Young nuns 4

 0    9 schede    spaulinajanuchta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Miała mieszane doświadczenia religii i wiary.
inizia ad imparare
She has had a mixed experience of religion and faith.
Wielu ludzi krzywiło się na mnie za praktykowanie mojej wiary.
inizia ad imparare
A lot of people frowned on me for practising my faith.
Napiętnowali mnie, ale to sprawiło, że bardziej przylgnęłam do wiary.
inizia ad imparare
They labelled me but that made me cling on to my faith more.
Kiedy wszystko się rozpada, zdajesz sobie sprawę, co jest dla ciebie ważne.
inizia ad imparare
When everything falls apart you realise what's important to you.
Wyruszyła zarówno w duchową jak i dosłowną podróż.
inizia ad imparare
She embarked on a spiritual journey as well as a literal one.
Pomogło jej to zdecydować, czy nadaje się do życia zakonnego.
inizia ad imparare
It helped her decide whether she was suited to religious life.
Bała się powiedzieć ojcu o swojej decyzji wstąpienia do klasztoru.
inizia ad imparare
She was scared of telling her dad about her decision to join the convent.
Czuła się winna, że nie będzie wnuków.
inizia ad imparare
She felt guilty that there would be no grandchildren.
Zadzwonił do mnie ze łzami w oczach.
inizia ad imparare
He rang me up, in tears.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.