Wiosna Ludów

 0    83 schede    juliakaczorek0699
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
W jakich latach trwała wiosna ludów?
inizia ad imparare
1848-49
Jak nazywała się rewolucja, która wybuchła we Francji w 1848r?
inizia ad imparare
lutowa
Kiedy wybuchła rewolucja lutowa?
inizia ad imparare
22 lutego 1848
Jak nazywał się król, który abdykował 24 lutego 1848 r?
inizia ad imparare
Ludwik Filip
Co było organizowane masowo przez opozycję króla przed wybuchem rewolucji lutowej?
inizia ad imparare
bankiety
Jak organ władzy został powołany w paryżu po abdykacji Ludwika Filipa?
inizia ad imparare
Rząd Tymczasowy
Czego dokonał Rząd Tymczasowy 25 lutego 1848 r?
inizia ad imparare
proklamacji republiki
Jak nazywał sie organ powołany w celu rozpatrywania spraw robotniczych?
inizia ad imparare
Komisja Luksemburska
Jak nazywały się roboty publiczne, dające zajęcie bezrobotnym?
inizia ad imparare
warsztaty narodowe
Z czego opłacane były warsztaty narodowe?
inizia ad imparare
podatków poddanych
W kwietniu 1848 miały miejsce pierwsze powszechne wybory do czego?
inizia ad imparare
Zgromadzenia Konstytucyjnego
Kto zwyciężył w wyborach do Zgromadzenia Konstytucjnego?
inizia ad imparare
liberalni republikanie
Co zlikwidowało Zgromadzenie Konstytucyjne?
inizia ad imparare
Komisje Luksemburską, warsztaty narodowe
Jak nazywa się powstanie robotników we Francji w 1848?
inizia ad imparare
powstanie czerwcowe
Kiedy wybuchło powstanie czerwcowe?
inizia ad imparare
23 czerwca 1848
Co zostało uchwalone w listopadzie 1848 r. we Francji?
inizia ad imparare
nowa konstytucja
Jaki organ władzy, zgodnie z nową konstytucją, sprawował najwyższą władzę w państwie?
inizia ad imparare
jednoizbowy parlament
Co ile lat odbywały się wyboru do parlamentu?
inizia ad imparare
3
Kto zgodnie z konstytucją z 1848 roku sprawował rolę głowy państwa?
inizia ad imparare
prezydent
Co ile lat miał być wybierany prezydent?
inizia ad imparare
4
Czy prezydent miał prawo do ponownego wyboru?
inizia ad imparare
nie
Kto został pierwszym prezydentem Francji?
inizia ad imparare
Ludwik Bonaparte
Kim Ludwik Bonaparte był dla Napoleona I?
inizia ad imparare
bratankiem
W którym roku Ludwik Bonaparte przeprowadził zamach stanu?
inizia ad imparare
1851 (grudzień)
Co rozwiązał Ludwik Bonaparte w 1851 r.?
inizia ad imparare
Zgromadzenie Prawodawcze
O czym mówił plebiscyt wydany przez Ludwika Bonaparte w 1851?
inizia ad imparare
o wydłużeniu rządów do 10 lat
Kiedy Ludwik Bonaparte ogłosił się cesarzem Francji?
inizia ad imparare
2 grudnia 1852
Jakie imię przyjął Ludwik Bonaparte, jako cesarz?
inizia ad imparare
Napoleon III
Jak nazywała się rewolucja, która wybuchła w krajach niemieckich w 1848 r.?
inizia ad imparare
marcowa
Gdzie miał miejsce zjazd liberałów niem., na którym uchwalili decyzję o zwołaniu ogólnoniem. parlamentu?
inizia ad imparare
w Heidelbergu
Jak nazywał sie ówczesny władca Prus?
inizia ad imparare
Fryderyk Wilhelm IV
Co zapowiedział Fryderyk Wilhelm IV w manifeście do ludu Berlina wygłoszonym 19 marca 1848 r?
inizia ad imparare
uwolnienie więźniów politycznych, wycofanie wojsk z miasta
Co obiecał Fryderyk Wilhelm IV w manifeście, Do narodu niemieckiego"? (21 marca)
inizia ad imparare
nową konstytucję
Dokładna data obrad pierwszego w historii ogólnoniemieckiego parlamentu?
inizia ad imparare
18 maja 1848
Gdzie odbyły się obrady parlamentu 18 maja 1848 r?
inizia ad imparare
w Frankfurcie (nad Menem)
Na parlamencie w Frankfurcie postanowiono zminimalizować prawa do odrębności jakich narodów?
inizia ad imparare
Czechów, Polaków, Włochów
Jakie dwie koncepcje dotyczące granic państwa były rozważane we Frankfurcie?
inizia ad imparare
wielkoniemiecka, małoniemiecka
Co zgodnie z koncepcją wielkoniemiecką miało się znaleźć w granicach państwa oprócz krajów niemieckich?
inizia ad imparare
Austria
Która koncepcja ostatecznie zwyciężyła?
inizia ad imparare
małoniemiecka
Zgodnie z koncepcją małoniemiecką Niemcy miały się stać federacją autonmicznych państw pod hegemonią...?
