unit 8-reading

 0    38 schede    praszluk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podobać się
inizia ad imparare
appeal to
znęcać się nad słabszymi
inizia ad imparare
bully
chór
inizia ad imparare
choir
zaangażowanie
inizia ad imparare
commitment
prowac lekcje
inizia ad imparare
conduct a lesson
zróżnicowany
inizia ad imparare
diverse
niepohamowaną ambicja
inizia ad imparare
driving ambition
ekonomista
inizia ad imparare
economist
uciec przed bieda
inizia ad imparare
escape poverty
warunki finansowe
inizia ad imparare
financial terms
spełniać marzenia
inizia ad imparare
fulfik dreams
zyskać pewność siebie
inizia ad imparare
gain confidence
odejść ze szkoły
inizia ad imparare
go off school
pójść kilka kroków dalej
inizia ad imparare
go several steps further
jednostka, pojedyncza osoba
inizia ad imparare
individual
innowacyjny program
inizia ad imparare
innovative scheme
przewodzić, być liderem
inizia ad imparare
lead the way
o niskim dochodzie
inizia ad imparare
low income
mieszane efekty
inizia ad imparare
mixed results
statyw, stojak na nuty
inizia ad imparare
music stand
na dobrej drodze
inizia ad imparare
on track
budynek opery
inizia ad imparare
opera house
perkusja
inizia ad imparare
percussion
utwór muyczny
inizia ad imparare
piece of music
firma prywatna
inizia ad imparare
private company
rozsądny
inizia ad imparare
reasonable
flet prosty
inizia ad imparare
recorder
próba
inizia ad imparare
rehearsal
robić próbę
inizia ad imparare
rehearse
rytm
inizia ad imparare
rhythm
wydawać się odległy
inizia ad imparare
seem a long way off
środowisko społeczne
inizia ad imparare
social backgroud
prostoliniowy
inizia ad imparare
straightforward
zbor surowych zasad
inizia ad imparare
strict set of rules
starać się zmagać się
inizia ad imparare
struggle
poczucie przynależności do zespołu
inizia ad imparare
team spirit
pojawiać się
inizia ad imparare
turn up
przemoc
inizia ad imparare
violence

Devi essere accedere per pubblicare un commento.