życie społeczne

 0    90 schede    martareszka6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Bądź miły
inizia ad imparare
Be kind
Być dumnym z
inizia ad imparare
Be proud of
zachowuj się dobrze
inizia ad imparare
behave (well
granica
inizia ad imparare
border
łamać prawo
inizia ad imparare
break the law
waluta
inizia ad imparare
careency
wybory
inizia ad imparare
election
flaga
inizia ad imparare
flag
mieć czas do zrobienia
inizia ad imparare
have a dury to do
Głowa stanu
inizia ad imparare
Head of state
członek społeczności
inizia ad imparare
member of community
przestrzegać
inizia ad imparare
obey
nie stosować się do reguły
inizia ad imparare
disobey a rule
Płacić podatek
inizia ad imparare
Pay tax
partia polityczna
inizia ad imparare
policital party
populacja, liczba polityczna
inizia ad imparare
populatuon party
religia
inizia ad imparare
region
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
szanować prawa innych
inizia ad imparare
respect the rights of others
prawa
inizia ad imparare
rights
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
głosować
inizia ad imparare
vote
Pomoc
inizia ad imparare
Aid
dobroczynność
inizia ad imparare
charity
zbierać pieniądze (od drzwi do drzwi)
inizia ad imparare
collect money (door-to-door)
kryzys
inizia ad imparare
crisis
podarować
inizia ad imparare
donate
pomóż staruszkowi
inizia ad imparare
help the eldery
Bezdomny
inizia ad imparare
The homeless
telefon zaufania
inizia ad imparare
helpline
monitorowanie
inizia ad imparare
monitoring
Oczyszczanie parku
inizia ad imparare
Park clean-up
organizacja humanitarna
inizia ad imparare
relief organisation
rozwiązywać problem
inizia ad imparare
rewarding
rozwiązać problem
inizia ad imparare
solve a problem
sadzenie drzew
inizia ad imparare
tree planting
weteran
inizia ad imparare
vounteer
zajmować się
inizia ad imparare
work on
aresztować
inizia ad imparare
arrest
włamać się do
inizia ad imparare
break into
włamywacz
inizia ad imparare
burglar
włamanie
inizia ad imparare
burglary
włamać się
inizia ad imparare
burgle
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
zbrodnia
inizia ad imparare
crime
przestępca
inizia ad imparare
criminal
sąd
inizia ad imparare
court
bronić
inizia ad imparare
defend
dowód
inizia ad imparare
evidence
grzywna
inizia ad imparare
fine
winny
inizia ad imparare
guility
sędzia
inizia ad imparare
judge
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
legalny/nielegalny
inizia ad imparare
legel/illegal
zabójca
inizia ad imparare
murderer
Oficer policji
inizia ad imparare
Police oficer
więzienie
inizia ad imparare
prison
więzień
inizia ad imparare
prisoner
kara
inizia ad imparare
punishment
obrabować
inizia ad imparare
rob
złodziej
inizia ad imparare
robber
rabunek
inizia ad imparare
robbery
okradać sklepy
inizia ad imparare
shoplift
złodziej sklepowy
inizia ad imparare
shoplifter
kradzież sklepowa
inizia ad imparare
shoplifting
skraść
inizia ad imparare
steal
terroryzować
inizia ad imparare
terrorise
terrorysta
inizia ad imparare
terrorist
kradzież
inizia ad imparare
theft
złodziej
inizia ad imparare
thief
policjant drogówki
inizia ad imparare
trafic warden
proces sądowy
inizia ad imparare
trial
wandal
inizia ad imparare
vandal
zdewastować
inizia ad imparare
vandalise
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
ofiara
inizia ad imparare
victim
świadek
inizia ad imparare
wittness
znęcanie się
inizia ad imparare
bullying
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
używanie narkotyków
inizia ad imparare
drug use
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
bieda
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
bezrobocie
inizia ad imparare
unemplonyment
treść lub odnośnik w internecie, których celem jest skłonienie interaunty do wejścia na konkretna stronę
inizia ad imparare
clickbait
finansowanie społecznościowe
inizia ad imparare
crowdfunding
fałszywe wiadomości
inizia ad imparare
fake news
sztuczny tłum ludzi
inizia ad imparare
Flash mod
(nowy trend
inizia ad imparare
(new) trend
zjawisko społeczne
inizia ad imparare
social phenomenon

Devi essere accedere per pubblicare un commento.