Wyprawy krzyżowe - daty i określenia

 0    29 schede    Naukajestfajna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1096r.
inizia ad imparare
pierwsza wyprawa krzyżowa
1291r.
inizia ad imparare
upadek Akki
1099r.
inizia ad imparare
zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
1154r.
inizia ad imparare
wyruszenie na wyprawę krzyżową Henryka Sandomierskiego
Turcy seldżuccy
inizia ad imparare
pochodzące z Azji Centralnej ludy tureckie, które w X wieku znalazły się pod panowaniem wodza Seldżuka
kolczuga
inizia ad imparare
podstawowa ochrona rycerza, część ubioru
1166r.
inizia ad imparare
śmierć Henryka Sandomierskiego podczas wyprawy przeciwko Prusom
kopia
inizia ad imparare
długa włócznia; poniżej jej grotu widniała flaga
labry
inizia ad imparare
chusty z herbami, które przyczepiano do hełmów
straceni
inizia ad imparare
średniowieczne określenie muzułmanów
1095r.
inizia ad imparare
synod w Clermont
Urban II
inizia ad imparare
papież, który wzywał do uczestnictwa w krucjatach
Na czym polegały krucjaty ludowe?
inizia ad imparare
Polegały na tym, że brali w nich udział chłopi i biedota.
Czy na kartach historii zapisała się krucjata, której uczestnikami były dzieci?
inizia ad imparare
Tak, w XIII wieku.
Pozytywne skutki krucjat:
inizia ad imparare
- wpłynięcia na ożywienie wyprawy handlowej z Lewantem, - rozwój europejskiej kultury, - udoskonalenie technik walki, - szybki rozwój gospodarczy krajów Europy Zachodniej.
Co opanowali Turcy seldżuccy?
inizia ad imparare
Opanowali: - Syrię, - Palestynę, - posiadłości Bizancjum w Azji Mniejszej
W walkach z Europejczykami talentem na Bliskim Wschodzie wsławił się wódz (...). Zjednoczył (...) oraz (...), w drugiej połowie (...) wieku odzyskał znaczną część (...).
inizia ad imparare
(Saladyn), (Turków), (Arabów), (Palestyny), (XII)
Polska szlachta była/nie była zainteresowana krucjatami.
inizia ad imparare
(nie była)
Piastowie organizowali wyprawy przeciwko (...) osiadłym na (...) kraju.
inizia ad imparare
(Prusom), (północy)
Wymień zakony rycerskie.
inizia ad imparare
Są to: - krzyżacy, - joannici, - templariusze.
Wyprawy krzyżackie, to inaczej (...).
inizia ad imparare
(krucjaty)
W ciągu prawie (...) lat odbyło się (...) krucjat. Brało w nich udział rycerstwo zachodnioeuropejskie głównie z (...) i (...) oraz kilkadziesiąt uzbrojonych (...).
inizia ad imparare
(200),(Francji),(Włoch),(pielgrzymów)
Negatywne skutki krucjat:
inizia ad imparare
- śmierć znacznej części ludności, - nasilenie się prześladowań religijnych w Europie, - postrzeganie przez Arabów Europejczyków jako okrutnych, - utracenie potęgi przez Bizancjum.
Uzbrojenie rycerza:
inizia ad imparare
- kopia, - koń, - kolczuga, - tunika, - miecz, - hełm garnczkowy, - labry, - tarcza.
Uczestnicy pierwszej wyprawt krzyżowej, która trwała (...) lata okazali się (...) i (...). Rabowali oraz dokonywali rzezi na (...), a także zabijali (...).
inizia ad imparare
(3), (chciwi), (okrutni), (Żydach), (muzułmanów)
W wyniku pierwszej krucjaty opanowano (...) i (...), a następnie utworzono tam - rządzone przez władców z (...) - (...) oraz inne mniejsze państwa. Obszar ten nazywano (...
inizia ad imparare
(Palestynę), (Syrię), (Europy), (Królestwo Jerozolimskie), (Lewantem)
Niepowodzeniem zakończyła się (...) wśród plemion pruskich prowadzona przez zakon (...). Poganie uwięzili jej przywódcę biskupa (...). Nie spełniły się też oczekiwania (...) dotyczące (...) tych ziem.
inizia ad imparare
(akcja misyjna), (cystersów), (Chrystiana), (Leszka Białego), (pokojowej chrystianizacji)
W (...) podczas zjazdu książąt (...) zobowiązał się do podjęcia wyprawy do (...). Kilka lat później papież (...) wezwał do uczestnictwa w krucjacie. Książę podjął/nie podjął się wyprawy.
inizia ad imparare
(1215), (Leszek Biały), (Ziemi Świętej), (Honoriusz), (nie podjął się)
krucjaty
inizia ad imparare
wyprawy krzyżowe; ich uczestnikami byli rycerze - krzyżacy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.