Władek rozdział 2 Gdzie mieszkasz

 0    238 schede    miszkurka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
small town
inizia ad imparare
wieś, miasteczko
saved up
inizia ad imparare
zaoszczędzić (pieniądze)
on the second floor
inizia ad imparare
na drugim piętrze
upstairs from you
inizia ad imparare
nad tobą
from the block
inizia ad imparare
z tego kwartału
come live with him
inizia ad imparare
zamieszkać z nim
go back to the Dursleys'
inizia ad imparare
wrócić do domu Dursleyów
live in the country
inizia ad imparare
mieszkać na wsi
I go by Ed.
inizia ad imparare
Mówią mi Ed.
I'm orginally from...
inizia ad imparare
Pochodzę z..., Urodziłem się i wychowałem w...
military family
inizia ad imparare
rodzina wojskowa
move into...
inizia ad imparare
wprowadzić się do...
apartament building
inizia ad imparare
blok
crack
I'm baking a cake and need to crack some nuts.
inizia ad imparare
szpara, pęknięcie
Piekę ciasto i muszę rozłupać trochę orzechów.
through the crack in my door
inizia ad imparare
przez szparę w drzwiach
unload
inizia ad imparare
rozładować
U-Haul
inizia ad imparare
ciężarówka z firmy U-Haul
in the suburbs
inizia ad imparare
na przedmieściach
appliance
All the appliances have been checked.
inizia ad imparare
urządzenie AGD
Wszystkie urządzenia zostały sprawdzone.
manicured lawn
inizia ad imparare
wypielęgnowany trawnik
barbecue
He likes barbecued steak.
inizia ad imparare
grill
On lubi grillowany befsztyk.
wall
I will paint the walls green.
inizia ad imparare
ściana
Pomaluję ściany na zielono.
call dibs on...
inizia ad imparare
zaklepywać
master bedroom
inizia ad imparare
główna sypialnia
fool
You're such a fool.
inizia ad imparare
głupek, oszukiwać
Jesteś takim głuptasem.
fooled by
inizia ad imparare
oszukany przez
up for grabs
inizia ad imparare
do wzięcia
guest bedroom
inizia ad imparare
pokój dla gości
upstairs
She went upstairs to her room.
inizia ad imparare
na górze, na piętrze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
maid's quarters
inizia ad imparare
kwatera służącej
creaky
inizia ad imparare
skrzypiący
hinge
The door had been pulled off its hinges.
inizia ad imparare
zawias
Drzwi zostały zdjęte z zawiasów.
townhouse
inizia ad imparare
kamienica
brownstone
inizia ad imparare
kamienica z piaskowca typowa dla Manhattanu
parlour floor
inizia ad imparare
wysoki parter
living room
inizia ad imparare
salon
formal dining
inizia ad imparare
jadalnia dla gości
casual dining
inizia ad imparare
codzienna jadalnia
renovate
We need to renovate the premises.
inizia ad imparare
remontować
Musimy odnowić pomieszczenia.
amenities
They lack even the most basic amenities.
inizia ad imparare
wyposażenie
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
living space
inizia ad imparare
przestrzeń mieszkalna
yard
Come round to my yard after school.
inizia ad imparare
ogródek, podwórko
Wpadnij do mnie do domu po szkole.
lot
inizia ad imparare
działka, teren wokół domu
garden
I want to have a house with a garden.
inizia ad imparare
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
one-bedroom
inizia ad imparare
mieszkanie 2-pokojowe
on Park and 91st
inizia ad imparare
na rogu alei Park i ulicy nr 91
view
We have a beautiful view from the window.
inizia ad imparare
widok
Mamy z okna piękny widok.
nieghborhood
inizia ad imparare
okolica, osiedle
building
What's in this building?
inizia ad imparare
budynek
Co jest w tym budynku?
on one corner
inizia ad imparare
na jednym rogu
on the other corner
inizia ad imparare
na drugim/przeciwnym rogu
apartament
inizia ad imparare
mieszkanie
alter
I'm going to alter your dress so it doesn't drag on the ground so much.
inizia ad imparare
zmienić, przekształcić
Przerobię twoją suknię, żeby aż tak bardzo nie ciągnęła się po ziemi.
real shithole
inizia ad imparare
prawdziwy chlew
Here are the keys.
inizia ad imparare
Oto klucze.
