5. Omów serwerową platformę programistyczną Java EE.

 0    7 schede    H3TM4N
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Java EE (Java for Enterprise Edition) jest to
inizia ad imparare
platformą do tworzenia aplikacji biznesowych która łączt zestaw specyfikacji dla języka Java, które w założeniu mają upraszczać rozwiązywanie problemów związanych z wytwarzaniem oprogramowania.
Java EE to zbiór specyfikacji opisujących zachowanie poszczególnych jej elementów. Warto wymienić tutaj takie elementy jak:
inizia ad imparare
CDI /JPA/EJB/JSP/JSF
•CDI (Context and Dependency Injection)
inizia ad imparare
- wstrzykiwanie zależnośc
•JPA (Java Persistence API)
inizia ad imparare
łączy bazę danych z aplikacją poprzez mapowanie obiektoworelacyjne
•EJB (Enterprise Java Beans)
inizia ad imparare
- warstwa usług ze wsparciem dla zarządzania transakcjami
•JSP (Java Server Pages)
inizia ad imparare
- technologia umożliwiająca dynamiczne tworzenie warstwy strony internetowej widocznej dla użytkownika w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony
•JSF (Java Server Faces)
inizia ad imparare
- framework dla języka Java, który znacząco upraszcza tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji internetowych Java EE

Devi essere accedere per pubblicare un commento.