zwroty moje

 0    95 schede    sporyszanna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czy mówisz po angielsku?
inizia ad imparare
Do you speak English?
nie mówię po angielsku, ale trochę rozumiem
inizia ad imparare
I don't speak English, but I understand a little
czy możesz mówić wolniej?
inizia ad imparare
can you speak more slowly?
co powiedziałes?
inizia ad imparare
what did you say?
czy możesz to powtórzyć?
inizia ad imparare
Can you repeat it?
przepraszam. Nie zrozumiałam.
inizia ad imparare
I'm sorry. I don't understand.
Czy możesz to przeliterować?
inizia ad imparare
Can you spell it?
co to znaczy?
inizia ad imparare
what does it mean?
Jak to powiedzieć po włosku?
inizia ad imparare
How do you say it in Italian?
Uważaj!
inizia ad imparare
Watch out!
Pomocy!
inizia ad imparare
Help!
wszystko w porządku?
inizia ad imparare
are you ok?
zadzwoń po karetkę
inizia ad imparare
call for an ambulance
mój portfel został skradziony
inizia ad imparare
my wallet has been stolen
proszę, pospiesz się
inizia ad imparare
Please, hurry up
czy mogę otworzyć okno?
inizia ad imparare
Can i open the window?
tak, możesz.
inizia ad imparare
Yes, you can.
czy mogę zadać pytanie?
inizia ad imparare
Can(may) I ask a question?
nie, nie możesz.
inizia ad imparare
no, you can(may) not.
jasne!
inizia ad imparare
Sure!
czy masz co przeciwko temu, że zapalę?
inizia ad imparare
Do you mind if I smoke?
nie, nie mam nic przeciwko.
inizia ad imparare
no, I don't mind.
oczywiscie.
inizia ad imparare
of course.
co lubisz robić w wolnym czasie?
inizia ad imparare
what do you like to do in your spare time?
kocham podróżować, chodzę po górach.
inizia ad imparare
i love traveling, i walk in the mountains.
nie lubię czekać
inizia ad imparare
I don't like waiting
lubię chodzić w góry
inizia ad imparare
I like walking on mountains.
pozwól, że ci pomogę.
inizia ad imparare
let me help you.
Dziękuję, nie ma za co.
inizia ad imparare
Thank you, you're welcome.
na zdrowie.(przy kichnięciu)
inizia ad imparare
bless you
proszę isć przodem
inizia ad imparare
after you
czy chciałabys pójsć na kawę?
inizia ad imparare
would you like to go for a coffee?
bardzo chętnie.
inizia ad imparare
I'd love to.
może innym razem
inizia ad imparare
maybe another time
To wspaniały pomysł.
inizia ad imparare
That's a great idea.
co za wstyd
inizia ad imparare
what a shame
dobra robota
inizia ad imparare
well done
miłego dnia
inizia ad imparare
Have a nice day
miłego weekendu
inizia ad imparare
Have a nice weekend
do zobaczenia wkrótce
inizia ad imparare
See you soon!
do zobaczenia późźniej
inizia ad imparare
see you later
miło mi cię poznać
inizia ad imparare
nice to meet you
dziękuję za twoją pomoc
inizia ad imparare
Thanks for your help
przepraszam za spóźnienie
inizia ad imparare
Sorry I'm late.
nie mówię za dużo po angielsku
inizia ad imparare
I don, t speak much English
nie rozumiem
inizia ad imparare
I don't understand
nie wiem
inizia ad imparare
I don't know
nie lubię deszczu.
inizia ad imparare
I do'nt like rain.
nie zgadzam się
inizia ad imparare
I don't agree
nie chcę tego
inizia ad imparare
I don't want this
nie ma problemu
inizia ad imparare
no problem
nie przemuj się
inizia ad imparare
don't worry
zgadza się
inizia ad imparare
That's right
ja też
inizia ad imparare
me too
bardzo dobrze
inizia ad imparare
well done
nieważne
inizia ad imparare
never mind
masz rację
inizia ad imparare
you're right
mylisz się
inizia ad imparare
you're wrong
to zależy od Ciebie
inizia ad imparare
It's up to you
pracujemy razem
inizia ad imparare
we work together
chyba żartujesz
inizia ad imparare
you must be joking
nie ma mowy
inizia ad imparare
no way
będziemy w kontakcie
inizia ad imparare
we'ill be in touch
kilka miesięcy
inizia ad imparare
a few months
no dalej
inizia ad imparare
come on
jestem zmęczona
inizia ad imparare
I'm tired
nie mogę się doczekać
inizia ad imparare
I'm looking forward to it
zgubiłam się
inizia ad imparare
I'm lost
wychodzę
inizia ad imparare
i'm leaving
jestem zajęta
inizia ad imparare
I'm busy
mam problem
inizia ad imparare
I have a problem
pracuję tu
inizia ad imparare
I work here
myślę, że...
inizia ad imparare
I think that...
wydaje mi się
inizia ad imparare
I guess
zgubiłam...
inizia ad imparare
I've lost...
mam to
inizia ad imparare
I've got it
wiem
inizia ad imparare
I know
też tak myslę
inizia ad imparare
I think so
nie wierzę
inizia ad imparare
I don't believe it
rozumiem
inizia ad imparare
I see
to jest proste
inizia ad imparare
It's easy
czas isć
inizia ad imparare
it's time to go
to nie jest trudne
inizia ad imparare
it's not difficult
twoja kolej
inizia ad imparare
it's Your turn
zaczekaj
inizia ad imparare
hold on
uważaj (prosząc)
inizia ad imparare
look out
pospiesz się
inizia ad imparare
hurry up
nie zapomnij
inizia ad imparare
don't forget
częstuj się
inizia ad imparare
help yourself
możesz zaczynać
inizia ad imparare
go ahead
idź pierwszy
inizia ad imparare
After you
proszę wejsć
inizia ad imparare
come in, please
proszę usiąsć
inizia ad imparare
sit down, please
pozwól mi pracować
inizia ad imparare
let me work
chodź ze mną
inizia ad imparare
Come with me

Devi essere accedere per pubblicare un commento.