życie szkoły

 0    48 schede    gorzkawisnnia09
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nieobecny
inizia ad imparare
absent
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
ocena
inizia ad imparare
assessment
obecność na zajeciach, frekwencja
inizia ad imparare
attendance
dzwonek
inizia ad imparare
bell
dręczyć, prześladować
inizia ad imparare
bully
sprawdzić swoja pracę
inizia ad imparare
check your work
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory / obligatory
podrecznik
inizia ad imparare
Coursebook
praca okresowa
inizia ad imparare
coursework
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
dyktando
inizia ad imparare
dictation
wykonać/napisać zadaną pracę
inizia ad imparare
do / write an assignment
poszukiwać informacji, prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
uzyskać słaby wynik
inizia ad imparare
get poor results
zostać zawieszonym
inizia ad imparare
get suspended
przedstawić prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
wygłosić referat na temat
inizia ad imparare
give a talk on
średnia ocen
inizia ad imparare
grade point average
oddać prace domową
inizia ad imparare
hand in homework
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
opcjonalny/dobrwolny
inizia ad imparare
optional
drugie śniadanie
inizia ad imparare
packed lunch
strój sportowy
inizia ad imparare
PE kit
wagarować
inizia ad imparare
play truant
praca projektowa
inizia ad imparare
project work
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
inizia ad imparare
report someone
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
set homework
zwolnienie z wf z powodu choroby
inizia ad imparare
sick note
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
pracować w parach
inizia ad imparare
work in pairs
pracować nad projektem
inizia ad imparare
work on a project
napisać wypracowanie, esej
inizia ad imparare
write an essay
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
zgromadzenie, apel
inizia ad imparare
assembly
urwać się z lekcji, iść na wagary
inizia ad imparare
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
inizia ad imparare
detention
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
podrabiać
inizia ad imparare
forge
wolna lekcja, "okienko"
inizia ad imparare
free period
zle sie zachowywac
inizia ad imparare
misbehave
były uczeń
inizia ad imparare
old student
rozdanie nagród
inizia ad imparare
prize-giving
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
take time off
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial

Devi essere accedere per pubblicare un commento.