wykład siódmy i ósmy

 0    16 schede    hannibaal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
przykład gen supresorowy
inizia ad imparare
RB siatkówczaka
etapy profazy mejozy
inizia ad imparare
leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza
przykład zaburzeń podziału
inizia ad imparare
down, edwards, patau
cytogenetyka
inizia ad imparare
analiza chromosomów metafazy mitozy
opis kariotypu
inizia ad imparare
ramiona p/q, prążki G jasne i ciemne,
rodzaje chromosomów
inizia ad imparare
meta, sub, akro, telocentryczny
47XX+21
inizia ad imparare
zespół downa
metody cytogenetyki
inizia ad imparare
FISH i giemsa
trzy schematy mutacji
inizia ad imparare
utrata końcówki, pierścień, translokacja wzajemna
przykłady trisomii
inizia ad imparare
down, patau, edwards
kod zespołu turnera
inizia ad imparare
tylko dziewczynki 45X0
kod zespołu klinefeltera
inizia ad imparare
tylko chłopcy 47XXY
gen trimetyloaminurii
inizia ad imparare
FMO3
gen zespołu proteusza
inizia ad imparare
akt1
gen wysokich triglicerydów i cholesterolu
inizia ad imparare
APOE E2 oraz E2
gen cukrzycy MODY
inizia ad imparare
mody4 mała transkrypcja insuliny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.