Znaki 416 - 454

 0    208 schede    prasekmarta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozstać się
inizia ad imparare
わかれる 別れる
oddzielny
inizia ad imparare
べつ 別
dyskryminacja
inizia ad imparare
さべつ 差別
specjalny
inizia ad imparare
とくべつ 特別
niespecjalnie
inizia ad imparare
べつに 別に
zbierać się
inizia ad imparare
あつまる 集まる
spotkanie
inizia ad imparare
あつまり 集まり
zbierać
inizia ad imparare
あつめる 集める
skupić się
inizia ad imparare
しゅうちゅう 集中
znajdować się jeden przy drugim
inizia ad imparare
ならぶ 並ぶ
ustawiać w rzędzie
inizia ad imparare
ならべる 並べる
rząd
inizia ad imparare
ならび 並び
średni
inizia ad imparare
なみ 並
zwykły człowiek
inizia ad imparare
ひとなみ 人並み
cieszyć się
inizia ad imparare
よろこぶ 喜ぶ
radość
inizia ad imparare
よろこび 喜び
wielka radość
inizia ad imparare
おおよろこび 大喜び
komedia
inizia ad imparare
きげき 喜劇
być zdziwionym
inizia ad imparare
おどろく 驚く
zaskoczyć
inizia ad imparare
おどろかす 驚かす
zaskoczenie
inizia ad imparare
おどろき 驚き
wąski, szczupły, delikatny
inizia ad imparare
ほそい 細い
wąska uliczka
inizia ad imparare
ほそみち 細道
drobny
inizia ad imparare
こまかい 細かい
komórka
inizia ad imparare
さいぼう 細胞
gruby
inizia ad imparare
ふとい 太い
tyć
inizia ad imparare
ふとる 太る
słońce
inizia ad imparare
たいよう 太陽
Ocean Spokojny
inizia ad imparare
たいへいよう 太平洋
ciężki
inizia ad imparare
おもい 重い
ciężki potocznie
inizia ad imparare
おもたい 重たい 
waga
inizia ad imparare
じゅうりょう 重量
ważny
inizia ad imparare
じゅうよう 重要
ciężka choroba
inizia ad imparare
じゅうびょう 重病
lekki
inizia ad imparare
かるい 軽い
nieuważny, bezmyślny
inizia ad imparare
けいそつ 軽率
radosny
inizia ad imparare
きがる 気軽
lekki posiłek
inizia ad imparare
けいしょく 軽食
zwężyć
inizia ad imparare
せばめる 狭める
wąski
inizia ad imparare
せまい 狭い
słaby
inizia ad imparare
よわい 弱い
zmniejszyć
inizia ad imparare
よわめる 弱める
słabość
inizia ad imparare
よわみ 弱み
słaby punkt
inizia ad imparare
じゃくてん 弱点
zwężać się, szczupleć
inizia ad imparare
ほそる 細る
zwężać coś
inizia ad imparare
ほそめる 細める
tyć, przybierać na wadze
inizia ad imparare
ふとる 太る
zawężać się, zwężać się
inizia ad imparare
せばまる 狭まる
zawężyć, zwężyć
inizia ad imparare
せばめる 狭める
czynić mniejszym, zmniejszyć, osłabić
inizia ad imparare
よわめる 弱める
spać, zasnąć, spoczywać, być pochowanym
inizia ad imparare
ねむる 眠る
cierpieć
inizia ad imparare
くるしむ 苦しむ
zmuszać do cierpienia, powodować ból, dręczyć
inizia ad imparare
くるしめる 苦しめる
być wolnym (o miejscu, czasie etc.), pustym
inizia ad imparare
あく 空く
latać
inizia ad imparare
とぶ 飛ぶ
wystrzeliwać (strzałę), wypuszczać do lotu (latawiec)
inizia ad imparare
とばす 飛ばす
naskoczyć na coś, być do czegoś przyciągniętym
inizia ad imparare
とびつく 飛びつく
budować (budynek), stawiać (pomnik)
inizia ad imparare
たてる 建てる
stworzyć, otworzyć (firmę, biuro etc.)
