zwroty i wyrażenia - III

 0    21 schede    olaczerwinska4
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
contra/adversus bonos mores
inizia ad imparare
wbrew/przeciw dobrym obyczajom
contrariis reiectis
inizia ad imparare
po odrzuceniu tezy przeciwnej
corpus delicti
inizia ad imparare
przedmiot będący dowodem popełnienia przestępstwa
cui bono?
inizia ad imparare
na czyją korzyść?
cui prodest
inizia ad imparare
komu przynosi to korzyść
culpa in contrahendo
inizia ad imparare
niedbalstwo przy zawieraniu umowy
culpa in custodiendo
inizia ad imparare
wina w dozorze
culpa in eligendo
inizia ad imparare
wina w wyborze
culpa lata
inizia ad imparare
ciężka wina
de facto
inizia ad imparare
faktycznie
de iure
inizia ad imparare
zgodnie z obowiązującym prawem
de lege ferenda
inizia ad imparare
co do przyszłego unormowania
de lege lata
inizia ad imparare
z punktu widzenia obowiązującego prawa
desuetudo
inizia ad imparare
utrata mocy obowiązującej aktu prawnego wskutek jego długotrwałego niestosowania lub nieprzestrzegania
diligentia quam suis rebus
inizia ad imparare
staranność właściwa przy prowadzeniu własnych spraw
dolus malus
inizia ad imparare
szczególnie zły zamiar
dolo male
inizia ad imparare
w złym zamiarze
erga omnes
inizia ad imparare
wobec wszystkich
error facti
inizia ad imparare
błąd co do faktu (stanu faktycznego)
error in persona
inizia ad imparare
błąd co do osoby
error iuris
inizia ad imparare
błąd co do prawa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.