unit 6 part 2

 0    38 schede    guest2616801
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spoglądać na kogoś z góry
inizia ad imparare
look down on SB
lojalny
inizia ad imparare
loyal
lojalność
inizia ad imparare
loyalty
dojrzały
inizia ad imparare
mature
dojrzałość
inizia ad imparare
maturity
skromny
inizia ad imparare
modest
skromność
inizia ad imparare
modesty
optymizm
inizia ad imparare
optimism
optymistyczny
inizia ad imparare
optimistic
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
pesymizm
inizia ad imparare
pessimism
pesymistyczny
inizia ad imparare
pessimistic
punktualny
inizia ad imparare
punctual
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
realizm
inizia ad imparare
realism
realistyczny, będący realistą
inizia ad imparare
realistic
reagować na coś/ odpowiadać komuś
inizia ad imparare
respond to (something/somebody)
szukać czegoś
inizia ad imparare
search for something
wiara w siebie
inizia ad imparare
self-confidence
wierzący w siebie
inizia ad imparare
self-confident
poważny
inizia ad imparare
serious
powaga
inizia ad imparare
seriousness
być pełnym inicjatywy
inizia ad imparare
show lots of intiative
nieśmiały
inizia ad imparare
shy
nieśmiałość
inizia ad imparare
shyness
siedzieć przy czymś
inizia ad imparare
sit at something
towarzyskość
inizia ad imparare
sociability
towarzyski
inizia ad imparare
sociable
wydawać na coś pieniądze
inizia ad imparare
spend money on something
uparty
inizia ad imparare
stubborn
upór
inizia ad imparare
stubbornness
współczujący
inizia ad imparare
sympathetic
współczucie
inizia ad imparare
sympathy
być podobnym do kogoś (rodzica/przodka)
inizia ad imparare
take after somebody
troskliwy, rozważny
inizia ad imparare
thoughtful
troskliwość, rozwaga
inizia ad imparare
thoughtfulness
zmienić się w coś
inizia ad imparare
turn into something

Devi essere accedere per pubblicare un commento.