zwroty (phrasal verbs)

 0    10 schede    guest2536581
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
okazywać się
Nasz projekt okazał się być porażką.
inizia ad imparare
show up, turn out
Our projekt turned out to be a debacle.
w ostateczności
Będziemy atakować dopiero w ostateczności.
inizia ad imparare
as a last resort
We will assaulting only as a last resort.
i tym podobne
Zbieramy poduszki, koce i tym podobne.
inizia ad imparare
and the like
We are gathering pillows, blankets and the like.
jeszcze raz od początku
inizia ad imparare
again from the beginning
wykonać
Czy możesz wykonać to zadanie?
inizia ad imparare
perform, carry out
Can you carry up this exercise?
wychowywać
Myślę, że wychowała dobrze swojego syna.
inizia ad imparare
to raise, bring up
I belive she brought up her son exemplarily.
pozbywać się
Spróbuj pozbyć się słodyczy z diety.
inizia ad imparare
get rid of
Try to get rid of sweet in your diet.
w każdym razie
inizia ad imparare
anyway
odrzucić
Odrzuciłam jego pomysł, bo był nienajlepszy.
inizia ad imparare
brush off
I brushed off his idea because it was baddish.
z powodu/dzięki
Projekt musi być wycofany z powodu braku funduszy.
inizia ad imparare
due to/owing to/because of
The project needt to be canceled due to lack of funds.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.