúsiť sa
Pokúsila sa zadržať slzy.
to desire
You have no idea how much I desire you.
inizia ad imparare
túžiť
Nemáš poňatie ako veľmi po tebe túžim.
to print
I can only print five pages a day for free.
inizia ad imparare
tlačiť
Za deň môžem vytlačiť iba päť strán zadarmo.
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
inizia ad imparare
žiariť
Hviezdy dnes žiaria tak jasne.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.