inizia ad imparare
もうける 設ける
pojawić się, powstać; stać się
inizia ad imparare
なる 成る
powstać
inizia ad imparare
なりたつ 成り立つ
wydawać, konsumować, trwonić
inizia ad imparare
ついやす 費やす
wypuścić, zwolnić, uwolnić
inizia ad imparare
はなす 放す
kłaść
inizia ad imparare
おく 置く
zwracać się, obracać się, iść w kierunku
inizia ad imparare
むかう 向かう
niespokojny, smutny
inizia ad imparare
こころぼそい 心細い
senny, śpiący
inizia ad imparare
ねむい 眠い
ciężki, trudny do zniesienia
inizia ad imparare
くるしい 苦しい
gorzki
inizia ad imparare
にがい 苦い
rzecz, czynność, która jest dla kogoś niezręczna
inizia ad imparare
にがて 苦手
prosty, łatwy, nieskomplikowany
inizia ad imparare
かんたん 簡単
samotnie, zdala od domu
inizia ad imparare
たんしん 単身
po prostu, zaledwie, tylko
inizia ad imparare
たんに 単に
pusty
inizia ad imparare
あき~ 空き~
pusty 2
inizia ad imparare
から 空
pusty, bezużyteczny, próżny, bez życia
inizia ad imparare
むなしい 空しい
kompletnie, perfekcyjnie
inizia ad imparare
かんぜん 完全
tak jak, aż tak
inizia ad imparare
くらい 位
poziomy
inizia ad imparare
よこ 横
ukradkowe spojrzenie
inizia ad imparare
よこめ 横目
druga strona, przeciwna strona
inizia ad imparare
むこう 向こう
płaski
inizia ad imparare
たいら 平ら
płaski, równy
inizia ad imparare
ひらたい 平たい
pokój, pokojowy
inizia ad imparare
へいわ 平和
bycie fair, bezstronność
inizia ad imparare
こうへい 公平
równość, równy (np. społecznie), sprawiedliwy
inizia ad imparare
びょうどう 平等
kwadratowy (metr, kilometr, etc.)
inizia ad imparare
へいほう 平方
dzicz, dzikie
inizia ad imparare
やせい 野性
oba, obie, jedno i drugie
inizia ad imparare
りょうほう 両方
starzeć się
inizia ad imparare
ふける 老ける
rozdawać, rozdzielać
inizia ad imparare
くばる 配る
skupiać uwagę
inizia ad imparare
ちゅうもくをあつめる 注目を集める 
układać życiowy plan
inizia ad imparare
せいかつのせっけいをたてる 生活の設計を立てる 
plotka krąży
inizia ad imparare
デマがとぶ デマが飛ぶ
lecą głowy(zwolnienia)
inizia ad imparare
くびがとぶ 首が飛ぶ 
przedsionek nieba
inizia ad imparare
そらのげんかん 空の玄関
podążać za modą
inizia ad imparare
りゅこうにとびつく 流行に飛びつく 
zaręczyć się
inizia ad imparare
こんやくがなりたつ 婚約が成り立つ 
porażka źródłem sukcesu(uczyć się na błędach)
inizia ad imparare
しっぱいはせいこうのもと 失敗は成こうのもと 
szczupła jak łania
inizia ad imparare
かもしかのようにほそい かもしかのように細い 
robić kwaśną minę
inizia ad imparare
にがいかおをする 苦い顔をする 
wtrącać swoje 3 grosze
inizia ad imparare
こまかいことにいちいちくちをだす 細かいことにいちいち口を出す
zasnąć na wieki
inizia ad imparare
えいみんする 永眠する 
czuć się niezręcznie
inizia ad imparare
きがおもい 気が重い 
być chłodnym człowiekiem
inizia ad imparare
こころがせまい 心が狭い 
zmarzlak
inizia ad imparare
さむさによわい 寒さに弱い 
słaby duchem
inizia ad imparare
きがよわい 気が弱い 
pies na baby
inizia ad imparare
おんあによわい 女に弱い 
boski wiatr
inizia ad imparare
かみかぜ 神風
przeziębić się
inizia ad imparare
かぜをひく 風を引く 
most
inizia ad imparare
はし 橋
wielki most
inizia ad imparare
おおはし 大橋
wycofać
inizia ad imparare
いんたい 引退
dzieła zebrane
inizia ad imparare
ぜんしゅう 全集
zebranie
inizia ad imparare
つどい 集い
muzeum, sztuki piękne
inizia ad imparare
びじゅつ 美術
technika, technologia
inizia ad imparare
ぎじゅつ 技術
operacja
inizia ad imparare
しゅじゅつ 手術
dostawa
inizia ad imparare
はいたつ 配達
układ, rozmieszczenie
inizia ad imparare
はいち 配置
małżonek
inizia ad imparare
はいぐうしゃ 配偶者
kłopot, zmartwienie
inizia ad imparare
しんぱい 心配
troska, zainteresowanie
inizia ad imparare
こころくばり 心配り
rządzić, kontrolować
inizia ad imparare
しはい 支配
rodzina
inizia ad imparare
かぞく 家族
naród, ludzie
inizia ad imparare
みんぞく 民族
starzec
inizia ad imparare
ろうじん 老人