downstairs
inizia ad imparare
na dole, na parterze
first floor
inizia ad imparare
parter
*******
inizia ad imparare
cholera (*******)
bring brought brought
inizia ad imparare
przynosić
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
inizia ad imparare
wychowywać kogoś, podnosić coś
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
though
inizia ad imparare
chociaż, jednak, mimoże
sleepwalking
inizia ad imparare
lunatykowanie, lunatyk
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
inizia ad imparare
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
wheelchair
inizia ad imparare
wózek inwalidzki
one another
inizia ad imparare
nawzajem
anyway
Where are you going, anyway?
inizia ad imparare
tak czy inaczej; w każdym razie
A tak w ogóle to gdzie idziesz?
rarely
inizia ad imparare
rzadko
load
inizia ad imparare
ładować
burden
inizia ad imparare
ciężar, brzemię
dread
The dreaded Russian winter had started and so Harriet was spending a lot of time indoors.
inizia ad imparare
obawiać się, bać się
Zaczęła się rosyjska zima, której obawiała się Harriet, więc spędzała dużo czasu wewnątrz.
after a while
inizia ad imparare
po chwili (po jakimś czasie)
cath caught caught
inizia ad imparare
łapać
moved out
inizia ad imparare
wyprowadzić się
even
Don't even think about it!
inizia ad imparare
nawet
Nawet o tym nie myśl!
doesn't it?
inizia ad imparare
nieprawda?
so even
inizia ad imparare
więc nawet
whatsoever
inizia ad imparare
jakikolwiek, cokolwiek
t the time
inizia ad imparare
w tym czasie
in recent years
inizia ad imparare
w ostatnich latach
common practice
inizia ad imparare
powszechna praktyka
judgmental
inizia ad imparare
oceniajacy, krytykujacy
How dare they?
inizia ad imparare
Jak oni mogli?
curious
Timmy is very curious of the world.
inizia ad imparare
zaciekawiony
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
the specific location
inizia ad imparare
konkretna lokalizacja
move up
inizia ad imparare
awansować, robić miejsce
not much
inizia ad imparare
niewiele
tape
inizia ad imparare
taśma
allow
inizia ad imparare
pozwalać
disarray
inizia ad imparare
nieład, nieporządek
Where do you live?
inizia ad imparare
Gdzie mieszkasz?
excursion
inizia ad imparare
wycieczka, wypad
And where exactly?
inizia ad imparare
A gdzie dokładnie?
sort of
He is sort of strange.
inizia ad imparare
tak jakby, coś w rodzaju
On jest tak jakby dziwny.
oil
Have you bought the sunflower oil?
inizia ad imparare
ropa naftowa
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
extremely uncommon
inizia ad imparare
niezwykle rzadkie
right next to
inizia ad imparare
tuż obok, zaraz obok
in the centre
inizia ad imparare
w centrum, w środku
in the north
inizia ad imparare
na północy
in the south
inizia ad imparare
na południu
west of Cracow
inizia ad imparare
na zachód od Krakowa
town
What's this town called?
inizia ad imparare
mniejsze miasto
Jak się nazywa to miasteczko?
city
London is a huge city.
inizia ad imparare
wielkie miasto
Londyn to ogromne miasto.
district
This disctrict is dangerous.
inizia ad imparare
dzielnica
Ta dzielnica jest niebezpieczna.
house
My house isn't as big as yours.
inizia ad imparare
dom jednorodzinny
Mój dom nie jest aż tak duży jak twój.
detached house
inizia ad imparare
dom jednorodzinny
own
I use my own laptop at work.
inizia ad imparare
posiadać, być właścicielem
Używam własnego laptopa w pracy.
place
Paris is the most romantic place.
inizia ad imparare
dom lub mieszkanie
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.
rent
inizia ad imparare
wynająć
you can't afford to buy...
inizia ad imparare
nie stać cię, żeby kupić...
take out a mortgage
inizia ad imparare
wziąć kredyt
bank loan
inizia ad imparare
pożyczka z banku
pay it off in installments
inizia ad imparare
spłacać go w ratach
gated community
inizia ad imparare
osiedle strzeżone
barrier
The car hit the barrier and stopped.
inizia ad imparare
szlaban
Samochód uderzył w barierę i zatrzymał się.
