wykład czwarty i piąty

5  1    38 schede    hannibaal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
cztery części komórki
inizia ad imparare
jadro, mitochondrium, golgiego, siateczka
budowa mitochondrium
inizia ad imparare
błona wewnętrzna i zewnętrzna, grzebień, macierz
schemat cząstki DNA
inizia ad imparare
Guanina i Cytozyna, Tymina i Adenina
porządek DNA
inizia ad imparare
helisa, nukleosom, solenoid, chromatyda
Nukleotyd czy nukleosom?
inizia ad imparare
nukleosom
Nukleotyd czy nukleosom?
inizia ad imparare
nukleotyd
chromatyna czy chromatyda?
inizia ad imparare
chromatyda
chromatyna czy chromatyda?
inizia ad imparare
chromatyna
reguła komplementarności
inizia ad imparare
a to gucia auto
dwa etapy ekspresji genu
inizia ad imparare
transkrypcja i translacja
fazy cyklu komórkowego
inizia ad imparare
interfaza g1, s, g2, mitoza
fazy mitozy
inizia ad imparare
profesor prometeusz matkuje annie telefonicznie cytując
fazy replikacji
inizia ad imparare
helikaza, polimeraza, primer, okazaki, ligaza
rodzaje RNA
inizia ad imparare
mRNA, tRNA, rRNA, snRNA
różni DNA od RNA
inizia ad imparare
ryboza, jedna nić, uracyl
transkrypcja DNA
inizia ad imparare
DNA, RNA, mRNA, tRNA
cechy kodu genetycznego
inizia ad imparare
trójkowy, zdegenerowany, jednoznaczny, niezachodzący, bezprzecinkowy, uniwersalny
ile kodonów, ile aminokwasów
inizia ad imparare
64 kodony, 20 amino
faza G1
inizia ad imparare
wzrost komórki
faza S
inizia ad imparare
synteza DNA
faza G2
inizia ad imparare
przygotowanie wrzeciona
faza G zero
inizia ad imparare
odpoczynek
profaza
inizia ad imparare
rozpad jąderka i otoczki
metafaza
inizia ad imparare
chromosomy na równiku
anafaza
inizia ad imparare
biegunowanie na mikrotubullach
telofaza
inizia ad imparare
odbudowa otoczki
cytokineza
inizia ad imparare
bruzda podziałowa
kontrolują cykl komórkowy
inizia ad imparare
kinazy i cykliny
geny pobudzające cykl komórkowy
inizia ad imparare
protoonkogeny
geny hamujące cykl komórkowy
inizia ad imparare
geny supresorowe
podział redukcyjny jądra
inizia ad imparare
mejoza
kiedy crossing over
inizia ad imparare
profaza mitozy
efekt mitozy
inizia ad imparare
cztery gamety
czynniki transkrypcyjne
inizia ad imparare
białka uczestniczące w transkrypcji
słoneczko kodonowe tyrozyny
inizia ad imparare
UAU UAC
etapy translacji
inizia ad imparare
elongacja i termincja
kodony stop
inizia ad imparare
Ukraina Atakuje i Ginie UAA UAG UGA
regulacja ekspresji genów
inizia ad imparare
aktywatory i represory

Devi essere accedere per pubblicare un commento.