kobiety i mężczyźni w każdym wieku
inizia ad imparare
ろうにゃくなんにょ 老若男女
pomost
inizia ad imparare
かけはし かけ橋
most kolejowy
inizia ad imparare
てっきょう 鉄橋
most kamienny
inizia ad imparare
いしばし 石橋
para
inizia ad imparare
りょうしゃ 両者
wymiana pieniędzy
inizia ad imparare
りょうがえ 両替
skład kolejowy
inizia ad imparare
しゃりょう 車両
wiatr
inizia ad imparare
かぜ 風
wiatr i deszcz
inizia ad imparare
ふうう 風雨
tajfun
inizia ad imparare
たいふう 台風
wiatrak
inizia ad imparare
ふうしゃ 風車
zwyczaj
inizia ad imparare
ふうしゅう 風習
krajobraz, widoki
inizia ad imparare
ふうけい 風景
przeziębienie
inizia ad imparare
かぜ 風邪
spis ziem i obyczajów
inizia ad imparare
ふどき 風土記
pole
inizia ad imparare
のはら 野原
warzywa
inizia ad imparare
やさい 野菜
dziedzina
inizia ad imparare
ぶんや 分野
dzicz
inizia ad imparare
やせい 野性
ambicje
inizia ad imparare
やしん 野心
powierzchnia
inizia ad imparare
へいめん 平面
zwykły dzień tygodnia
inizia ad imparare
へいじつ 平日
średnia
inizia ad imparare
へいきん 平均
równouprawnienie
inizia ad imparare
たんじょうびょうどう 男女平等
Heisei
inizia ad imparare
へいせい 平成
Pacyfik
inizia ad imparare
たいへいよう 太平洋
przyczyna
inizia ad imparare
げんいん 原因
oryginał
inizia ad imparare
げんさく 原作
prymitywny
inizia ad imparare
げんし 原始
druga strona
inizia ad imparare
むこう 向こう
ambicja, aspiracja
inizia ad imparare
こうがくしん 向学心
kierunek
inizia ad imparare
ほうこう 方向
przechodzić przez
inizia ad imparare
おうだん 横断
profil twarzy
inizia ad imparare
よこがお 横顔
najwyższy rangą zawodnik sumo
inizia ad imparare
よこづな 横綱
zostawienie kogoś
inizia ad imparare
おきざり 置き去り
rozmieszczenie, układ
inizia ad imparare
はいち 配置
pozycja społeczna
inizia ad imparare
ちい 地位
pozycja, status
inizia ad imparare
いち 位置
wysokie miejsce, wysoka pozycja
inizia ad imparare
じょうい 上位
wyzwolenie, emancypacja
inizia ad imparare
かいほう 開放
audycja
inizia ad imparare
ほうそう 放送
zostawić samopas
inizia ad imparare
ほうち 放置
podpalenie
inizia ad imparare
ほうか 放火
konsumpcja
inizia ad imparare
しょうひ 消費
koszty, wydatki
inizia ad imparare
ひよう 費用
powstanie
inizia ad imparare
なりたち 成り立ち
tok wypadków
inizia ad imparare
なりゆき 成り行き
kompletne uformowanie się
inizia ad imparare
せいりつ 成立
sukces
inizia ad imparare
せいこう 成功
rezultat
inizia ad imparare
せいか 成果
wzrost
inizia ad imparare
せいちょう 成長
zgoda, przyzwolenie
inizia ad imparare
さんせい 賛成
składnik, element
inizia ad imparare
せいぶん 成分
wykończenie, osiągnięcie
inizia ad imparare
かんせい 完成
ustanowienie
inizia ad imparare
せつりつ 設立
plan, projekt
inizia ad imparare
せっけい 設計
budynek
inizia ad imparare
たてもの 建物
konstrukcja
inizia ad imparare
けんせつ 建設
architektura
inizia ad imparare
けんちく 建ちく
schody
inizia ad imparare
かいだん 階段
poziom, faza
inizia ad imparare
だんかい 段階
klasa społeczna
inizia ad imparare
かいきゅう 階級
samolot
inizia ad imparare
ひこうき 飛行機
otwarte dla wszystkich
inizia ad imparare
とびいり 飛び入り
port
inizia ad imparare
みなと 港
miasto portowe
inizia ad imparare
みなとまち 港町
lotnisko
inizia ad imparare
くうこう 空港
karate
inizia ad imparare
からて 空手
niebo
inizia ad imparare
そら 空
powietrze
inizia ad imparare
くうき 空気
liczba pojedyncza
inizia ad imparare
たんすう 単数
list, korespondencja
inizia ad imparare
しょかん 書簡
drzemka
inizia ad imparare
いねむり 居眠り
senność
inizia ad imparare
ねむけ 眠気
narzekanie
inizia ad imparare
よわね 弱音
lekceważyć
inizia ad imparare
けいし 軽視
ciężko chory pacjent
inizia ad imparare
じゅうびょうかんじゃ 重病患者
detale, szczegóły-
inizia ad imparare
しょうさい 詳細
zachwyt
inizia ad imparare
きょうたん 驚嘆
uzębienie
inizia ad imparare
はならび 歯並び

Devi essere accedere per pubblicare un commento.