500 most important Slovak verbs 126 - 150

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to cut
The telephone wires had been cut minutes before the assault.
inizia ad imparare
odrezať
Telefónne káble boli odrezané pár minút pred útokom.
to wonder
I wonder where to go for holidays.
inizia ad imparare
premýšľať o
Premýšľa, kam ísť na dovolenku.
to forget
I forgot to do the shopping.
inizia ad imparare
zabudnúť
Zabudol som nakúpiť.
to answer
I have to answer customers' inquiries.
inizia ad imparare
odpovedať
Musím odpovedať na otázky klientov.
to hate
Why do you hate me so much?
inizia ad imparare
nenávidieť
Prečo ma tak nenávidíš?
to send
I need to send some letters.
inizia ad imparare
poslať
Musím poslať nejaké listy.
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
inizia ad imparare
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.