inizia ad imparare
Prus
Komu zaproponowano tytuł cesarza po ustaleniu konstytucji frankfurckiej?
inizia ad imparare
Fryderykowi Wilhelmowi IV
Czy Fryderyk Wilhelm IV przyjął koronę cesarską?
inizia ad imparare
nie
W którym roku została wydana konstytucja frankfurcka?
inizia ad imparare
1849
W którym roku Fryderyk Wilhelm IV nadał nową konstytucję?
inizia ad imparare
1850
Gdzie mieściła się placówka rewolucjonistów, która upadła, jako ostatnia?
inizia ad imparare
w twierdzy Rastatt w Badenii
W ktorym roku upadła twierdza Rastatt w Badeni?
inizia ad imparare
1849 (23 lipca)
Z jakich państw składało się Cesarstwo Habsburgów?
inizia ad imparare
Austria, Węgry, Czechy
W jakich państwach Cesarstwa Habsburgów miały miejsce pierwsze wystąpienia rewolucyjne?
inizia ad imparare
Czechy, Węgry
Jak nazywał się władca Cesarstwa Habsburgów?
inizia ad imparare
Ferdynand I
Kogo odwołał z urzędu Ferdynand I?
inizia ad imparare
Klemensa Metternicha
Co w kwietniu 1848 roku zrobił ces. Ferdynand I?
inizia ad imparare
oktrojował konstytucję
Co zrobił cesarz w obliczu wybuchu kolejnych zamieszek?
inizia ad imparare
uciekł ze stolicy
Jak organ władzy przejął władzę w stolicy po uciecze Ferdynanda I?
inizia ad imparare
Komitet Bezpieczeństwa
Jaki był główny problem rozważany na obradach parlamentu astriackiego w lipcu 1848?
inizia ad imparare
odszkodowanie dla szlachty za zniesienie pańszczyzny
Co zrobił Ferdynand I w grudniu 1848 roku?
inizia ad imparare
abdykował
Kto przejął tron cesarski po Ferdynandzie I?
inizia ad imparare
Franciszek Józef
Jak nazywali się główni przywódcy opozycji wobec cesarza na Węgrzech?
inizia ad imparare
Lajos Kossuth, Sándor Petöfi
Kogo wsparli Habsburgowie przeciwko Węgrom?
inizia ad imparare
Chorwatów
Co zajęli Austriacy w 1849 roku?
inizia ad imparare
Budę, Peszt
Co ogłosił Franciszek Józef I w marcu 1849 roku?
inizia ad imparare
przyłączenie Węgier do Austrii
Co ogłosiły rząd i sejm węgierski w kwietniu 1849 roku?
inizia ad imparare
deklarację niepodległości, detronizację Habsburgów
Kto udzielił pomocy zbrojnej Austrii przeciwko Węgrom?
inizia ad imparare
Rosja
Jak nazywał się dowódca wojsk rosyjskich, który wkroczył na Węgry w maju 1849 roku?
inizia ad imparare
Iwan Paskiewicz
Kto dowodził wojskami austriackimi, które walczyły z rewolucjonistami włoskimi w 1848 r.?
inizia ad imparare
Joseph Radetzky
Jakie włoskie miasto ogłosiło się w 1848 roku republiką?
inizia ad imparare
Wenecja
Jak nazywał się ówczesny król Sardynii?
inizia ad imparare
Karol Albert
Gdzie odbyła się bitwa w 1848 roku, która okazała się być dotkliwą klęską dla Sardyńczyków?
inizia ad imparare
pod Custozą
Jak nazywał się papież, który w wyniku rozruchów w Państwie Kościelnym uciekł w 1848 roku z Rzymu?
inizia ad imparare
Pius IX
Co ogłosiło Zgromadzenie Konstytucyjne Państwa Kościelnego w 1849 roku?
inizia ad imparare
powołanie Republiki Rzymskiej
W jakim mieście włoskim w 1849 zwyciężyła rewolucja?
inizia ad imparare
Toskanii
Jak nazywał się władca Toskanii, który uciekł z niej w 1849?
inizia ad imparare
Leopold II
W którym roku Królestwo Sardynii wznowiło działania wojenne?
inizia ad imparare
1849 (marzec)
Jaka bitwa w 1849 roku okazała się być kolejną klęską dla Sardyńczyków?
inizia ad imparare
pod Novarą
Co zrobił Karol Albert po klęsce pod Novarą?
inizia ad imparare
abdykował
Kto przejął tron po Karolu Albercie?
inizia ad imparare
Wiktor Emanuel II
Kto zdobył Rzym 3 lipca 1849 roku?
inizia ad imparare
Francuzi
Jakim pokojem zakończyła się Wiosna Ludów we włoszech?
inizia ad imparare
w Mediolanie
Co zostało narzucone Sardynii na pokoju w Mediolanie?
inizia ad imparare
kontrybucja (na rzecz Austrii)
Kto to jest?
inizia ad imparare
Napoleon III
Kto to jest?
inizia ad imparare
Wiktor Emanuel II
Kto to jest?
inizia ad imparare
Ferdynand I
Kto to jest?
inizia ad imparare
Franciszek Józef
Kto to jest?
inizia ad imparare
Fryderyk Wilhelm IV

Devi essere accedere per pubblicare un commento.