rent it out lo tenants
inizia ad imparare
wynająć go lokatorom
lodger
inizia ad imparare
lokator
rent
inizia ad imparare
czynsz
home
I miss home.
inizia ad imparare
dom
Tęsknię za domem.
we could barely afford
inizia ad imparare
ledwie nas było stać
move
inizia ad imparare
przeprowadzić się
roommate
inizia ad imparare
współlokator
landlady
inizia ad imparare
właścicielka mieszkania
utilities
inizia ad imparare
media
house-sit
inizia ad imparare
opiekować się domem pod nieobecność właściciela
move in
inizia ad imparare
wyprowadzić się
pasture
inizia ad imparare
pastwisko
in the middle of nowhere
inizia ad imparare
na pustkowiu
porch
inizia ad imparare
weranda
barn
inizia ad imparare
stajnia
just in case
inizia ad imparare
na wszelki wypadek
share a room
inizia ad imparare
mieć wspólny pokój
bunk beds
inizia ad imparare
piętrowe łóżko
occupy
inizia ad imparare
zajmować
disassemble
inizia ad imparare
rozkręcić, rozmontować
nickname
inizia ad imparare
ksywa, przezwisko
just
He just left.
inizia ad imparare
tylko, zaledwie, ledwo
On właśnie wyszedł.
godfather
inizia ad imparare
ojciec chrzestny
convenient
Is this date convenient for you?
inizia ad imparare
dogodny, wygodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
underground parking garage
inizia ad imparare
parking podziemny
elevetor
inizia ad imparare
winda
stroller
inizia ad imparare
wózek spacerowy
staircase
inizia ad imparare
klatka schodowa
climb the stairs
inizia ad imparare
wchodzić po schodach
hallway
inizia ad imparare
korytarz
a kitchen area
inizia ad imparare
aneks kuchenny
hall
inizia ad imparare
przedpokój, sień
coat closet
inizia ad imparare
szafa na kurtki
walk-in closet
inizia ad imparare
garderoba
bath
inizia ad imparare
wanna
square meters
inizia ad imparare
metry kwadratowe
windows look out on...
inizia ad imparare
okna mają widok na...
a view of trees
inizia ad imparare
widok na drzewa
get rid of clutter
inizia ad imparare
pozbyć się rupieci
moving day
inizia ad imparare
dzień wyprowadzki
I live in the bulding.
inizia ad imparare
Mieszkam w tym bloku/budynku.
Make yourself at home
inizia ad imparare
Rozgość się.
Feel at home.
inizia ad imparare
Czuj się jak u siebie.
We moved in three years ago.
inizia ad imparare
Wprowadziliśmy się 3 lata temu.
Why are you moving out?
inizia ad imparare
Dlaczego się wyprowadzasz?
Where is your toilet?
inizia ad imparare
Gdzie macie WC?
Second door on the right.
inizia ad imparare
Drugie drzwi na prawo.
I keep my hats on the top shelf.
inizia ad imparare
Trzymam czapki na najwyższej półce.
I can't reach it.
inizia ad imparare
Nie dosięgnę.
Who is at the front door?
inizia ad imparare
Kto jest przy drzwiach wejściowych?
You can use the back door.
inizia ad imparare
Możesz wyjść przez tylne drzwi.
It's the third entrance from the left.
inizia ad imparare
Trzecia klatka od lewej.
We need more storage room.
inizia ad imparare
Potrzebujemy więcej miejsca do przechowywania.
Please, raise/lower the barrier.
inizia ad imparare
Proszę podnieść/opuścić szlaban.
order
Can I take your order?
inizia ad imparare
zamówić
Czy mogę przyjąć zamówienie?
hit on sb
inizia ad imparare
podrywać kogoś
brand new
inizia ad imparare
nowiutki, całkiem nowy
brand
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
inizia ad imparare
marka (np. produktu)
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
hit on sth
inizia ad imparare
wpaść na (pomysł)
uncommon
inizia ad imparare
niespotykany
sort of
He is sort of strange.
inizia ad imparare
tak jakby
On jest tak jakby dziwny.
disarray
inizia ad imparare
nieporządek
expansive
This expansive approach may be dangerous.
inizia ad imparare
obszerny
Takie ekspansywne podejście może być niebezpieczne.
hot
It's hot outside.
inizia ad imparare
kradziony
Na zewnątrz jest gorąco.
curious
Timmy is very curious of the world.
