zawody (z akcentami)

 0    166 schede    grzmiel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niektóre zawody
inizia ad imparare
Некоторые виды работ
mechanik samochodowy
inizia ad imparare
автомеха́ник
adwokat
inizia ad imparare
адвока́т
prawnik
inizia ad imparare
юри́ст
notariusz
inizia ad imparare
нота́риус
sędzia
inizia ad imparare
судья́
sędzia sportowy
inizia ad imparare
судья́ спо́рта
prokurator
inizia ad imparare
прокуро́р
policjant
inizia ad imparare
полице́йский
milicjant
inizia ad imparare
милиционе́р
aktor, aktorka
inizia ad imparare
актёр, актри́са
artysta
inizia ad imparare
худо́жник, арти́ст
sędziowie (w konkursie)
inizia ad imparare
жюри́
aptekarz
inizia ad imparare
апте́карь
barman, barmanka
inizia ad imparare
ба́рмен, ба́рменша
księgowy
inizia ad imparare
бухга́лтер
kierowca
inizia ad imparare
води́тель
taksówkarz
inizia ad imparare
такси́ст
lekarz
inizia ad imparare
врач
dziennikarz, reporter
inizia ad imparare
журнали́ст, репортёр
inżynier
inizia ad imparare
инжене́р
murarz
inizia ad imparare
ка́менщик
kasjer, kasjerka
inizia ad imparare
касси́р, касси́рша
pielęgniarka
inizia ad imparare
медсестра́
programista
inizia ad imparare
программи́ст
menedżer
inizia ad imparare
ме́неджер
mechanik
inizia ad imparare
меха́ник
muzyk
inizia ad imparare
музыка́нт
piekarz
inizia ad imparare
пе́карь
pilot
inizia ad imparare
пило́т
przedsiębiorca
inizia ad imparare
предпринима́тель
sprzedawca
inizia ad imparare
продаве́ц
sprzedawczyni
inizia ad imparare
продавщи́ца
stewardesa
inizia ad imparare
стюарде́сса, бортпроводни́ца
trener
inizia ad imparare
тре́нер
nauczyciel
inizia ad imparare
учи́тель
nauczycielka
inizia ad imparare
учи́тельница
farmaceuta
inizia ad imparare
фармаце́вт
tynkarz
inizia ad imparare
штукату́р
ekonomista
inizia ad imparare
экономи́ст
ogrodnik (w sadzie, w ogrodzie)
inizia ad imparare
садо́вник, огоро́дник
elektryk
inizia ad imparare
эле́ктрик
monter
inizia ad imparare
монтёр
ślusarz
inizia ad imparare
сле́сарь
kowal
inizia ad imparare
кузне́ц
dentysta
inizia ad imparare
стомато́лог, зубно́й врач
wykładowca
inizia ad imparare
преподава́тель
kucharz / kucharka
inizia ad imparare
по́вар / куха́рка, повари́ха
kelner, kelnerka
inizia ad imparare
официа́нт, официа́нтка
urzędnik, urzędniczka
inizia ad imparare
слу́жащий, слу́жащая
burmistrz
inizia ad imparare
мэр, бургоми́стр
śmieciarz
inizia ad imparare
му́сорщик
malarz (artysta)
inizia ad imparare
живопи́сец
piłkarz
inizia ad imparare
футболи́ст
żołnierz
inizia ad imparare
солда́т
przewodnik wycieczek
inizia ad imparare
гид
projektant
inizia ad imparare
диза́йнер
modelka
inizia ad imparare
манеке́нщица
sportowiec
inizia ad imparare
спортсме́н
wydawca
inizia ad imparare
изда́тель, книгоизда́тель
redaktor naczelny
inizia ad imparare
гла́вный реда́ктор
reżyser
inizia ad imparare
режиссёр
dyrektor, dyrektorka
inizia ad imparare
дире́ктор, дире́кторша
kierownik
inizia ad imparare
руководи́тель, нача́льник
lektorka (czytająca)
inizia ad imparare
чти́ца
instruktor, instruktorka
inizia ad imparare
инстру́ктор, инстру́кторша
lektorka języka niemieckiego
inizia ad imparare
преподава́тельница неме́цкого языка́
maszynista lokomotywy spalinowej
inizia ad imparare
машини́ст теплово́за
konduktor
inizia ad imparare
конду́ктор, проводни́к
piosenkarka, piosenkarz
inizia ad imparare
певи́ца, певе́ц
stolarz
inizia ad imparare
столя́р
cieśla
inizia ad imparare
пло́тник
sprzątaczka
inizia ad imparare
убо́рщица
pomoc domowa
inizia ad imparare
домрабо́тница
prostytutka
inizia ad imparare
проститу́тка
tokarz
inizia ad imparare
то́карь
malarz (pokojowy)
inizia ad imparare
маля́р
fryzjer
inizia ad imparare
парикма́хер
polityk
inizia ad imparare
поли́тик
marynarz, żeglarz
inizia ad imparare
матро́с, моря́к
drukarz
inizia ad imparare
печа́тник
zecer
inizia ad imparare
набо́рщик
