Zadanie lipiec

 0    17 schede    katarzynacelewicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
znaczny poważny,
Był pod znaczną presją, aby praca została wykonana do końca dnia
inizia ad imparare
considerable
He was under considerable pressure to get the work done by the end of the day.
czynność obowiązek na f też działać
Główną funkcją oficera kariery jest pomoc uczniom w znalezieniu dobrej pracy.
inizia ad imparare
function
The main function of the careers officer is to help students get a good job
zaspokajć zaopatrywać dostarczać z przyimkiem
Nowy sklep ma ogromną kolekcję filmów, które zaspokoją wszystkie gusta
inizia ad imparare
cater for
The new shop has a huge collection of videos which cater for all tastes
pozwalać na
Zwiększenie funduszy pozwoli lekarzom kontynuować ważne badania
inizia ad imparare
allow
The increase in funds will allow the doctors to continue their important research
coraz bardziej
Brutalna przestępczość staje się coraz powszechniejsza we współczesnych miastach.
inizia ad imparare
increasingly
Violent crime is becoming increasingly common in modern cities.
składniki
Nasza żywność zawiera tylko naturalne składniki.
inizia ad imparare
ingredients
Our food contains only natural ingredients.
wytknąć wskazać phrasal
Przeciwnicy cenzury zwracają uwagę, że programy telewizyjne są już uregulowane.
inizia ad imparare
point out
Opponents of censorship point out that television programmes are already regulated.
wspaniały imponujący
Stara droga jest znacznie dłuższa, ale oferuje podróżnym wspaniałe krajobrazy.
inizia ad imparare
magnificent
The old road is much longer, but it offers travellers some magnificent scenery.
osiągnąć sukces w
Po czterech próbach udało mu się zdać egzamin.
inizia ad imparare
succeed in
After four attempts he succeeded in passing his exam.
kręty, meandrowy przymiotnik
To urocze stare miasto z wieloma wąskimi, krętymi uliczkami
inizia ad imparare
winding
It's a lovely old town with many narrow, winding streets.
zobaczyć dostrzec z przyimkiem
Biegał tak szybko, że tylko dostrzegłem go, gdy zniknął za rogiem.
inizia ad imparare
catch a glimpse of
He was running so quickly that I only caught a glimpse of him as he disappeared around the corner.
oprucz tego wyrażenie
Oprócz tętniących życiem klubów nocnych Amsterdam oferuje również wspaniałe sklepy i wiele interesujących muzeów.
inizia ad imparare
in addition to
In addition to its busy nightlife, Amsterdam also offers great shops and many interesting museums.
podczas przypływu
Podczas przypływu morze często rozbija się o ściany portowe.
inizia ad imparare
at high tide
At high tide, the sea often crashes over the harbour walls. / US harbor
chociaż aczkolwiek (przysłówek)
To niewielkie nadmorskie miasteczko jest prawie opuszczone w zimie, choć jest kilka osób, które mieszkają tu na stałe.
inizia ad imparare
although
This small seaside town is almost deserted in the winter, although there are a few people who live here permanently.
(przez) cały rok
The weather is so good that hundreds of people visit the place all year round.
inizia ad imparare
all year round
Pogoda jest tak dobra, że setki ludzi odwiedzają to miejsce przez cały rok.
turysta (zwiedzający)
Tysiące zwiedzających co roku docierają do Wieży Eiffla w Paryżu.
inizia ad imparare
sightseer
Thousands of sightseers make their way to the Eiffel Tower in Paris every year.
za zapłatę (uiszczenie)
Odwiedzający mogą zobaczyć wiele fascynujących zabytków za niewielką opłatą.
inizia ad imparare
on payment
Visitors can see many fascinating relics on payment of a small charge.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.