zdania rekcja 2

 0    20 schede    kamila.wisniewska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nauczyciel prosi nas o uwagę
inizia ad imparare
Der Lehrer bittet uns um die Aufmerksamkeit
Dziękuję Ci za prezent
inizia ad imparare
Ich danke dir für das Geschenk
Olga myśli ciągle tylko o swoim chłopaku
inizia ad imparare
Olga denkt stets/ständig an ihren Freund
Dziś dyskutujemy o naszych planach zawodowych
inizia ad imparare
Heute diskutieren wir über unsere Berufspläne
Zapraszam cię dziś do kina
inizia ad imparare
Ich lade dich heute ins Kino ein
Zapraszam cię serdecznie na moje przyjęcie ogrodowe
inizia ad imparare
Ich lade dich herzlich zu meiner Gartenparty ein
Powinieneś się zdecydować na tę podróż
inizia ad imparare
Du sollst dich für diese Reise entscheiden
Przypominam sobie często nasz urlop nad morzem
inizia ad imparare
Ich erinnere mich oft an unseren Urlaub am Meer
Czego oczekuje Pan ode mnie?
inizia ad imparare
Was erwarten Sie von mir?
Moja babcia opowiada chętnie o swoim dzieciństwie
inizia ad imparare
Meine Oma erzählt gern von ihrer Kindheit
Czy pytałeś już naszego nauczyciela o klasówkę?
inizia ad imparare
Hast du unseren Lehrer schon nach dem Test gefragt?
Już się cieszę na następne wakacje
inizia ad imparare
Ich freue mich schon auf die nächsten Sommerferien
Cieszę się bardzo z tego prezentu
inizia ad imparare
Ich freue mich sehr über dieses Geschenk
Boję się ciemnych pomieszczeń
inizia ad imparare
Ich fürchte mich vor dunklen Räumen
Chodzi ci tylko o pieniądze?
inizia ad imparare
Geht es dir nur um das Geld?
To należy do twoich zadań
inizia ad imparare
Das gehört zu deinen Aufgaben
Nie wierzysz w moje słowa?
inizia ad imparare
Glaubst du an meine Worte nicht?
Gratuluję ci z okazji urodzin
inizia ad imparare
Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag
Niemcy graniczą z Polską
inizia ad imparare
Deutschland grenzt an Polen
On uważa się za nowoczesnego mężczyznę
inizia ad imparare
Er hält sich für einen modernen Mann

Devi essere accedere per pubblicare un commento.