życie społeczne

 0    152 schede    grzymalica
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse someone of something
aresztować
inizia ad imparare
arrest
zaatakować kogoś
inizia ad imparare
attack someone
włamywacz
inizia ad imparare
burglar
kradzież z włamaniem
inizia ad imparare
burglary
włamywać się
inizia ad imparare
burgle
praca społeczna
inizia ad imparare
community service
sąd
inizia ad imparare
court
przestępstwo, zbrodnia
inizia ad imparare
crime
przestępca
inizia ad imparare
criminal
detektyw
inizia ad imparare
detective
handlarz narkotykami
inizia ad imparare
drug dealer
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug dealing
uciekać
inizia ad imparare
escape
dowód, dowody
inizia ad imparare
evidence
odciski palców
inizia ad imparare
fingerprints
grzywna
inizia ad imparare
fine
iść za kimś, śledzić
inizia ad imparare
follow
fałszować, podrabiać
inizia ad imparare
forge
fałszerz
inizia ad imparare
forger
fałszerstwo
inizia ad imparare
forgery
gang
inizia ad imparare
gang
winny
inizia ad imparare
guilty
pistolet
inizia ad imparare
gun
wystrzał (z broni palnej)
inizia ad imparare
gunshot
identyfikować
inizia ad imparare
identify
nielegalny, niezgodny z prawem
inizia ad imparare
illegal
niewinny
inizia ad imparare
innocent, not guilty
przesłuchiwać, przesłuchanie
inizia ad imparare
interview
sędzia
inizia ad imparare
judge
porywać, uprowadzać
inizia ad imparare
kidnap
porywacz
inizia ad imparare
kidnapper
porwanie, uprowadzenie
inizia ad imparare
kidnapping
nóż
inizia ad imparare
knife
prawo
inizia ad imparare
law
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
legalny
inizia ad imparare
legal
maska
inizia ad imparare
mask
napaść i obrabować
inizia ad imparare
mug
napastnik, rabuś
inizia ad imparare
mugger
rabunek uliczny, napaść uliczna
inizia ad imparare
mugging
morderstwo, zamordować
inizia ad imparare
murder
morderca
inizia ad imparare
murderer
pistolet
inizia ad imparare
pistol
kieszonkowiec
inizia ad imparare
pickpocket
policja
inizia ad imparare
police
policjant
inizia ad imparare
police officer
posterunek policji
inizia ad imparare
police station
więzienie
inizia ad imparare
prison
karać
inizia ad imparare
punish
kara
inizia ad imparare
punishment
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
okup
inizia ad imparare
ransom
zwalniać, wypuszczać
inizia ad imparare
release
okradać
inizia ad imparare
rob
złodziej, złodziejka
inizia ad imparare
robber
sejf
inizia ad imparare
safe
krzyczeć
inizia ad imparare
scream
wyrok, skazywać
inizia ad imparare
sentence
dożywocie
inizia ad imparare
life sentence
kraść towary w sklepie
inizia ad imparare
shoplift
osoba kradnąca towary ze sklepu
inizia ad imparare
shoplifter
kraść
inizia ad imparare
steal
terroryzm
inizia ad imparare
terrorism
terrorysta
inizia ad imparare
terrorist
złodziej
inizia ad imparare
thief
kradzież
inizia ad imparare
theft
proces
inizia ad imparare
trial
kosztowności
inizia ad imparare
valuables
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
ofiara
inizia ad imparare
victim
przemoc
inizia ad imparare
violence
broń
inizia ad imparare
weapon
świadek
inizia ad imparare
witness
być niezgodnym z prawem
inizia ad imparare
be against the law
złamać prawo
inizia ad imparare
break the law
popełnić zbrodnię
inizia ad imparare
commit a crime
bronić kogoś w sądzie
inizia ad imparare
defend sb in court
zeznawać
inizia ad imparare
give evidence
prowadzić śledztwo
inizia ad imparare
investigate a crime
skazać kogoś na karę więzienia
inizia ad imparare
sentence sb to prison
uzależnienie
inizia ad imparare
addiction
uzależniony od narkotyków / alkoholu
inizia ad imparare
addicted to drugs / alcohol
znęcać się
inizia ad imparare
bully
znęcanie się
inizia ad imparare
bullying
przerwa w komunikacji
inizia ad imparare
communication breakdown
znęcanie się w internecie
inizia ad imparare
cyberbullying
ślad cyfrowy
inizia ad imparare
digital footprint
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
klęska głodu
inizia ad imparare
famine
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
głód
inizia ad imparare
hunger
kradzież tożsamości w internecie
inizia ad imparare
identity theft
uzależnienie od internetu
inizia ad imparare
internet addiction
samotność
inizia ad imparare
loneliness
uleganie wpływom otoczenia
inizia ad imparare
peer pressure
bieda
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
brak snu
inizia ad imparare
sleep deprivation
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
władza, zarząd
inizia ad imparare
authorities
zakazywać
inizia ad imparare
ban
transparent
inizia ad imparare
banner
bojkotować, bojkot
inizia ad imparare
boycott
kampania, przeprowadzić kampanię
inizia ad imparare
campaign
cel
inizia ad imparare
cause
społeczność
inizia ad imparare
community
demonstrować
inizia ad imparare
demonstrate
demonstracja
inizia ad imparare
demonstration
demonstrant / demonstrantka
inizia ad imparare
demonstrator
zwracać czyjąś uwagę na coś
inizia ad imparare
draw sb's attention to something
rząd
inizia ad imparare
government
przyłączyć się
inizia ad imparare
join in
ulotka
inizia ad imparare
leaflet
pochód, demonstracja, iść w pochodzie
inizia ad imparare
march
organizacja
inizia ad imparare
organization
organizować
inizia ad imparare
organize
uczestniczyć
inizia ad imparare
participate
petycja, wnosić petycję
inizia ad imparare
petition
polityk
inizia ad imparare
politician
plakat
inizia ad imparare
poster
protest
inizia ad imparare
protest
protestować
inizia ad imparare
protest
rozgłos
inizia ad imparare
publicity
nadawać rozgłos
inizia ad imparare
publicize
reprezentować
inizia ad imparare
represent
organizować, zakładać
inizia ad imparare
set up
podpisywać
inizia ad imparare
sign
slogan
inizia ad imparare
slogan
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
sponsor, sponsorować
inizia ad imparare
sponsor
poparcie, popierać
inizia ad imparare
support
ochotniczy
inizia ad imparare
voluntary
podjąć się dobrowolnie coś zrobić
inizia ad imparare
volunteer
aukcja
inizia ad imparare
auction
działalność charytatywna
inizia ad imparare
charity
ofiarować
inizia ad imparare
donate
datek
inizia ad imparare
donation
zbieranie datków
inizia ad imparare
fundraising
fundusze, środki
inizia ad imparare
funds
dochód
inizia ad imparare
proceeds
wspierać
inizia ad imparare
support
usługi doradcze
inizia ad imparare
counselling services
pracodawca
inizia ad imparare
employer
bank żywności
inizia ad imparare
food bank
rząd, rządzący
inizia ad imparare
government
straż sąsiedzka
inizia ad imparare
neighborhood watch scheme
schronisko
inizia ad imparare
shelter
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary organisation
warsztat
inizia ad imparare
workshop

Devi essere accedere per pubblicare un commento.