sekretarka, sekretarz
inizia ad imparare
секрета́рша, секрета́рь
asystent biurowy
inizia ad imparare
о́фис помо́щник
asystent
inizia ad imparare
помо́щник, ассисте́нт
asystentka
inizia ad imparare
ассисте́нтка
technik dentystyczny
inizia ad imparare
зубно́й те́хник
płatny zabójca
inizia ad imparare
пла́тный уби́йца
minister
inizia ad imparare
мини́стр
majster
inizia ad imparare
ма́стер
poseł
inizia ad imparare
депута́т
ambasador
inizia ad imparare
посо́л
premier
inizia ad imparare
премье́р-мини́стр
prezydent
inizia ad imparare
президе́нт
celnik
inizia ad imparare
тамо́женник
kancelista
inizia ad imparare
пи́сарь
pisarz
inizia ad imparare
писа́тель
poeta
inizia ad imparare
поэ́т
cukiernik
inizia ad imparare
конди́тер
rolnik
inizia ad imparare
земледе́лец, хлеборо́б
złodziej
inizia ad imparare
вор
bezrobotny
inizia ad imparare
безрабо́тный
rencista, emeryt
inizia ad imparare
пенсионе́р
fotograf
inizia ad imparare
фото́граф
naukowiec
inizia ad imparare
учёный
badacz
inizia ad imparare
иссле́дователь
pianista
inizia ad imparare
пиани́ст
ksiądz
inizia ad imparare
свяще́нник
biskup
inizia ad imparare
епи́скоп
papież
inizia ad imparare
ри́мский па́па
pop
inizia ad imparare
поп
hodowca zwierząt
inizia ad imparare
животново́д
hodowca roślin
inizia ad imparare
растениево́д
zawiadowca stacji
inizia ad imparare
нача́льник ста́нции, заве́дующий
astronauta
inizia ad imparare
астрона́вт
kosmonauta
inizia ad imparare
космона́вт
ratownik
inizia ad imparare
спаса́тель
krawiec, krawcowa
inizia ad imparare
портно́й, портни́ха
szewc
inizia ad imparare
сапо́жник
rybak
inizia ad imparare
рыба́к
dozorca, stróż
inizia ad imparare
дво́рник
rzeźnik
inizia ad imparare
мясни́к
straganiarz
inizia ad imparare
ларёчник
mleczarz
inizia ad imparare
моло́чник
kominiarz
inizia ad imparare
трубочи́ст
bankier
inizia ad imparare
банки́р
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
госслу́жащий
makler
inizia ad imparare
ма́клер
pracownik fizyczny, umysłowy
inizia ad imparare
физи́ческий, у́мственный рабо́тник
kupiec
inizia ad imparare
торго́вец
strażak
inizia ad imparare
пожа́рный, пожа́рник (potocznie)
kurier
inizia ad imparare
курье́р
wysłać przez kuriera
inizia ad imparare
доста́вка курье́ром
szwaczka
inizia ad imparare
швея́
organista
inizia ad imparare
органи́ст
garncarz
inizia ad imparare
гонча́р
zdun
inizia ad imparare
печни́к
trębacz
inizia ad imparare
горни́ст
pokojówka
inizia ad imparare
го́рничная
górnik
inizia ad imparare
шахтёр, горня́к
górnik węglowy
inizia ad imparare
углеко́п
hutnik
inizia ad imparare
металлу́рг
hydraulik
inizia ad imparare
водопрово́дчик
hydraulik-monter
inizia ad imparare
сле́сарь-санте́хник
hycel
inizia ad imparare
соба́чник
stróż nocny
inizia ad imparare
ночно́й сто́рож
stróż (mężczyzna, kobieta)
inizia ad imparare
сто́рож, сторожи́ха
opiekunka do dzieci
inizia ad imparare
ня́ня
kosiarz
inizia ad imparare
коса́рь, косе́ц
kosmetyczka
inizia ad imparare
космети́чка
elektronik
inizia ad imparare
электро́нщик
gajowy, leśnik
inizia ad imparare
лесни́к
leśnik
inizia ad imparare
лесово́д
korektor
inizia ad imparare
корре́ктор, счи́тчик
korektorka
inizia ad imparare
корре́кторша, счи́тчица
kontroler, kontrolerka
inizia ad imparare
контролёр, контролёрша
bagażowy, tragarz (zawód)
inizia ad imparare
носи́льщик
tragarz (w porcie)
inizia ad imparare
гру́зчик
hipnotyzer
inizia ad imparare
гипнотизёр
znachor
inizia ad imparare
знáхарь, ле́карь
znachorka
inizia ad imparare
знáхарка, лeкáрка
czarodziej
inizia ad imparare
волше́бник, чароде́й, колду́н
czarodziejka
inizia ad imparare
волше́бница, чароде́йка, колду́нья
wróżka (czarodziejka)
inizia ad imparare
фея, чароде́йка
wróżbiarka
inizia ad imparare
гадáлка, гадáльщица, вороже́я
wróżbita, wróżbiarz
inizia ad imparare
гадáльщик, предсказáтель

Devi essere accedere per pubblicare un commento.