wlasciwa nauka 2

 0    83 schede    adriangawlik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przełożyć
inizia ad imparare
postpone
Spotkanie zostało przełożone na następny tydzień
inizia ad imparare
The meeting was postponed until next week
postanowili przełożyć urlop na kolejny rok
inizia ad imparare
they decided to postpone their holiday until next year
uspokoić się
inizia ad imparare
calm down
weź łyk wody i uspokój się
inizia ad imparare
take a sip of water and calm down
dostarczyć, zapewnić
inizia ad imparare
provide
Czy możesz podać mi szczegóły dotyczące numeru przesyłki 733
inizia ad imparare
Could you please provide me with the details regarding shipment number 733
odnośnie do
inizia ad imparare
regarding
Piszę w sprawie twojego e-maila
inizia ad imparare
I am writing regarding your email
ograniczać
inizia ad imparare
to limit
spróbuj ograniczyć użycie telefonu w pracy
inizia ad imparare
try to limit phone usage at work
spadek / upadek
inizia ad imparare
fall
szkło wypadło mu z dłoni
inizia ad imparare
the glass fell from his hand
Jim upadł i uderzył się w głowę
inizia ad imparare
Jim fell and hit his head
poradzę sobie z tym
inizia ad imparare
I can handle it
Jestem pewien, że dam sobie radę
inizia ad imparare
I’m sure I can handle it
dam sobie radę, obiecuję
inizia ad imparare
i can handle it, I promise
wymagać
inizia ad imparare
require
Myślę, że ta firma wymaga pewnych zmian
inizia ad imparare
I think this company requires some changes
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
inizia ad imparare
This job requires a lot of patience.
wpływać
inizia ad imparare
to influence
Nie próbuj wpływać na moją decyzję
inizia ad imparare
Don’t try to influence my decision
kłócić się z
inizia ad imparare
argue with
Moja siostra często kłóci się z moim bratem
inizia ad imparare
My sister often argues with my brother
zamiast
inizia ad imparare
instead of
Zamiast studiować, postanowiła wyjść z przyjaciółmi
inizia ad imparare
Instead of studying, she decided to go out with her friends
Osiągniesz więcej, jeśli zamiast narzekać, spróbujesz zrobić coś, aby rozwiązać ten problem
inizia ad imparare
You will achieve more, if instead of complaining, you try to do something to solve this problem
narzekać, skarżyc sie na
inizia ad imparare
complain about
Przestań narzekać na pogodę. Nie możesz tego zmienić
inizia ad imparare
Stop complaining about the weather. You can’t change it
To nie pierwszy raz, gdy ktoś narzeka na nasz personel
inizia ad imparare
It is not the first time someone has complained about our personel
zawierać
inizia ad imparare
include
Cena zawiera koszty wysyłki
inizia ad imparare
The price includes shipping cost
przeszkadzać, niepokoic
inizia ad imparare
disturb
Przeszkadzasz innym. Spróbuj zrobić mniej hałasu
inizia ad imparare
You are disturbing the others. Try to make less noise
Nie przeszkadzaj mi, kiedy pracuję
inizia ad imparare
Don’t disturb me when I work
zaczynać
inizia ad imparare
to begin
Zawsze zaczyna swój dzień od filiżanki kawy.
inizia ad imparare
He always begins his day with a cup of coffee.
Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do tematu
inizia ad imparare
Let’s begin with a short introductions to the topic
Czy miałbys coś przeciwko gdyby?
inizia ad imparare
Would you mind if?
móc sobie na coś pozwolić
inizia ad imparare
to afford something
Teraz mam wielu studentów języka angielskiego i mogę sobie pozwolić na inwestowanie w bitcoiny
inizia ad imparare
Now I have a lot of English students and I can afford to invest in bitcoin
Nie stać mnie na zakup nowego komputera
inizia ad imparare
I can’t afford to buy a new computer
zapisać się, zarejestrować
inizia ad imparare
sign up
Zapisała się na lekcje gotowania.
inizia ad imparare
She signed up for cooking classes.
Na które zajęcia zapisałeś się?
inizia ad imparare
Which classes did you sign up for?
mieć coś przeciwko
inizia ad imparare
to mind
Nie mam nic przeciwko spaniu na podłodze
inizia ad imparare
I don’t mind sleeping on the floor
Nie mam nic przeciwko życiu w pobliżu lotniska
inizia ad imparare
I don’t mind living, near the airport
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym użył twojego telefonu?
inizia ad imparare
Do you mind if I use your phone?
udawać / symulować
inizia ad imparare
to pretend
Kiedy nie chcę grać, udaję, że bolą mnie stopy
inizia ad imparare
When I don’t want to play I pretend to have pain in my foot
Udawałem, że jej nie rozumiem.
inizia ad imparare
I pretended not to understand her.
zagwarantować, zapewnić
inizia ad imparare
ensure
Ta oferta zapewnia trzy tygodnie wakacji dla wszystkich.
inizia ad imparare
This deal ensures three weeks of vacation for everyone.
przekonać, namówić
inizia ad imparare
convince
Przekonała mnie do diety wegetariańskiej
inizia ad imparare
She convinced me to go on a vegetarian diet
Przekonał mnie, żebym poszedł z nim na przyjęcie
inizia ad imparare
He convinced me to go with him to a party
trwać
inizia ad imparare
to last
Jak długo trwał film?
inizia ad imparare
How long did the film last?
Lekcja trwa czterdzieści pięć minut.
inizia ad imparare
A lesson lasts forty-five minutes.
wyjmować coś
inizia ad imparare
to take sth out
Czy możesz wyjąć masło z lodówki?
inizia ad imparare
Could you take the butter out of the fridge
załatwić
inizia ad imparare
arrange
Ona Może zorganizować miejsce spotkania.
inizia ad imparare
She can arrange some place to meet.
Czy wszystko załatwiłeś na dziś?
inizia ad imparare
Did you arrange everything for today?
opiekować się
inizia ad imparare
look after
Opiekuje się pacjentami w szpitalu
inizia ad imparare
He looks after patients in hospital
Jane opiekuje się dziećmi.
inizia ad imparare
Jane is looking after the children.
dowiedzieć się
inizia ad imparare
to find out
W końcu dowiedziałem się, co jest nie tak z moim rowerem
inizia ad imparare
I have finally found out what is wrong with my bike
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową
inizia ad imparare
To find out more visit our website
Składać się z
inizia ad imparare
Consist of
Nasz zespół składa się z 20 ludzi.
inizia ad imparare
Our team consists of 20 people.
Program składa się z dwóch części
inizia ad imparare
The show consists of two parts
zatwierdzać
inizia ad imparare
approve
Mój szef zatwierdził moją sugestię
inizia ad imparare
My boss approved my suggestion
Nauczyciel zaakceptował temat mojego eseju
inizia ad imparare
The teacher approved the topic of my essay
porównać
inizia ad imparare
compare
Nie porównuj mnie do swojej matki
inizia ad imparare
Don’t compare me to your mother
Porównuję ceny przed każdym zakupem.
inizia ad imparare
I compare prices before every purchase.
zastanawiać się
inizia ad imparare
to wonder
Zastanawiam się, czy powinienem iść z nimi
inizia ad imparare
I wonder if I should go with them
Zastanawiałem się nad tym
inizia ad imparare
I was just wondering about this

Devi essere accedere per pubblicare un commento.