Zajęcia 23

 0    25 schede    hornet
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odbić się, podskakiwać, nie przyjąć, nie honorować (o czeku), falować, wylać, wykopać (zmusić do wyjścia), odbicie, siła odbicia, sprężystość
zostać wylanym z pracy
inizia ad imparare
bounce
get the bounce
na razie, nara
inizia ad imparare
peace out
istnienie, egzystencja
Moja przyziemna egzystencja jest taka smutna.
inizia ad imparare
existence
My mundane existence is so sad.
wyłączny, samodzielny; zwyczajny; zaledwie; jezioro
1. To tylko zwykle ciasto, nic specjalnego. 2. On ukończył wyścig w zaledwie godzinę.
inizia ad imparare
mere
1. It's just a mere pie, nothing special. 2. He finished the race in a mere hour.
niezgłębiony, niezbadany
inizia ad imparare
unfathomable
wszechobecny, powszechny, rozpowszechniony,
wszechobecność
inizia ad imparare
ubiquitous, pervasive
pervasiveness
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny, niekonsekwentny, niestały,
inizia ad imparare
inconsistent
niepozorny, nierzucający się w oczy, dyskretny
usher - yeah
inizia ad imparare
inconspicuous
pomysłowy
pomysłowość
inizia ad imparare
ingenious
ingeniousness
bogini (bóstwo lub piękna kobieta)
Ona jest piękną dziewczyną, o figurze greckiej bogini.
inizia ad imparare
goddess
She's a beautiful girl with a figure like a Greek goddess.
szalenie, panicznie, nerwowo, gorączkowo
1. szaleństwo; 2. szalone tempo;
inizia ad imparare
frantically
1. franticness; 2. frantic pace;
wygląd, pojawienie się, przybycie, obecność, występ (artystyczny), wizerunek, zjawisko, stawiennictwo, pozór
1. zniknięcie, wyginięcie; 2. wystąpienie publiczne;
inizia ad imparare
appearance
1. disappearance; 2. public appearance;
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty), wspólnik, partner (w biznesie, interesach), współpracownik, kolega (w pracy), zastępczy (dla osoby wyższej rangą)
inizia ad imparare
associate
użalanie się nad sobą, rozczulanie się nad samym sobą
inizia ad imparare
self-pity
szczerze, z poważaniem
inizia ad imparare
sincerely
uważać za
Uważam cię za jednego z moich najlepszych przyjaciół.
inizia ad imparare
count
I count you as one of my best friends.
przekazywać informacje
inizia ad imparare
convey information
nie spieszyć się, robić coś w swoim tempie
Musisz to zrobić dobrze, więc nie śpiesz się.
inizia ad imparare
take one's time
You need to do this right, so take your time.
rozpowszechnianie fałszywych plotek
inizia ad imparare
dissemination of false rumours
mieć własne zdanie
inizia ad imparare
have a mind of your own
zamierzać coś zrobić
Zamierzam robić z nimi interesy.
inizia ad imparare
mean to do sth, think about doing sth
I mean to do business with them.
wskakiwać do czegoś
inizia ad imparare
leap into sth
realna alternatywa
wykonalny, rentowny, opłacalny, żywotny,
inizia ad imparare
viable alternative
kawał, kloc, znaczna część, spory kawał, dzielić na kawałki, wymiotować
1. puścić pawia; 2. porcjowanie (metoda zapamiętywania);
inizia ad imparare
chunk
1. blow chunks; 2. chunking;
zabrać, chwycić, złapać, porwać (dziecko), zrobić coś szybko, kradzież, ukraść, pizda, porwanie, bzykanko, rwanie (podnoszenie ciężarów)
inizia ad imparare
snatch

Devi essere accedere per pubblicare un commento.