wzory na matematykę

 0    52 schede    OlgaSalamonik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
11 do kwadratu
inizia ad imparare
121
12 do kwadratu
inizia ad imparare
144
13 do kwadratu
inizia ad imparare
169
14 do kwadratu
inizia ad imparare
196
15 do kwadratu
inizia ad imparare
225
16 do kwadratu
inizia ad imparare
256
17 do kwadratu
inizia ad imparare
289
18 do kwadratu
inizia ad imparare
324
19 do kwadratu
inizia ad imparare
361
20 do kwadratu
inizia ad imparare
400
pierwiastek z 2
inizia ad imparare
1,41
pierwiastek z 3
inizia ad imparare
1,73
pierwiastek z 5
inizia ad imparare
2,24
pi
inizia ad imparare
3,14
25 do kwadratu
inizia ad imparare
625
6 do sześcianu
inizia ad imparare
216
1 litr
inizia ad imparare
1000cm sześc. 1 dm sześc
1 ha (hektar)
inizia ad imparare
10000m 2., 100 a
1 a (ar)
inizia ad imparare
100m 2
1in (cal)
inizia ad imparare
2,54
wartość bezwzględna
inizia ad imparare
|x|= x, gdy x>0; -x, gdy x<0
odsetki od kapitalu
inizia ad imparare
d=k*p*t/100
(a+b)2=
inizia ad imparare
a2+2ab+b2
(a-b)2=
inizia ad imparare
a2-2ab+b2
(a+b)(a-b)=
inizia ad imparare
a2-b2
Funkcja liniowa y=ax+b
inizia ad imparare
a>0 - funkcja rosnąca, a<0 fukncja malejąca, a=0 funkcja stała
warunek równoległości dwóch prostych
inizia ad imparare
y=a1x+b1 i y=a2x+b2 a1=a2
warunek prostopadłości dwóch prostych
inizia ad imparare
y=a1x+b1 i y=a2x+b2 a1*a2=-1
proporcjonalność prosta
inizia ad imparare
y=ax gdzie a to współczynnik proporcjonalności
proporcjonalność odwrotna
inizia ad imparare
y=a/x
Pc graniastosłupa
inizia ad imparare
Pc=2Pp+Pb
V graniastosłupa
inizia ad imparare
V=Pp * H
Pc ostrosłupa
inizia ad imparare
Pp+Pb
V ostrosłupa
inizia ad imparare
V=1/3Pp*h
sześcian
inizia ad imparare
Pc=6a2 V=a3
Prostopadłościan
inizia ad imparare
Pc=2ab+2ac+2bc V=abc
Czworościan foremny
inizia ad imparare
Pc=√3a2 V=√2/12a3 H=√6/3 a
walec
inizia ad imparare
Pc=2 πR2+2 πRH V= πR2*h
stożek
inizia ad imparare
Pc= πr2+ πRL V= 1/3 πR2*H
kula
inizia ad imparare
Pc=4 πR2 V= 4/3 πR3
Pole kwadratu
inizia ad imparare
a2, d=√2*a P=1/2*ah
Pole prostokąta
inizia ad imparare
p=ab
pole trójkąta
inizia ad imparare
p=1/2ah
pole trójkąta prostokątnego
inizia ad imparare
P=1/2ab
Pole trójkąta równobocznego
inizia ad imparare
P=√3/4 a2 h=√3/2
Pole równoległoboku
inizia ad imparare
P=ah
Pole rombu
inizia ad imparare
p=ah p=1/2 d1d2
Pole deltoidu
inizia ad imparare
p=1/2d1d2
Pole trapezu
inizia ad imparare
p=1/2(a+b)*h
twierdzenie Pitagorasa
inizia ad imparare
a2+b2=c2
Trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30stopni
inizia ad imparare
h=1/2a
Trójkąt równoboczny wpisany w okrąg i opisany na okręgu
inizia ad imparare
h=√3/2 a, h=R+r, R=2/3h=√3/6 a, r=1/3 h=√3/6 a

Devi essere accedere per pubblicare un commento.