inizia ad imparare
ciekawy, zaciekawiony
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
judgemental
inizia ad imparare
oceniając, krytyczny
off the top of my head
inizia ad imparare
na szybko, bez zastanowienia, pierwsza myśl
industrial
inizia ad imparare
przmysłowy
at the top of my lungs
inizia ad imparare
na całe gardło
harmless
inizia ad imparare
nieszkodliwy
sleepwalk
inizia ad imparare
lunatykować
burden
inizia ad imparare
ciężar, brzmię, obciążenie
spread out
inizia ad imparare
rozłożyć się
dread sth
inizia ad imparare
drżeć na myśl o czymś
replace
We need to replace the equipment.
inizia ad imparare
wymieniać, zastępować
Musimy zastąpić cały sprzęt.
assume
We may assume that he will cooperate with us.
inizia ad imparare
zakładać, przypuszczać
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
inizia ad imparare
wspominać, przypominać sobie
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
small town
inizia ad imparare
wieś, miasteczko
upstairs from you
inizia ad imparare
nad tobą
come live with him
inizia ad imparare
zamieszkać z nim
I go by Ed
inizia ad imparare
Mówią mi Ed
apartment building
inizia ad imparare
budynek mieszkalny
unload
inizia ad imparare
rozładować
through the crack
inizia ad imparare
przez szparę
appliance
All the appliances have been checked.
inizia ad imparare
urządzenie (sprzęt używany w domu, np. kuchenka lub zmywarka)
Wszystkie urządzenia zostały sprawdzone.
manicured lawn
inizia ad imparare
wypielęgnowany trawnik
call dibs on
inizia ad imparare
"zaklepać cos"
master bedroom
inizia ad imparare
główna sypialnia
guest room
inizia ad imparare
pokój gościnny
creaky hinges
inizia ad imparare
skrzypiące zawiasy
townhouse
inizia ad imparare
kamienica
amenities
They lack even the most basic amenities.
inizia ad imparare
udogodnienia, wyposażenie
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
living space
inizia ad imparare
powierzchnia mieszkalna
lot
inizia ad imparare
działka(am.)
one-bedroom
inizia ad imparare
mieszkanie 2-pokojowe
alter
I'm going to alter your dress so it doesn't drag on the ground so much.
inizia ad imparare
zmieniać, modyfikować
Przerobię twoją suknię, żeby aż tak bardzo nie ciągnęła się po ziemi.
shithole
inizia ad imparare
zadupie
district
This disctrict is dangerous.
inizia ad imparare
dzielnica
Ta dzielnica jest niebezpieczna.
gated community
inizia ad imparare
ogrodzone osiedle mieszkaniowe
barrier
The car hit the barrier and stopped.
inizia ad imparare
szlaban
Samochód uderzył w barierę i zatrzymał się.
rent it out to tenants
inizia ad imparare
wynająć go lokatorom
pay it off
inizia ad imparare
spłacać
in instalments
inizia ad imparare
w ratach
rent
inizia ad imparare
czynsz
utilities
inizia ad imparare
usługi komunalne, media
house-sit
inizia ad imparare
opiekować się domem podczas nieobecności właściciela
pasture
inizia ad imparare
pastwisko
porch
inizia ad imparare
ganek, weranda
barn
inizia ad imparare
stodoła, obora
bunk bed
inizia ad imparare
łóżko piętrowe
occupy
inizia ad imparare
zajmować, okupować
undergroung parking garage
inizia ad imparare
parking podziemny
kitchen area
inizia ad imparare
aneks kuchenny
square meter
inizia ad imparare
metr kwadratowy
coat wardrobe
inizia ad imparare
szafa na kurtki
make yourself at home
inizia ad imparare
rozgość się
feel at home
inizia ad imparare
czuj sie jak w domu
hit on sb
inizia ad imparare
podrywać kogoś
uncommon
inizia ad imparare
niezwykły, niespotykany
disarray
inizia ad imparare
nieład, nieporządek
off the top of my head
inizia ad imparare
bez zastanowienia
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
inizia ad imparare
przypomnieć sobie
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
expansive
This expansive approach may be dangerous.
inizia ad imparare
obszerny
Takie ekspansywne podejście może być niebezpieczne.
sleepwalk
inizia ad imparare
lunatykować

Devi essere accedere per pubblicare un commento.