ZAGADNIENIA OGOLNE PRAWA ŚREDNIOWIECZNEGO I WYKŁAD

 0    30 schede    oskarkosmowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
nurt prawa rodzimego
inizia ad imparare
wystepował do XII w., ukształtowany na rodzinnej tradycji, opartej na prawie zwyczajowym
nurt prawa rzymskiego
inizia ad imparare
w późnym średniowieczu, wsparty przez prawo kanoniczne
źródła powstania prawa w średniowieczu
inizia ad imparare
formalnym i poznawczym
źródło formalne
inizia ad imparare
zwyczaj, stanowienie i precedens
źródła poznawcze
inizia ad imparare
spisy, dokumenty, ziory wyroków, literatura prawnicza, przekazy historyczne
minusy prawa zwyczajowego
inizia ad imparare
było najpierw niepisane, wyjaśniane na wiecach, potem w sądach, potem pierwsze spisy, prawo zwyczajowe było bezradne wobec przemian
prawo stanowione >> zwyczajowe
inizia ad imparare
najpierw tworzono prywatne zbiory prawa zwyczajowego, potem je sankcjonowano w drodze postanowień sądów / władców, potem nastąpił zaś rozwój ustawodawstwa królewskiego
partykularyzm osobowy
inizia ad imparare
wyrażany przez zasadę osobowości prawa
cechy charakterystyczne prawa średniowiecznego
inizia ad imparare
dominacja prawa zwyczajowego, partykularyzm, stanowość i kazuistyka prawa
osobowość prawa
inizia ad imparare
jednostka podlegała prawu plemienia, z którego pochodziła – bez względu na miejsce pobytu
professio iuris
inizia ad imparare
wyznanie prawa, instytucja służąca do ustalenia, czyim prawem będzie się trzeba posłużyć w danym proc.
terytorialność prawa
inizia ad imparare
wypierała osobowość – wyłącznie stosowane było prawo obowiązujące na określonym terytorium
partykularyzm terytorialny
inizia ad imparare
sięgał korzeniami związków plemiennych, pogłębił się w okresie rozdrobnienia feudalnego
stanowość prawa
inizia ad imparare
każdy stan sądził się swoim prawem
szlachta
inizia ad imparare
ziemskim i lennym
duchowieństwo
inizia ad imparare
kannonicznym
mieszczaństwo
inizia ad imparare
miejskim
chłopstwo
inizia ad imparare
wiejskim(dworskim)
kazuistyka prawa
inizia ad imparare
– treść prawa określana była przez rozstrzygnięcia przypadków indywidualnych – normy miały charakter pojedynczych orzeczeń w konkretnych sprawach – kazusów
Źródła Prawa
inizia ad imparare
materialne, formalne, poznawcze
Materialne
inizia ad imparare
cały zespół czynników, wszystko to co wpływa na kształtowanie się norm prawnych (stosunki społeczne, wole prawodawcy)
Formalne
inizia ad imparare
sposoby powstawania tego prawa (zwyczaj lub stanowienie)
poznawcze
inizia ad imparare
efekty działania prawotwórcy które mogą być pośrednie lub bezpośrednie)
instytucja darowizny
inizia ad imparare
ujmowa konstrukcyjnie jako umowa> W kodeksie francuskim przyjęta jako akt jednostorny.
Monarchia absolutna
inizia ad imparare
system z którym miałą walczyć rewolucja
prawo prywatne
inizia ad imparare
inna swoboda ustawodawcy w relacjach wertykalnych inny sens prawa pomiędzy ludźmi
prawo zwyczajowe
inizia ad imparare
powszechna praktyka która się powtarza, jest akceptowalna przez społeczeństwo
stanowienie prawa
inizia ad imparare
organ do tego upoważniony wyznacza prawo. Efektem tego jest akt prawny
precedens
inizia ad imparare
decyzja organu sądowego, orzeczenie sądu które staje się ustawą do orzekania w podobnych przypadkach w przyszłości
4 okresy czerpania z innych kulutr przez system prawny
inizia ad imparare
1. Schyłek wieku XVIII (1772-1792) 2. Okres Zaborów 3. Okres II RP 4. Okres po roku 1989r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.