wykład drugi

 0    27 schede    hannibaal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
transgresja dodatnia
inizia ad imparare
silniejsza cecha F1
przykład genów kumulatywnych
inizia ad imparare
kolor skóry
przykład genu plejotropowego
inizia ad imparare
mukowiscydoza CFTR
maskowanie genów
inizia ad imparare
epistaza
przykład dopełniających genów
inizia ad imparare
barwa kwiatów groszku
przykład genu letalnego
inizia ad imparare
Tay-Sachsa
skład jądra
inizia ad imparare
chromatyna
skład chrmatyny
inizia ad imparare
DNA, RNA, białka histonowe i inne
rodzzaje DNA
inizia ad imparare
strukturalne, regulatorowe, protoonko i transkrypcyjne
skład DNA
inizia ad imparare
zasady, cukry, fosforany
cukier w DNA
inizia ad imparare
dezoksyryboza
kwas w DNA
inizia ad imparare
kwas fosforowy
zasady w DNA
inizia ad imparare
GTAC
piętro pierwsze DNA
inizia ad imparare
nukleosom
pięto drugieNA
inizia ad imparare
nukleofilament
piętro trzecie DNA
inizia ad imparare
solenoid
euchromatyna
inizia ad imparare
jasna, aktywna, więcej
heterochromatyna
inizia ad imparare
ciemna, pasywna, mniej
replikacja semikonserwatywna
inizia ad imparare
jedna nić nowa, druga stara
na nici wiodoącej
inizia ad imparare
polimeraza
na nici opóźnionej
inizia ad imparare
primer, okazaki, ligaza
enzym wydłużania telomerów
inizia ad imparare
telomeraza
chromosomowa teoria dziedziczenia
inizia ad imparare
crossing over
chromosom płci męskiej
inizia ad imparare
szybki letalny chromosom Y
determinacja płci
inizia ad imparare
chromosom, gonada, fenotyp
gen płci męskiej
inizia ad imparare
SRY
inaktywacja jednego X
inizia ad imparare
hipoteza LYON

Devi essere accedere per pubblicare un commento.