zwroty i wyrażenia - IV

 0    20 schede    olaczerwinska4
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
essentialia negotii
inizia ad imparare
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
et cetera
inizia ad imparare
i tak dalej
ex iure (lege)
inizia ad imparare
z mocy prawa (ustawy)
ex nunc
inizia ad imparare
od teraz
ex officio
inizia ad imparare
z urzędu
ex tunc
inizia ad imparare
od wtedy
expressis verbis
inizia ad imparare
dobitnymi słowami
extra ordinem
inizia ad imparare
poza porządkiem
facta concludentia
inizia ad imparare
zdarzenia faktyczne, które wyrażają domniemaną wolę danej osoby
favor debitoris
inizia ad imparare
ochrona dłużnika
favor testamenti
inizia ad imparare
przychylna interpretacja testamentu
forum contractus
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia umowy
forum delicti commissi
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa
forum domicilii
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
forum rei sitae
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy
in absentia
inizia ad imparare
pod nieobecność
in abstracto
inizia ad imparare
w oderwaniu (od konkretnej sytuacji)
incompatibilitas
inizia ad imparare
zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
in extenso
inizia ad imparare
w całości
in flagranti
inizia ad imparare
na gorącym uczynku

Devi essere accedere per pubblicare un commento.