z poprzednich egzaminów

 0    52 schede    Bebon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dobrowolna praca
inizia ad imparare
voluntary work
ujawnić źródła
inizia ad imparare
reveal the sources
zakopać jedzenie
inizia ad imparare
bury food
kontrola szkodników
inizia ad imparare
pest control
dobrze znana postać historyczna
inizia ad imparare
well-known historical figure
wybory powszechne odbędą się
inizia ad imparare
general elections will be held
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
niszczycielskie skutki powodzi
inizia ad imparare
devastating effects of floods
paliwa kopalne
inizia ad imparare
fossil fuels
bogaci właściciele domów
inizia ad imparare
wealthy homeowners
wpaść na kogoś
inizia ad imparare
to run into somebody
głodować
inizia ad imparare
starve
żywność zepsuła się
inizia ad imparare
the food has gone off
choroby spowodowane pracą
inizia ad imparare
work-related illness
hojny filantrop
inizia ad imparare
generous philanthropist
na dłuższą metę
inizia ad imparare
in the long run
dawać pieniądze na cele charytatywne
inizia ad imparare
give the money to charities
zbierać datki
inizia ad imparare
collect donations
dotrzymać ostatecznego terminu
inizia ad imparare
meet the deadline
zdolni rzemieślnicy
inizia ad imparare
skilled craftsmen
duża różnorodność roślin
inizia ad imparare
a wide variety of plants
hodować zwierzęta
inizia ad imparare
breed animals
przemyśleć swoje uprzedzenia
inizia ad imparare
rethink your prejudices
w formie tabeli
inizia ad imparare
in the form of a table
teren wiejski
inizia ad imparare
rural area
śmierć spowodowana zachłannością
inizia ad imparare
death by greed
łowca nagród
inizia ad imparare
bounty hunter
źródło wszelkiego zła
inizia ad imparare
The root of all evil
aresztowany za posiadanie narkotyków
inizia ad imparare
arrested for possession of drugs
maile są przekazywane
inizia ad imparare
e-mails are forwarded to
wydatki na obsługę prawną
inizia ad imparare
legal expenses
niewiarygodna okazja kupna
inizia ad imparare
incredible bergaing
oprzeć się pokusie
inizia ad imparare
resist the temptation
nieleglna wycinka drzew
inizia ad imparare
illegal logging
poświęcać czas
inizia ad imparare
devote time
szczepionki przeciwko
inizia ad imparare
vaccines against
tajne ukryte plany
inizia ad imparare
hidden agenda
zaangażować się w coś
inizia ad imparare
get involved in doing something
znaleźć rozwiązanie
inizia ad imparare
come up with the solution
lokal wyborczy
inizia ad imparare
polling station
zwiększyć zapotrzebowanie na
inizia ad imparare
increase the demand for
żywność się zepsuła
inizia ad imparare
food has gone off
napad z bronią
inizia ad imparare
armed robbery
przypadkowy
inizia ad imparare
random
zbierać datki
inizia ad imparare
collect donations
usuwać przeszkody
inizia ad imparare
remove obstacles
wydatki na usługę prawną
inizia ad imparare
legal exposes
ofiara uprzedzeń
inizia ad imparare
victim of prejudice
potencjalny pracodawca
inizia ad imparare
prospective employer
niepokój
inizia ad imparare
anxiety
pogorszyć sprawę
inizia ad imparare
mke matters worse
napad na ulicy
inizia ad imparare
mugging

Devi essere accedere per pubblicare un commento.