zwroty szkoła

 0    26 schede    majazuchowska6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być dobrym / kiepskim z czegoś
inizia ad imparare
be good / bad at sth
być dobrze przygotowanym
inizia ad imparare
be well prepared
być w tarapatach / mieć (prawdziwe) kołpoty
inizia ad imparare
be in (real) trouble
spóźnić się do szkoły
inizia ad imparare
be late for school
odpisać pracę domową
inizia ad imparare
copy homework
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be absent from school
robić ćwiczenie / zadanie
inizia ad imparare
do an exercise / a task
dobrze / źle poradzić sobie na teście
inizia ad imparare
do well / badly in a test
starać się dać z siebie wszystko
inizia ad imparare
do your best
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do your homework
mieć zaległości
inizia ad imparare
fall behind
dostać się do szkoły średniej
inizia ad imparare
get into secondary school
pisać wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
to learn by heart
przygotować się
inizia ad imparare
get ready
zrobić sobie przerwę
inizia ad imparare
take / have a break
rzucić szkołę
inizia ad imparare
leave school
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
wyszukać coś w
inizia ad imparare
look sth up
zrobić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
robić notatki
inizia ad imparare
make / take notes
uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study hard
brać w czymś udział
inizia ad imparare
participate / take part in something
zwracać uwagę na
inizia ad imparare
pay attention to
wagarować
inizia ad imparare
play truant
sprawdzić liste obecności
inizia ad imparare
take the register

Devi essere accedere per pubblicare un commento.